Glimt fra uge 39
Glimt fra uke 39
Blick in die Woche 39
Glimpses from Week 39

21. - 27. september 2020
21. - 27. september 2020
21. - 27. September 2020
21st - 27th September 2020
courtesy of 3XN, Iben West & Else Plough Isaksen, Mette Secher, Christian Bang, Bokförlaget Stolpe, LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART, Forlaget Rød, Juana Jacobsen, Gylling efterskole, Peter Brandes
Gafisk designer Hans Junø Munk (t.h.) til trykstart på en bog, som udgives af 3XN. Her sammen med trykker Thomas.
Gafisk designer Hans Junø Munk (t.h.) til trykkstart på en bok, som utgis av 3XN. Her sammen med trykker Thomas
Gafikdesigner Hans Junø Munk (zur Rechten) zur Druckabnahme eines Buches, das von 3XN herausgegeben wird. Hier zusammen mit Drucker Thomas.
Graphic designer Hans Junø Munk (to the right) for the printing start-up of a book, which is published by 3XN. Here together with printer Thomas.
Trykning med blå Pantonefarve.
Trykking med blå pantonefarge.
Druck mit blauer Pantonefarbe.
Printing with blue Pantone color.
Kunstnerne Iben West (t.h.) og Else Plough Isaksen til trykstart på bogen ‘Stof’.
I midten trykker Morten.
Kunstnerne Iben West (t.h.) og Else Plough Isaksen til trykkstart på boken ‘Stof’.
I midten trykker Morten.
Die Künstlerinnen Iben West (zur Rechten) und Else Plough Isaksen bei der Druckabnahme des Buches ‘Stoff’. In der Mitte Drucker Morten.
The artists Iben West (to the right) and Else Plough Isaksen at printing start-up of the book ‘Stof’. In the middle printer Morten.
Omslaget blev trykt på Cottage Premium White, der er præget på begge sider.
Detalje fra omslaget, trykt på Cottage Premium White, der er preget på begge sider.
Detail vom Umschlag, der auf dem taktilen Papier Cottage Premium White gedruckt wurde.
Detail from the cover, printed on Cottage Premium White.
Grafisk designer Mette Secher på arbejdsbesøg og til trykstart på en kommende udgivelse.
Grafisk designer Mette Secher på arbeidsbesøk og til trykkstart på en kommende utgivelse.
Grafikdesigner Mette Secher auf Arbeitsbesuch und zur Druckabnahme eines neuen Buches.
Graphic designer Mette Secher on a working visit and for printing start-up on a new book.
Arbejdsmøde: Tom, Erik og Thomas.
Arbeidsmøte: Tom, Erik og Thomas.
Arbeitstreffen: Tom, Erik og Thomas.
Working meeting: Tom, Erik and Thomas.
Fotograf Christian Bang (t.v.) på arbejdsbesøg i scannerafdeling for at være med til optimering af billeder.
Fotograf Christian Bang (t.v.) på arbeidsbesøk i skanneravdelingen for å være med på optimering av bilder.
Fotograf Christian Bang (zur Linken) auf Arbeitsbesuch in der Scannerabteilung, um bei der Optimierung von Bildern zum Druck dabeizusein.
Photographer Christian Bang (to the left) on a working visit to the scanner department for optimizing images.
Vurdering af proof i gæstekontoret.
Vurdering af proof i gjestekontoret.
Prüfung des Matchprintes im Gästebüro.
Assessment of proofs in the guest office.
Projektleder Tomas EK til trykstart på bogen ‘Painting for the temple’, der udgives af Bokförlaget Stolpe.
Prosjektleder Tomas EK til trykkstart på boken ‘Painting for the temple’, som utgis av Bokförlaget Stolpe.
Projektleiter Tomas EK zur Druckabnahme des Buches ‘Painting for the temple’, das von Bokförlaget Stolpe veröffentlicht wird.
Project manager Tomas Ek from Italgraf Media AB for printing start-up on the book ‘Painting for the temple’, published by Bokförlaget Stolpe.
Trykpalle.
Trykkpalle.
Druckpalette.
Printing pallet.
Tryk af forsats til arkitektbogen ’Anupama Kundoo’, der udgives af Louisiana
Museum of Modern Art.
Trykk av forsats til arkitektboken ’Anupama Kundoo’, som utgis av Louisiana
Museum of Modern Art.
Druck eines Vorsatzes zum Rchitekturbuch ’Anupama Kundoo’, das bei Louisiana Museum of Modern Art erscheint.
Printing of endpapers to the architectural book ‘Anupama Kundoo’, published by Louisiana Museum of Modern Art.
Forfatteren Michael Chrisensen fra Forlaget Rød på arbejdsbesøg, her sammen med Poul i gæstekontoret.
Forfatteren Michael Chrisensen fra Forlaget Rød på arbeidsbesøk, her sammen med Poul i gjestekontoret.
Autor Michael Chrisensen vom Verlag Rød auf Arbeitsbesuch, hier zusammen mit Poul im Gästebüro.
The author Michael Chrisensen from Forlaget Rød on a working visit, here together with Poul in the guest office.
Grafiker Juana Jacobsen på arbejdsbesøg for at checke proof til bogen ‘Images of Arctic Science’, der indeholder mange pragtbilleder fra det arkiske område.
Grafiker Juana Jacobsen på arbeidsbesøk for å sjekke proof til boken ‘‘Images of Arctic Science’, som inneholder mange praktbilder fra det arkiske område
Grafikerin Juana Jacobsen auf Arbeitsbesuch, um Matchprint zum Buch ‘Images of Arctic Science’ zu prüfen, das viele prächtige Bilder aus der Arktis beinhaltet.
Graphic artist Juana Jacobsen on a working visit to check proofs for the book ‘Images of Arctic Science’, containing many magnificent images from the arctic area.
Omslag til ‘Gylling efterskole 2019/2020’.
Omslag til ‘Gylling efterskole 2019/2020’.
Umschlag zu ‘Gylling Internat 2019/2020’.
Cover for ‘Gylling boarding school 2019/2020’ .
Kunstneren Peter Brandes på arbejdsbesøg i dtp-afdelingen for at arbejde på en kommende udgivelse.
Kunstneren Peter Brandes på arbeidsbesøk i dtp-afdelingen for å arbeide på en kommende utgivelse.
Der Künstler Peter Brandes auf Arbeitsbesuch, um an einer kommenden Veröffentlichung zu arbeiten.
The artist Peter Brandes on a working visit to the dtp department, to work with the design on a new book.
Opslag fra bogen.
Oppslag fra boken.
Buchaufschlag.
Spread from the book.
Grafisk elev Queensley arbejder med ombrydning af en bog om vikingetiden.
Grafisk elev Queensley arbeider med ombrekking av en bok om vikingtiden.
Auszubildende Queensley arbeitet an einem Buch über die Zeit der Wikinger.
Graphic student Queensley is working with the set-up of a book about the Vikings.
Grafisk elev Frederik ved indscanning af bøger.
Grafisk elev Frederik ved innskanning av bøker.
Der Auszubildende Frederik beim Einscannen von Büchern.
Graphic student Frederik scanning pictures from books.
Aftenlys bagved prepress-afdelingen.
Aftenlys bak prepress-avdelingen.
Abendlicht hinter der Prepress-Abteilung.
Evening view from the prepress departments.
Efterårstræer ved indkørslen til trykkeriet.
Høsttrær ved innkjørselen til trykkeriet.
Herbstbäume bei der Einfahrt zur Druckerei.
Autumn trees at the entrance to the printing press.