Glimt fra uge 46
Glimt fra uke 46
Blick in die Woche 46
Glimpses from week 46

9. - 15. november 2020
9. - 15. november 2020
9. - 15. November 2020
9th - 15th november 2020
courtesy of Signe Guttormsen, Karina Tybjerg, Horisont Grafisk, Astrid Skibsted Holm & Suzanne Reitsma, Mads Westrup & Albert Løje, Skriveværkstedet
Aksel Pedersen, Tom Pedersen og Finn Ebbensgaard forbereder trykmaskinen til den næste opgave.
Aksel Pedersen, Tom Pedersen og Finn Ebbensgaard forbereder trykkmaskinen til den neste oppgave.
Aksel Pedersen, Tom Pedersen und Finn Ebbensgaard bereiten die Druckmaschine für die nächste Aufgabe vor.
Aksel Pedersen, Tom Pedersen and Finn Ebbensgaard are preparing the printing machine for the next job.

Kunstneren Signe Guttormsen på arbejdsbesøg
Kunstneren Signe Guttormsen på arbeidsbesøk
Die Künstlerin Signe Guttormsen auf Arbeitsbesuch
The artist Signe Guttormsen on a working visit

Kunstneren Signe Guttormsen har lavet sit eget papir, ud af brugte beklædningsgenstande.
Kunstneren Signe Guttormsen har laget sitt eget papir ut av stoff fra brukt tøy.
Die Künstlerin Signe Guttormsen hat ihr eigenes Papier aus gebrauchten Kleidungsstücken gefertigt.
The artist Signe Guttormsen has made her own paper, from used clothes.

Tybjerg, Tekst & Foto på arbejdsbesøg
Tybjerg, Tekst & Foto på arbeidsbesøk
Tybjerg, Tekst & Foto auf Arbeitsbesuch
Tybjerg, Text & Photo on a working visit

Grafisk tilrettelægger Karina Tybjerg på arbejdsbesøg for at færdiggøre bogen ‘Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov’ til tryk. Her ved rettelser i dtp-afdelingen.
Grafisk tilrettelegger Karina Tybjerg på arbeidsbesøk for å ferdiggjøre boken ‘Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov’ til trykk. Her ved rettelser i dtp-avdelingen.
Die Grafikdesignerin Karina Tybjerg auf Arbeitsbesuch, um das Buch ‘Biodiversitäts-Management im Kulturwald’ für den Druck fertigzustellen. Hier bei Korrektionen in der DTP-Abteilung.
Graphic designer Karina Tybjerg on a working visit in order to complete the preparations for the printing of the book ‘Managing biodiversity in cultivated forest’. Here while working on corrections in the dtp department.

Horisont Grafisk til trykstart
Horisont Grafisk til trykkstart
Horisont Grafisk zur Druckabnahme
Horisont Grafisk for printing start-up

Berit Kirk (i midten), grafikeren og indehaveren af Horisont Grafisk, pressefotografen Martin Høien (til højre) og skribent og journalisten Ken Richter til trykstart.
Til venstre trykker Tom Pedersen.
Berit Kirk (i midten), grafiker og eier av Horisont Grafisk, pressefotograf Martin Høien (til høyre) og skribent og journalist Ken Richter til trykkstart.
Til venstre trykker Tom Pedersen.
Berit Kirk (Mitte), Grafikdesignerin und Inhaberin von Horisont Grafisk, Pressefotograf Martin Høien (rechts) und der Schriftsteller und Journalist Ken Richter bei der Druckabnahme. Links Drucker Tom Pedersen.
Berit Kirk (center), graphic designer and owner of Horisont Grafisk, press photographer Martin Høien (right) and writer and journalist Ken Richter at the printing start-up. To the left, printer Tom Pedersen.
Fotografen Martin Høien med trykark til bogen ‘Om lidt er jeg væk – Hverdagen på Hospice Sjælland’.
Fotografen Martin Høien med trykkark til boken ‘Om lidt er jeg væk – Hverdagen på Hospice Sjælland’.
Fotograf Martin Høien mit Druckbögen für das Buch ‘Bald bin ich weg
– Alltag im Hospiz Sjælland’
.
Photographer Martin Høien with printing sheets for the book ‘In a little while I will be gone - Everyday life at the Hospice Zealand’.

