Glimt fra ugen 43
Glimt fra uken 43
Blick in die Woche 43
Glimpses from week 43

19. - 25. oktober 2020
19. - 25. oktober 2020
19. - 25. Oktober 2020
19th - 25th October 2020
courtesy of Sarah Schorr, ARoS, Lars Morell, AGFA, Forlaget Raglan, Jacob Rantzau, The Artist Edition,
Jens Houmann & Flemming Ahlgreen & Ole Møller Andersen

Ved indgangen til trykkeriet
Ved inngangen til trykkeriet
Beim Eingang zur Druckerei
At the entrance

22.10.2020.

Den amerikanske fotograf Sarah Schorr på besøg
Den amerikanske fotograf Sarah Schorr på besøk
Die amerikanische Fotografin Sarah Schorr zu Besuch
The american photographer Sarah Schorr visiting

Sarah Schorr kom forbi for at planlægge trykningen af en Leporello folder til en kommende udstilling i Aarhus.
Sarah Schorr kom innom for å planlegge trykkingen av en leporello folder til en kommende utstilling i Aarhus.
Sarah Schorr kam zur Planlegung eines Leporello Faltblattes für ihre kommende Ausstellung in Aarhus.
The american photographer Sarah Schorr is planning a Leporello folder for an upcoming exhibition in Aarhus.

ARoS og Lars Morell på arbejdsbesøg
ARoS og Lars Morell på arbeidsbesøk
ARoS und Lars Morell auf Arbeitsbesuch
ARoS and Lars Morell on a working visit

Udstillingskoordinator Anne Mette Thomsen (i midten) og museumsinspektør Jeanett Stampe, grafiker Troels Faber (til højre) og som konsulent: idehistoriker Lars Morell (bagerst) på arbejdsbesøg, her sammen med Erik og Tine ved gæstekontoret.
Udstillingskoordinator Anne Mette Thomsen (i midten) og museumsinspektør Jeanett Stampe, grafiker Troels Faber (til høyre) og som konsulent: Idehistoriker Lars Morell (bakerst) på arbeidsbesøk, her sammen med Erik og Tine ved gjestekontoret.
Ausstellungskoordinatorin Anne Mette Thomsen (Mitte) und Museumsinspekteurin Jeanett Stampe, Grafiker Troels Faber (rechts) und Konsulent: Ideehistoriker Lars Morell (hinterst) auf Arbeitsbesuch, hier zusammen mit Erik und Tine vor dem Gästebüro.
Exhibition coordinator Anne Mette Thomsen (center) and museum inspector Jeanett Stampe, graphic artist Troels Faber (right) and as consultant: Historian of ideas Lars Morell (back) on a working visit, here with Erik and Tine at the guest office.
Godkendelse af trykark ved maskinen: ‘Jorn / Kirkeby’.
Godkjennelse av trykkark ved maskinen: ‘Jorn / Kirkeby’.
Gutheißung eines Druckbogens an der Maschine: ‘Jorn / Kirkeby’.
Approval of printed sheets at the printing machine: ‘Jorn / Kirkeby’.
Lars Morell ved justeringer af en af sine nye bøger i dtp-afdelingen:
‘Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne’.
Lars Morell ved justeringer av en av hans nye bøker i dtp-avdelingen:
‘Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne’.
Lars Morell bei Justierungen eines seiner neuen Bücher in der DTP-Abteilung:
‘Asger Jorn und Gérard Franceschi in Skåne’.
Lars Morell with adjustments to one of his new books in the dtp department:
‘Asger Jorn and Gérard Franceschi in Scania’.

Miljøpris for klimaneutrale CTP-plader
Miljøpris for klimanøytrale CTP-plater
Umweltpreis für klimakorrekte CTP-Platten
Environmental award for climate-neutral CTP-plates

Narayana Press har fået en miljøpris ‘Smart Innovation Award’ for brug af klimaneutrale trykplader.
‘Granted to Narayana Press for its sustainable innovation in the Offset Printing Business’.
Narayana Press har fått en miljøpris ‘Smart Innovation Award’ for bruk af klimanøytrale trykkplater.
‘Granted to Narayana Press for its sustainable innovation in the Offset Printing Business’.
Narayana Press erhielt den Umweltpreis ‘Smart Innovation Award’ für die Anwendung von klimaneutralen Druckplatten. ‘Granted to Narayana Press for its sustainable innovation in the Offset Printing Business’.
Narayana Press has received an environmental award ‘Smart Innovation Award’ for using climate-neutral printing plates. ‘Granted to Narayana Press for its sustainable innovation in the Offset Printing Business’.
Kenneth Rasmussen fra Agfa sammen med Erik foran den ene af de to identiske CTP-maskiner.
Kenneth Rasmussen fra Agfa sammen med Erik foran den ene av de to identiske CTP-maskiner.
Kenneth Rasmussen von Agfa zusammen mit Erik vor einer der beiden identischen CTP-Maschinen.
Kenneth Rasmussen from Agfa with Erik in front of one of the two identical CTP machines.
Pladekørsel.
Platekjørsel.
Plattenausfahrt.
Burning of printing-plates.

