Kunstværker af Peter Brandes
Kunstverker av Peter Brandes
Kunstwerke von Peter Brandes
Artworks by Peter Brandes

2. maj 2021
2. maj 2021
2. Mai 2021
2nd may 2021
courtesy of Peter Brandes
Den store bronzevase hos Narayana Press er fremstillet af kunstneren Peter Brandes.
Den store bronsevase hos Narayana Press er fremstilt av kunstneren Peter Brandes.
Die große Bronzevase bei Narayana Press wurde vom Künstler Peter Brandes geschaffen.
The large bronze vase at Narayana Press is made by the artist Peter Brandes.
Ligeledes er bronzeporten ved en af Narayanas bygninger kreeret af Peter Brandes.
Likeledes er bronseporten ved en af Narayanas Press’ bygninger laget av Peter Brandes.
Gleicherweise wurde die Bronzetür bei einer von Narayanas Gebäuden von Peter Brandes kreiert.
Likewise, the bronze gate at one of Narayana’s buildings was made by Peter Brandes.


Peter Brandes


Peter Brandes


Peter Brandes


Peter Brandes

1944 Født 5. marts i Assens.
Bosat i Paris.
1944 Født 5. marts i Assens.
Bosat i Paris.
1944 Geboren am 5. März in Assens, Dänemark.
Wohnhaft in Paris.
1944 Born March 5 in Assens, Denmark.
Living in Paris.

Uddannelse

Uddannelse

Ausbildung

Education

Autodidakt.
Billedkunstner, fotograf, billedhugger, keramiker. Desuden kirkeudsmykning, glasmosaik og grafisk design.

1964 Student fra Odense Katedralskole.
1964-1965 Rejser og ophold i Tyrkiet og Grækenland.
1965-66 Studier i filosofi og fransk ved Københavns Universitet og Université d’Aix-en-Provence.
1966 Filosofikum ved Københavns Universitet.
1966-72 Rejser og ophold i Tyrkiet, Grækenland, Nordafrika, Spanien og Frankrig.
Autodidakt.
Billedkunstner, fotograf, billedhugger, keramiker. Desuden kirkeudsmykning, glasmosaik og grafisk design.

1964 Student fra Odense Katedralskole.
1964-1965 Reiser og opphold i Tyrkiet og Grækenland.
1965-66 Studier i filosofi og fransk ved Københavns Universitet og Université d’Aix-en-Provence.
1966 Filosofikum ved Københavns Universitet.
1966-72 Reiser og opphold i Tyrkiet, Grækenland, Nordafrika, Spanien og Frankrig.
Autodidakt.
Bilderkünstler, Fotograf, Steinmetz, Keramiker. Außerdem Kirchenausschmückungen, Glasmosaik und Grafikdesign.

1964 Student beo der Odense Katedralschule.
1964-1965 Reisen und Aufenthalte in der Türkei und Griechenland.
1965-66 Studium der Philosophie und Französisch in der Kopenhagener Universität und Université d’Aix-en-Provence, Frankreich.
1966 Filosophikum der Kopenhagener Universitet.
1966-72 Reisen und Aufenthalte Türkei, Griechenland, Nordafrika, Spanien und Frankreich.
Self-taught.
Visual artist, photographer, sculptor, ceramicist. In addition, church decoration, glass mosaic and graphic design.

1964 1964 Student at Odense Katedralskole.
1964-1965 Travel and stay in Turkey and Greece.
1965-66 Studies in philosophy and French at Kopenhagen University and Université d’Aix-en-Provence.
1966 Examen philosophicum at Kopenhagen University.
1966-72 Travel and stay in Turkey, Greece, North Africa, Spain and France.

