Glimt fra uge 37
Glimt fra uke 37
Blick in die Woche 37
Glimpses from week 37

7. - 13. september 2020
7. - 13. september 2020
7. - 13. September 2020
7th - 13th september 2020
courtesy of Skovgaard Museum, Flemming Ahlgreen & Ole Andersen, Plethora, Gads Forlag, Astrid Skibsted Holm & Anne Støvlbæk, Rasmus Koch Studio, Helle & Uri Løvevild Golman
Klik på billederne for forstørrelse.
Klikk på bildene for forstørrelse.
Klicken Sie auf die Bilder, um sie zu vergrößern.
Click on the pictures to enlarge.

Helle & Uri Løvevild Golman til trykstart
Helle & Uri Løvevild Golman til trykkstart
Helle & Uri Løvevild Golman zur Druckabnahme
Helle & Uri Løvevild Golman at printing start-up

Forfatterne og fotograferne Helle & Uri Løvevild Golman til trykstart på deres nye bog ‘Wild – What You Love You Will Protect’.
Forfatterne og fotografene Helle & Uri Løvevild Golman til trykkstart på deres nye bok ‘Wild – What You Love You Will Protect’.
Die Autoren und Fotografen Helle & Uri Løvevild Golman zur Druckabnahme ihres neuen Buches ‘Wild – What You Love You Will Protect’.
The authors and photographers Helle & Uri Løvevild Golman at printing start-up on their new book ‘Wild – What You Love You Will Protect’.
Falset rentryk til godkendelse.
Falset rentrykk til godkjennelse.
Gefalzter Aushänger zur Gutheißung.
Folded, printed sheet for approval.
Et af trykarkene.
Et af trykkarkene.
Einer der Druckbögen.
One of the printed sheets.
Billederne blev konverteret i colorserveren.
Bildene ble konvertert i colorserveren.
Die Bilder wurden im Colorserver konvertiert.
The images were converted in the color server.
Bogen udkommer i flere versioner. Her version med trykt overtræk.
Boken utkommer i flere versjoner. Her versjon med trykt overtræk.
Das Buch erscheint in zwei Versionen: Hier mit gedrucktem Überzug.
The books is published in 2 versions. Here the version with the printed cover.
Her dummy af omslaget, hvor forsidebilledet bliver sænket ind i et blindpræg på stof, og titlen og rygteksten bliver præget med guld.
Her dummy av omslaget, hvor forsidebildet bliver senket inn i en blindpreg på stoff, og tittelen og ryggteksten blir preget på med gull.
Hier Dummy des Umschlages, wo das Bild auf der Vorderseite in eine Blindprägung auf Stoff hineingesenkt wird, und Titel und Rückentext in Goldprägung erscheinen.
A dummy of the cover, where the front cover image will be glued into a blind embossing on cloth, and the title and spine text are embossed with gold.

Astrid Skibsted Holm, Anne Støvlbæk & co. på arbejdsbesøg
Astrid Skibsted Holm, Anne Støvlbæk & co. på arbeidsbesøk
Astrid Skibsted Holm, Anne Støvlbæk & Co. auf Arbeitsbesuch
Astrid Skibsted Holm, Anne Støvlbæk & Co. on working visit

Væver og tekstildesigner Astrid Skibsted Holm, grafisk designer Anne Støvlbæk og co. på arbejdsbesøg for at forberede en kommende bog om tekstilkunst.
Vever og tekstildesigner Astrid Skibsted Holm, grafisk designer Anne Støvlbæk og co. på arbeidsbesøk for å forberede en kommende bok om tekstilkunst.
Weberin und Textildesignerin Astrid Skibsted Holm, Grafikdesignerin Anne Støvlbæk und Co. auf Arbeitsbesuch, um ein kommendes Buch über Textilkunst vorzubereiten.
Weaver and textile designer Astrid Skibsted Holm, graphic designer Anne Støvlbæk and Co. on working visit to prepare a coming book on textile art.
I scannerafdelingen bliver billedmaterialet og mulige fremgangsmåder gennemgået, for at kvaliteten af bogens billeder kan blive så høj som muligt.
I skanneravdelingen blir billedmaterialet og mulige fremgangsmåter gjennemgått for at kvaliteten på bokens bilder skal blive så høy som mulig.
In der Scannerabteilung wird das Bildermaterial und Möglichkeiten des Vorgehens besprochen, um beste Bildqualität für das Buch zu erzielen.
In the scanner department the image material and possible methods of image processing were discussed to get the best possible quality of the pictures in the book.

