Glimt fra uge 41
Glimt fra uke 41
Blick in die Woche 41
Glimpses from Week 41

05. - 11. oktober 2020
05. - 11. oktober 2020
05. - 11. Oktober 2020
05th - 11th October 2020
courtesy of Sif Orellana, Christian Adamsen, Martin Grøndahl, ARoS, Ole Møller Andersen
& Flemming Ahlgreen & Jens Houmann, 3XN, Gads Forlag, Ræsons Forlag, Dinesen

Check
Sjekk
Kontrolle
Check

Check af matchprint.
Check af matchprint.
Check des Matchprint.
Check of proof.
‘Mockup’, som er små papirprint af de enkelte trykark.
‘Mockup’, som er små papirprint af de enkelte trykark.
‘Mockup’, kleine Papierausdrucke der einzelnen Druckformen.
‘Mockup’, which are small prints of the printingforms.
Reprocheck.
Reprosjekk.
Reprocheck.
Reprocheck.
Falsning af renrtryksark inden bogbindningen.
Falsning af renrtryksark inden bogbindningen.
Falzen von Aushängern vor dem Buchbinden.
Folding of printed sheets before bookbinding.

I gæstekontorene
I gjestekontorene
In den Gästebüros
In the guest offices

Forfatter Sif Orellana på arbejdsbesøg for at planlægge de næste udgivelser.
Forfatter Sif Orellana på arbeidsbesøk for å planlegge de neste utgivelser.
Autorin Sif Orellana auf Arbeitsbesuch, um kommende Buchausgaben zu planen.
Author Sif Orellana on working visit for planning the coming publications.
Redaktøren Christian Adamsen ved korrekturlæsning i besøgshjørnet.
Redaktøren Christian Adamsen ved korrekturlesning i besøkshjørnet.
Redakteur Christian Adamsen beim Korrekturlesen in der Besucherecke.
The editor Christian Adamsen proofreading in the visitor corner.
Martin Grøndahl går forskellige indbindingsmuligheder igennem sammen med Erik.
Martin Grøndahl gjennomgår forskjellige innbindingsmuligheter sammen med Erik.
Martin Grøndahl sieht zusammen mit Erik auf verschiedene Möglichkeiten des Einbindens.
Martin Grøndahl goes through various binding options together with Erik.
Besøg fra ARoS: Museumsinspektør Maria Kappel Blegvad og grafisk designer Abdul Dube.
Besøk fra ARoS: Museumsinspektør Maria Kappel Blegvad og grafisk designer Abdul Dube.
Besuch von ARoS: Museumsinspekteurin Maria Kappel Blegvad und Grafikdesigner Abdul Dube.
Visit from ARoS: Museum inspector Maria Kappel Blegvad and graphic designer Abdul Dube.

Fra trykhallerne og forsendelsen
Fra trykhallene og forsendelsen
Aus den Druckhallen und dem Versand
From the printing halls and the shipping department

Check af trykark ved maskinen.
Sjekk av trykkark ved maskinen.
Check des Druckbogens an der Maschine.
Check of printing sheet at the printing machine.
Palle med lyserødt pantonetryk.
Palle med lyserødt pantonetrykk.
Palette mit rosa Pantonedruck.
Pallets with pink pantone print.
Optryk af klimabogen ‘Hvis vi vil’, der udgives af Gads Forlag.
Opptrykk av klimaboken ‘Hvis vi vil’ som utgis av Gads Forlag.
Nachdruck des Klimabuches ‘Hvis vi vil’ (‘Wenn wir wollen’), das bei Gads Forlag erscheint.
Reprint of the climate book ‘Hvis vi vil’ (’If we want’), published by Gads Publishers.
Trykplader i maskinen til omslagstryk.
Trykkplader i maskinen til omslagstrykk.
Druckplatten zum Umschlagsdruck in der Maschine.
Printing plates at the machine for cover printing.
Trykte kort til Dinesen.
Trykte kort til Dinesen.
Kartendruck für Dinesen (Holzprodukte).
Printed cards for Dinesen.
Forsendelse af færdigt trykte ark.
Forsendelse av ferdigtrykte ark.
Versand der fertigen Drucksachen.
Shipping of packed pallets with printed sheets.

Prepress
Prepress
Prepress
Prepress

Fotograf Jens Houmann (t.v.) og forfatterne Flemming Ahlgreen og Ole Møller Andersen er ved at færdiggøre bogen ‘Liv med ler’ i dtp-afdelingen.
Se også artiklen fra uge 37.
Fotograf Jens Houmann (t.v.) og forfatterne Flemming Ahlgreen og Ole Møller Andersen er i gang med å ferdiggjøre boken ‘Liv med ler’ i dtp-avdelingen.
Se også artikkelen fra uke 37.
Fotograf Jens Houmann (zur Linken) und die Autoren Flemming Ahlgreen und Ole Møller Andersen beim Fertigstellen des Buches ‘Liv med ler’ (‘Leben mit Keramik’) in der DTP-Abteilung.
Sehen Sie auch den Artikel von der Woche 37.
Photographer Jens Houmann (left) and the authors Flemming Ahlgreen and Ole Møller Andersen are completing the book ‘Liv med ler’ (’Life with clay’) in the dtp department. See also the article from week 37.
Else Marie ved matchprinteren.
Else Marie ved matchprinteren.
Else Marie beim Matchprinter.
Else Marie at the matchprinter
Redaktør Benny Andersen og Lisbet Mulsvad fra Brædstrupegnens Hjemstavnsforening arbejder på ‘Årskriftet 2020’, her i satsafdelingen. Se også artiklen fra uge 36.
Redaktør Benney Andersen og Lisbet Mulsvad fra Brædstrupegnens Hjemstavnsforening arbeider på ‘Årskriftet 2020’, her i satsavdelingen. Se også artikkelen fra uke 36.
Redakteur Benny Andersen und Lisbet Mulsvad von Brædstrupegnens Hjemstavnsforening arbeiten an einer Jahresschrift: ‘Årskriftet 2020’, hier in der Satzabteilung. Sehen Sie auch den Artikel von der Woche 36.
The editors Benny Andersen and Lisbet Mulsvad from Brædstrupegnens Hjemstavnsforening are working on ‘Årskriftet 2020’, here in the dtp department. See also the article from week 36.
To opslag fra bogen.
To oppslag fra boken.
Zwei Buchaufschläge.
Two spreads from the book.
Falset rentryk af bogen ‘Beyond buildings’ af 3XN.
Falset rentrykk av boken ‘Beyond buildings’ av 3XN.
Gefalzte Aushänger zum Architektbuch ‘Beyond buildings’ von 3XN.
Folded printed sheet from the book ‘Beyond buildings’ by 3XN.
Reprocheck.
Reprosjekk.
Reprocheck.
Reprocheck.

Udenfor trykken
Utenfor trykkeriet
Außerhalb der Druckerei
Outside the press

Morgensol ved drivhusene.
Morgensol ved drivhusene.
Morgensonne bei den Treibhäusern.
Morning sun at the greenhouses.
Kvier i efterårslys bagved prepress-afdelingen.
Kviger i høstlys bak prepress-avdelingen.
Färsen im Herbstlicht, Aussicht von der Druckvorstufenabteilung.
Heifers in the autumn light behind the prepress department.