Udvalgte udstillinger

Utvalgte utstillinger

Ausgewählte Ausstellungen

Selected exhibitions

1966 Første særudstilling, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense.
1969 og frem Utallige udstillinger i Europa, Mellemøsten og USA.
1969 Udstilling på Kerteminde Bibliotek.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, København.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, Frankrig.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i København.
1984 Den første af en lang række separatudstillinger på Galerie Moderne Silkeborg. Herefter nævnes kun få større udstillinger på galleriet.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, København.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Köln, Tyskland.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris, Frankrig.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, København.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design i København.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Tyskland.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Tyskland.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, og Ribe Kunstmuseum.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg.
1966 Første særudstilling, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense.
1969 og frem Utallige utstillinger i Europa, Mellemøsten og USA.
1969 Utstilling på Kerteminde Bibliotek.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, København.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, Frankrig.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i København.
1984 Den første af en lang række separatudstillinger på Galerie Moderne Silkeborg. Herefter nævnes kun få større udstillinger på galleriet.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, København.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Köln, Tyskland.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris, Frankrig.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, København.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design i København.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Tyskland.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Tyskland.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, og Ribe Kunstmuseum.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg.
1966 Erste Spezialausstellung, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense, DK.
Ab 1969 Unzählige Ausstellungen in Europa, Mittlerer Osten und USA.
1969 Ausstellung bei Kerteminde Bibliotek, DK.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder, DK.
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, Kopenhagen, DK.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, Frankreich.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus, DK.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i Kopenhagen, DK.
1984 Die erste einer langen Reihe von Separatausstellungen bei Galerie Moderne Silkeborg. Hiernach werden nur einzelne größerer Ausstellungen in der Gallerie genannt.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, Kopenhagen, DK.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris, Frankreich.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris, Frankreich.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Köln, Deutschland.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris, Frankreich.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum / Dansk Pressemuseum, DK.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh, England.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby, DK.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense, DK.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde, DK.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte, DK.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, Kopenhagen, DK.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen, Griechenland.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster, DK.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg, DK.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense, DK.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense, DK.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design i Kopenhagen, DK.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Deutschland.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg, DK.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Deutschland.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, und Ribe Kunstmuseum, DK.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg, DK.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart, DK.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster, DK.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde, DK.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1966 First special exhibitions, Kunstbygningen på Filosofgangen, Odense, DK.