Peter Steffensen til trykstart
Peter Steffensen til trykkstart
Peter Steffensen zur Druckabnahme
Peter Steffensen at printing start-up

Forlægger Peter Steffensen fra Plethora til trykstart på Bizzarrie di Varie Figure.
Her i gæstekontoret.
Forlegger Peter Steffensen fra Plethora til trykkstart på Bizzarrie di Varie Figure.
Her i gjestekontoret
Verleger Peter Steffensen von Plethora zur Druckabnahme von Bizzarrie di Varie Figure. Hier im Gästebüro.
Publisher Peter Steffensen from Plethora at printing start-up on ’Bizzarrie di Varie Figure’. Here in the guest office.
Godkendelse af ark ved trykmaskinen.
Godkjennelse av ark ved trykkmaskinen.
Gutheißung bei der Druckmaschine.
Approval of a printed sheet at the printing machine.

Conny & Torben Wolsted og Mette Secher til trykstart
Conny & Torben Wolsted og Mette Secher til trykkstart
Conny & Torben Wolsted und Mette Secher zur Druckabnahme
Conny & Torben Wolsted and Mette Secher at printing start-up

Forfatterne Torben & Conny Wolsted til trykstart på ‘Lad stregerne tale’, en bog om tegneren Otto Nielsen, der udgives af Gads Forlag.
Forfatterne Torben & Conny Wolsted til trykkstart på ‘Lad stregerne tale’, en bok om tegneren Otto Nielsen, som utgis av Gads Forlag.
Die Autoren Torben & Conny Wolsted zur Druckabnahme von ‘Lad stregerne tale’ (‘Lass die Striche sprechen’), ein Buch über den Zeichner Otto Nielsen, das bei Gads Forlag erscheint.
The authors Torben & Conny Wolsted at printing start-up on their book ’Lad stregerne tale’ (’Let the lines speak’), a book about the illustrator Otto Nielsen, which is published by Gads Forlag.
Mette Secher er grafiker på tryksagen.
Mette Secher er grafikeren på trykksaken.
Mette Secher ist Grafikerin zu dieser Drucksache.
Mette Secher is the graphic designer of the book.
Omslaget.
Omslaget.
Der Umschlag.
The cover.

Ole Andersen & Flemming Ahlgreen på arbejdsbesøg
Ole Andersen & Flemming Ahlgreen på arbeidsbesøk
Ole Andersen & Flemming Ahlgreen auf Arbeitsbesuch
Ole Andersen & Flemming Ahlgreen on working visit

Forfatterne Ole Andersen (t.v.) og Flemming Ahlgreen arbejder i dtp-afdelingen på opsætningen af deres bog ‘Liv med ler’, som omhandler pottemagere og keramikere i Horsens-området. På synkrone skærme med rigelig arbejdsplads omkring sørger de for, at hvert enkelt opslag bliver så perfekt som muligt.
Forfatterne Ole Andersen (t.v.) og Flemming Ahlgreen arbeider i dtp-avdelingen på oppsetningen av deres bok ‘Liv med ler’, som omhandler pottemakere og keramikere i Horsens-området. På synkrone skjermer med rikelig arbeidsplass omkring, sørger de for at hvert enkelt oppslag blir så perfekt som mulig.
Die Autoren Ole Andersen (zur Linken) und Flemming Ahlgreen arbeiten in der DTP-Abteilung am Layout zum Buch ‘Liv med ler’ (‘Leben mit Ton’), das Keramiker in der Umgebung von Horsens behandelt. Auf synchronen Schirmen mit reichlich Arbeitsplatz rundherum sorgen sie dafür, dass jeder Buchaufschlag so perfekt wie möglich wird.
The Authors Ole Andersen (left) and Flemming Ahlgreen working in the dtp department with the design on their book ’Liv med ler’, which deals with potters and ceramicists in the Horsens area. On synchronous screens with ample workplace around they take care that every spread in the book becomes as perfect as possible.
Udkast til bogens omslag.
Utkast til bokens omslag.
Umschlag zum Buch.
Draft for the book’s cover.