Trykstart på ‘Vikleprøvemanifest’
Trykkstart på ‘Vikleprøvemanifest’
Druckabnahme von ‘Vikleprøvemanifest’ (‘Wickelprobenmanifest’)
Printing start-up on ‘THE YARN WINDING MANIFESTO’

Væveren og tekstildesigneren Astrid Skibsted Holm (i midten) og fotografen Suzanne Reitsma til trykstart på ‘Vikleprøvemanifest’, der består af en tekstdel på dansk og engelsk og en billeddel med mange forskellige vikleprøver. Til venstre trykker Morten Lindberg.
Veveren og tekstildesigneren Astrid Skibsted Holm (i midten) og fotografen Suzanne Reitsma til trykkstart på ‘Vikleprøvemanifest’, som består av en tekstdel på dansk og engelsk og en billeddel med mange forskjellige vikleprøver. Til venstre trykker Morten Lindberg.
Die Weberin und Textildesignerin Astrid Skibsted Holm (Mitte) und Fotografin Suzanne Reitsma bei der Druckabnahme von ‘Wickelprobenmanifest’, das aus einem Textteil auf dänisch und englisch besteht und einem Bilderteil mit vielen verschiedenen Wickelproben. Links Drucker Morten Lindberg.
The weaver and textile designer Astrid Skibsted Holm (in the middle) and the photographer Suzanne Reitsma at the printing start-up of ‘THE YARN WINDING MANIFESTO’, which consists of a text part both in Danish and in English and a picture part with many different wrapping samples. To the left, printer Morten Lindberg.
Fra omslagets inderside.
Fra omslagets inderside.
Innenseite des Umschlages.
From the inside of the cover.
En kort pause i gæstekontoret mellem godkendelse af arkene.
En kort pause i gjestekontoret mellom godkjennelse av arkene.
Eine kurze Pause im Gästebüro zwischen der Gutheißungen von Druckbögen.
A short break in the guest office between the approval of printing sheets.

Kunstner Mads Westrup til trykstart på tidsskriftet ‘Jolly’
Kunstner Mads Westrup til trykkstart på tidsskriftet ‘Jolly’
Künstler Mads Westrup zur Druckabnahme der Zeitschrift ‘Jolly’
Artist Mads Westrup at the printing start-up of the magazine ‘Jolly’

Kunstneren Mads Westrup og Albert Løje ved sidste check i gæstekontoret.
Kunstneren Mads Westrup og Albert Løje ved en siste sjekk i gjestekontoret.
Der Künstler Mads Westrup und Albert Løje beim letzten Check im Gästebüro.
The artist Mads Westrup and Albert Løje checking for the last time
in the guest office.
Godkendelse af trykark ved 8-farve-maskinen.
Godkjennelse av trykkark ved 8-farge-maskinen.
Gutheißung von Druckbögen bei der 8-Farben-Maschine.
Approval of printing sheets at the 8-color machine.
Startknappen bliver sat i gang.
Startknappen blir satt i gang.
Der Startschalter zum Druck der Auflage wird aktiviert.
Pushing the start button.
Rentryk.
Rentrykk.
Aushänger.
Printing sheet.

Skriveværkstedet til trykstart på ‘Kaffe København’
Skriveverkstedet til trykkstart på ‘Kaffe København’
Skriveværkstedet zur Druckabnahme von ‘Kaffee Kopenhagen’
Skriveværkstedet at the printing start-up of ‘Coffee Kopenhagen’