1969 onward Many exhibitions in Europe, Middle East and USA.
1969 Exhibition at Kerteminde Bibliotek, DK.
1976 Erindringsbilleder, maleri, tegning og grafik, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder, DK.
1979 Au hasard Ubu, kunstnernes egen Kunsthandel, Copenhagen, DK.
1979 Au hasard Ubu, Gare Saint Lazare, École des Beaux-Arts, Lille, France.
1981 Det Hellige Victoria Bjerg, Galleri Specta, Aarhus, DK.
1983 Før Naxos efter, Randers Kunstmuseum og Nikolaj Udstillingsbygning i Copenhagen, DK.
1984 The first of a long series of solo exhibitions at Galerie Moderne Silkeborg. After this, only a few major exhibitions are mentioned at the gallery, DK.
1986 Fortid. Fotografier, Ny Carlsberg Glyptoteket, Copenhagen, DK.
1987 Foire internationale d’art contemporain (FIAC), Paris, France.
1988 Travaux récents, Maison du Danemark, Paris, France.
1990 Arbeiten auf Papier 1988-1990, Galerie ‘Der Spiegel’, Cologne, Germany.
1991 Peintures récentes, Galerie Ariel, Paris, France.
1991 Keramiske arbejder 1990-1991, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1991 Peter Brandes og antikken, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Past II, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, Odense, DK.
1991 Påske. Peter Brandes. Stadietryk, Danmarks Grafiske Museum / Dansk Pressemuseum, DK.
1992 Notre Dame des Fleurs. Orfeo Isak. Recent paintings, prints and ceramics, Talbot Rice Gallery, Edinburgh, England.
1993 Grafik og keramik, Sophienholm, Lyngby, DK.
1995 Recent Works, Paintings and Works on Paper, D.C.A. Gallery, New York, USA.
1995 Recent Paintings, Works on Paper & Ceramics, Avanti Galleries, New York, USA.
1995 Ceramics, Royal Copenhagen Porcelain, New York, USA.
1995 Offrande. Maleri · Akvarel · Gouache · Keramik, Galerie Stokkebye, Odense, DK.
1995-1996 Isaac, Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel.
1997 Is Høj, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
1999 Roskildekrukkerne, Gule Palæ, Roskilde, DK.
2000 Næsten intet. Dine sår mine sår. En serie billeder omkring Påske. En samling byzantinske kors, Museet for religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2001 Phaidon. Det antikke Grækenland, Gl. Holtegaard, Gl. Holte, DK.
2002 Ingen Blinder. Penelope venter, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2002 Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede, Statens Museum for Kunst, Copenhagen, DK.
2003 Οδύσσεια, ο Peter Brandes και ο Όμηρος. Από το λόγο στην εικόνα (Odysseen. Peter Brandes og Homer. Fra ord til billede), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (MIET, National Bank of Greece Cultural Foundation), Athen, Greece.
2003 Op til kirkeudsmykning. Glasmalerier, skitser og skulpturer, Museet Holmen, Løgumkloster, DK.
2004 Gensyn. Nye arbejder: Keramik · Maleri · Tekst, Galerie Moderne, Silkeborg, DK.
2005 I begyndelsen var Fyn, Kunsthallen Brandts Klædefabrik i Odense, DK.
2005 Tegn til tekst. Bøger og grafiske mapper. Illustrationer i træsnit, litografi og radering Danmarks Mediemuseum / Brandts Passage, Odense, DK.
2006 De tolv. Skitser på papir. Glasmosaik. Sølvtøj. Samt det endelige værk til en kirke i Los Angeles, Kunstindustrimuseet / Danish Museum of Art & Design in Copenhagen, DK.
2007 Homer. Bildausgrabungen Mnemosyne, Museum Schloss Hohentübingen, Tübingen, Germany.
2008 Mellem Hellas og himlen. Keramik, tegning, glasmosaik og maleri, Skovgaard Museet, Viborg, DK.
2009 Hölderlin Turmgedichte. Bildgespräche. Arbeiten und Skizzen, Museum Hölderlinturm, Tübingen, Germany.
2009 Hinsides. Malerier Tegning Aquarel Pastel Radering, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2011 Transformation. Unikaværker udført i træsnit, litografi, monotypi og radering, Kastrupgårdsamlingen, Kastrup, og Ribe Kunstmuseum, DK.
2012 Mellem Ithaka og Svendborg. Keramik, skulptur, tegning, grafik og maleri, SAK Kunstbygning, Svendborg, DK.
2012 Kibbutz sædemand. Malerier og papirarbejder, Galerie Moderne Silkeborg, DK.
2015 Brandes & Bindesbøll. Bånd & brud, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart, DK.
2017 Børglum-serien. Keramiske arbejder, Børglum Kloster, DK.
2019 Skaberkraft – Peter Brandes og en kunstnersamling, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, DK.
2019 Den genfundne tid. Kulturvandringer, Johannes Larsen Museet, Kerteminde, DK.
2019 Brandes Tonhalle Leipzig 1933, Galerie Moderne Silkeborg, DK.