Forlaget Raglan til trykstart på ‘Strik’
Forlaget Raglan til trykkstart på ‘Strikk’
Verlag Raglan zur Druckabnahme von ‘Strik’ (‘Strickereien’)
The Publisher Raglan for printing start-up of ‘Knit’

Forlaget Raglan til trykstart på bogen ‘Strik’, der laves i flersprogsproduktion, på dansk og norsk. Fra venstre: Sofie Winding (grafiker), Lene Holme Samsøe (forlægger, forfatter og strikdesigner), Louise Kristiansen (praktikant) og Charlotte Kaae (forfatter og strikkecoach).
Forlaget Raglan til trykkstart på boken ‘Strik’, som lages i flerspråksproduksjon, på dansk og norsk. Fra venstre: Sofie Winding (grafiker), Lene Holme Samsøe (forlegger, forfatter og strikkedesigner), Louise Kristiansen (praktikant) og Charlotte Kaae (forfatter og strikkecoach).
Verlag Raglan zur Druckabnahme des Buches ‘Strickereien’, das in Mehrsprachsproduktion gedruckt wird, auf Dänisch und Norwegisch. Von links: Sofie Winding (Grafikerin), Lene Holme Samsøe (Verlegerin, Autorin und Strickdesignerin) Louise Kristiansen (Praktikantin) und Charlotte Kaae (Autorin und Strick-Coach).
The Publisher Raglan for printing start-up of the book 'Knit', in multilingual production, both in Danish and Norwegian. From the left: Sofie Winding (graphic artist), Lene Holme Samsøe (publisher, author and knitting designer), Charlotte Kaae (author and knitting coach) and Louise Kristiansen (trainee).
Tiden mellem trykstart på hvert ark bruges bedst muligt.
Tiden mellom trykstartene på hvert ark brukes best muligt.
Die Pausen zwischen den Druckabnahmen der einzelnen Bogen werden best möglich genutzt.
The time between each printing form is being utilized in the best possible way.

Jacob Rantzau til trykstart
Jacob Rantzau til trykkstart
Jacob Rantzau zur Druckabnahme
Jacob Rantzau for printing start-up

Kunstneren Jacob Rantzau til trykstart på udstillingskataloget ‘So far away’.
Kunstneren Jacob Rantzau til trykkstart på utstillingskatalogen ‘So far away’.
Künstler Jacob Rantzau zur Druckabnahme des Ausstellungskataloges
‘So far away’.
The artist Jacob Rantzau for printing start-up on the exhibition catalog
‘So far away’.
Trykark fra kataloget.
Trykkark fra katalogen.
Druckbogen des Kataloges.
Printed sheets from the catalog.

The Artist Edition på arbejdsbesøg
The Artist Edition på arbeidsbesøk
The Artist Edition auf Arbeitsbesuch
The Artist Edition on a working visit

The Artist Edition på arbejdsbesøg for at gennemgå billedmaterialet
til bogen ‘LAPD 1994’.
The Artist Edition på arbeidsbesøk for å gjennomgå billedmaterialet
til boken ‘LAPD 1994’.
The Artist Edition auf Arbeitsbesuch, um Bildermaterial zum Buch
‘LAPD 1994’ (Los Angeles Police Department) durchzusehen.
The Artist Edition on a working visit in order to go through all the pictures for the book ‘LAPD 1994’.
Creative Director Martin Farran-Lee arbejder i gæstekontoret.
Creative Director Martin Farran-Lee arbeider i gjestekontoret.
Creative Director Martin Farran-Lee arbeitet im Gästebüro.
Creative Director Martin Farran-Lee works in the guest office.
Fotograf Steen Sundland i scannerafdelingen, hvor han ser på matchprint ...
Fotograf Steen Sundland i skanneravdelingen, hvor han ser på matchprint ...
Fotograf Steen Sundland in der Scannerabteilung, wo er Matchprint prüft ...
Photographer Steen Sundland in the scanner department, where he looks at a match print ...
... og er med til billedoptimering på synkrone skærme.
... og er med til billedoptimering på synkrone skjermer.
... und beim Optimieren der Bilder auf synchronen Schirmen teilnimmt.
... and helps with image optimization on synchronous screens.

Trykstart på ‘Liv med ler’
Trykkstart på ‘Liv med ler’
Druckbnahme von ‘Liv med ler’ (‘Leben mit Keramik’)
Printing start-up of ‘Life with Clay’

Så er der trykstart på ‘Liv med ler’ (se også artiklerne fra uge 36 og 41). Fra venstre: Fotografen Jens Houmann og forfatterne Ole Møller Andersen og Flemming Ahlgreen er med til til at godkende trykarkene, her sammen med Erik ved trykpulten, ...
Så er det trykkstart på ‘Liv med ler’ (se også artiklerne fra uke 36 og 41). Fra venstre: Fotografen Jens Houmann og forfatterne Ole Møller Andersen og Flemming Ahlgreen er med til å godkjenne trykkarkene, her sammen med Erik ved trykkpulten, ...
Druckabnahme von ‘Liv med ler’. (Sehen Sie auch die Artikel der Wochen 36 und 41.) Von links: Fotograf Jens Houmann und die Autoren Ole Møller Andersen und Flemming Ahlgreen beim Gutheißen von Druckbögen, hier zusammen mit Erik beim Druckpult, ...
From the printing start-up of ‘Life with clay’ (see also the articles from week 36 and 41). From left: Photographer Jens Houmann and the authors Ole Møller Andersen and Flemming Ahlgreen help to approve the printed sheets, here with Erik at the control desk, ...
... og til at sætte trykningen i gang, her sammen med trykker Morten.
... og til å sette trykkingen igang, her sammen med trykker Morten.
... und beim Starten des Druckes, hier zusammen mit Drucker Morten.
... and here to start the printing machine together with the printer Morten.

Efterårshøst
Høsting av grønnsaker
Ernte
Autumn harvest

Rødbederne er klar til vinteren.
Rødbetene er klare til vinteren.
Rote Beete ist klar für den Winter.
Beetroot is ready for winter.
Efterårstræer.
Høsttrær.
Herbstbäume.
Autumn trees.