Fotografen Lisbeth Hjort, forlæggeren Heidi Korsgaard Pedersen og grafikeren Anne Solmer til trykstart på bogen ‘Kaffe København’.
Fotografen Lisbeth Hjort, forleggeren Heidi Korsgaard Pedersen og grafikeren Anne Solmer til trykkstart på boken ‘Kaffe København’.
Von links: Fotografin Lisbeth Hjort, Verlegerin Heidi Korsgaard Pedersen und Grafikerin Anne Solmer bei der Druckabnahme des Buches ‘Kaffe København’ (‘Kaffee Kopenhagen’).
Photographer Lisbeth Hjort, publisher Heidi Korsgaard Pedersen and graphic designer Anne Solmer at the printing start-up of the book ‘Kaffe København’ (‘Coffee Kopenhagen’).
For et kort øjeblik uden mundbind, til gruppefoto ved trykkeriets indgang.
For et kort øjeblikk uten mundbind, til gruppefoto ved trykkeriets inngang.
Für einen kurzen Augenblick ohne Mundschutz, zum Gruppenfoto am Eingang der Druckerei.
For a short moment without a mouthpiece, for a group photo at the entrance
of the printing house.
Sammen med omslaget blev der også trykt plakater og kort,
med miljøvenlig papirudnyttelse.
Sammen med omslaget ble det også trykt plakater og kort,
med miljøvennlig papirutnyttelse.
Zusammen mit dem Umschlag wurden auch Plakate und Karten gedruckt, mit guter und umweltfreundlicher Papierausnutzung.
Along with the cover, posters and cards were also printed
on environmentally friendly paper.
Del af trykarket fra indholdet.
Del av trykkarket fra innoldet.
Teil eines Druckarkes vom Inhalt.
Part of a printing sheet from the inside pages.

Coronatiltag mm
Coronatiltak mm
Corona-Maßnahmen u.a.
Corona actions

Mundbind og visirer hører nu til dagligdagen.
Mundbind og visirer hører nå til dagligdagen.
Mundschutz und Visire gehören nun zum Alltag.
Mouthpieces and visors are now part of everyday life.
Erik Tarp ved afprøvning af alternativt visir.
Erik Tarp ved testing av alternative visirer.
Erik Tarp testet alternativen Mundschutz.
Erik Tarp testing alternative visor.
Morgenlys og ren frisk luft.
Morgenlys og ren frisk luft.
Morgenlicht und reine Frischluft.
Morning light and clean fresh air.
Fordeling af medaljer en lørdag eftermiddag.
Fordeling av medaljer en lørdag ettermiddag.
Servieren von Teilchen namens ‘Medaillen’ an einem Samstag Nachmittag.
Serving small, iced cakes – called ‘medals’ – on a Saturday afternoon.

En færdig bog af Jane Jin Kaisen

Katalog til udstillingen af samme navn: ‘Community of Parting’, af Jane Jin Kaisen; udgivet af Kunsthal Charlottenborg, 2020.
Indholdet er trykt på fire forskellige papirtyper: kridhvidt bulky bestrøget og 3 forskellige rough ubestrøgede papirtyper.
Derudover er der tryk til kant i forskellige farver, og derved dannes et naturligt ‘farvesnit’ ved bogens kanter.
Katalog til utstillingen med samme navn: ‘Community of Parting’, av Jane Jin Kaisen; utgitt av Kunsthal Charlottenborg, 2020.
Innholdet er trykt på fire forskjellige papirtyper: kritthvitt bulky bestrøket og 3 forskjellige rough ubestrøkte papirtyper.
På den måten danner sidene et naturlig ‘fargesnitt’ ved bokens kanter.
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung: ‘Community of Parting’, von Jane Jin Kaisen; erschienen bei Kunsthal Charlottenborg, 2020.
Der Inhalt wurde auf vier verschiedenen Papirtypen gedruckt: kreideweißes bulkiges gestrichenes Papier und 3 verschiedene grobe ungestrichene Papiertypen.
Auf diese Weise wurde ein natürlicher Farbschnitt an den Kanten des Buches geschafften.
Catalog for the exhibition of the same name: ‘Community of Parting’, by Jane Jin Kaisen; published by Kunsthal Charlottenborg, 2020.
The content was printed on four different types of paper: chalk white bulky coated paper and 3 different uncoated paper types.
In this way a natural color cut was created on the edges of the book.