Udvalgte værker

Utvalgte verker

Ausgewählte Werke

Selected Works

1992 Kæmpekrukke udstilles på den danske pavillon ved Verdensudstillingen i Sevilla, Spanien.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center i Jerusalem, Israel.
1996 Illustration af Vergils Aeneide (litografier).
1998 Skulpturen Bronzefoden til ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus. Opstillet i en pergolahave tegnet af dronning Margrethe 2.
1999 Illustration af Homers Iliade (tegninger).
2002 Illustration af Homers Odyssé (tegninger).
2008 Udsmykning af The Village of Hope’s Chapel i Los Angeles, Californien.
2010 Udsmykning af Roskilde Domkirkes Kongeport og Skt. Andreas Kapel.
2013 Udsmykning af Nordlyskatedralen i Alta, Norge.
2015 Udsmykning af Christ Chapel ved Cornerstone University i Grand Rapids, Michigan, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2018 Udsmykning af Calvary Chapel ved Biola University, La Mirada, Californien, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrationer til Oldtidssagaerne (træsnit).
1992Kjempekrukke utstilles på den danske paviljungen ved verdensutstillingen i Sevilla, Spanien.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center i Jerusalem, Israel.
1996 Illustrasjon av Vergils Aeneide (litografier).
1998 Skulpturen Bronzefoden til ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus. Opstillet i en pergolahave tegnet af dronning Margrethe 2.
1999 Illustrasjon av Homers Iliade (tegninger).
2002 Illustrasjon av Homers Odyssé (tegninger).
2008 Utmykning av The Village of Hope’s Chapel i Los Angeles, Californien.
2010 Utmykning av Roskilde Domkirkes Kongeport og Skt. Andreas Kapel.
2013 Utmykning av Nordlyskatedralen i Alta, Norge.
2015 Utmykning av Christ Chapel ved Cornerstone University i Grand Rapids, Michigan, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2018 Utmykning av Calvary Chapel ved Biola University, La Mirada, Californien, sammen med Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrasjoner til Oldtidssagaerne (træsnit).
1992 Ausstellung der Riesenvase bei der Weltausstellung im Dänischen Pavillon in Sevilla, Spanien.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem, Israel.
1996 Illustration von Vergils Aeneide (Litographien).
1998 Skulptur Bronzefoden für ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus.
1999 Illustration von Homers Iliade (Zeichnungen).
2002 Illustration von Homers Odyssé (Zeichnungen).
2008 Ausschmückung von The Village of Hope’s Chapel in Los Angeles, Kalifornien.
2010 Ausschmückung von Roskilde Domkirkes Kongeport og Skt. Andreas Kapel.
2013 Ausschmückung von Nordlyskatedralen in Alta, Norwegen.
2015 Ausschmückung von Christ Chapel ved Cornerstone University i Grand Rapids, Michigan, zusammen mit Maja Lisa Engelhardt.
2018 Ausschmückung von Calvary Chapel bei Biola University, La Mirada, Kalifornien, zusammen mit Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrationen zu Oldtidssagaerne (Holzschnitt).
1992 Giant jar is exhibited at the Danish pavilion at the World Exhibition, Spain.
1995 Isaac Vase, Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem, Israel.
1996 Illustration af Vergils Aeneide (lithographs ).
1998 Skulpturen Bronzefoden for ECCO Center, Tønder.
1998 Marselisborgkrukken Marselisborg Slots Park, Aarhus.
1999 Illustration of Homers Iliade (drawings).
2002 Illustration of Homers Odyssé (drawings).
2008 Decoration of The Village of Hope’s Chapel in Los Angeles, California.
2010 Decoration of Roskilde Domkirkes Kongeport and Skt. Andreas Kapel.
2013 Decoration of Nordlyskatedralen in Alta, Norway.
2015 Decoration of Christ Chapel at Cornerstone University in Grand Rapids, Michigan, together with Maja Lisa Engelhardt.
2018 Decoration of Calvary Chapel at Biola University, La Mirada, California, together with Maja Lisa Engelhardt.
2016-2019 Illustrations for Oldtidssagaerne (woodcut).

Repræsenteret

Representert

Repräsentiert

Presented at

Galerie Moderne, Silkeborg.
Galerie Moderne, Silkeborg.
Galerie Moderne, Silkeborg.
Galerie Moderne, Silkeborg.
Peter Brandes foran sit maleri ‘Sædemanden’, ved trykkeriets indgang.
Peter Brandes foran sitt maleri ‘Sædemanden’, ved trykkeriets inngang.
Peter Brandes vor seinem Gemälde ‘Sædemanden’, beim Eingang der Druckerei.
Peter Brandes in front of his painting ‘The Sower’, at the entrance of the printing house.