Rasmus Koch på arbejdsbesøg og til trykstart
Rasmus Koch på arbeidsbesøk og til trykkstart
Rasmus Koch auf Arbeitsbesuch und zur Druckabnahme
Rasmus Koch on working visit and at printing start-up

Grafisk designer Rasmus Koch, indehaver af Rasmus Koch Studio, under de sidste justeringer inden trykning af bogen
‘Forskellen er ens. En monografi om Albert Mertz’.
Grafisk designer Rasmus Koch, innehaver av Rasmus Koch Studio, under de siste justeringer innen trykking av boken
‘Forskellen er ens. En monografi om Albert Mertz’.
Grafikdesigner Rasmus Koch, Inhaber von Rasmus Koch Studio, bei den letzten Justierungen des Buches über einen dänischen Künstler: ‘Forskellen er ens. En monografi om Albert Mertz’ (‘Der Unterschied ist eins. Eine Monografie über Albert Mertz’.
Graphic designer Rasmus Koch, the owner of Rasmus Koch Studio, during the last adjustments before the printing
of the book ‘Forskellen er ens. En monografi om Albert Mertz’.
Trykplader står parat.
Trykkplater står parat.
Druckplatten stehen bereit.
The printing plates are ready.
Materien blev trykt med pantonefarver.
Materien ble trykt med pantonefarger.
Der Inhalt wurde mit Pantonefarben gedruckt.
Some of the inside pages were printed with Pantone colors.
Godkendelse ved trykmaskinen. T.h. trykkeren Thomas Juul.
Godkjennelse ved trykkmaskinen. T.h. trykkeren Thomas Juul.
Gutheißung bei der Druckmaschine. Rechts Drucker Thomas Juul.
Approval at the printing machine. To the right printer Thomas Juul.

Anne-Mette Villumsen på arbejdsbesøg
Anne-Mette Villumsen på arbeidsbesøk
Anne-Mette Villumsen auf Arbeitsbesuch
Anne-Mette Villumsen on working visit

Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen fra Skovgaard Museum efter afsluttet arbejde i prepress’en. Ombrydningen af bogen er færdig nu, og billeder fra historiske bøger er blevet indscannet. Så kan der snart blive trykstart på Wilhelm Marstrand.
Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen fra Skovgaard Museum etter avsluttet arbeid i prepress’en. Ombrytningen av boken er ferdig nå, og bilder fra historiske bøker er blitt innskannet. Så kan det snart bli trykkstart på Wilhelm Marstrand.
Museumsdirekteurin Anne-Mette Villumsen vom Skovgaard Museum nach beendeter Arbeit in der Druckvorstufe. Der Umbruch des Buches ist jetzt abgeschlossen, und Bilder aus historischen Büchern wurden eingescannt. So kann es bald zur Druckabnahme der Buches um den Maler Wilhelm Marstrand kommen.
Museum director Anne-Mette Villumsen from Skovgaard Museum after completed work in the prepress department. The design of the book is now finished, and images from historic books have been scanned. So soon there will be printing start on ’Wilhelm Marstrand’.
Kig ind i dtp-afdelingen.
Blikk i dtp-avdelingen.
Blick in die DTP-Abteilung.
View from the dtp department.

Efterårshøst
Høsting af epler
Apfelernte
Autumn harvest.

Ananasæblerne er nogle af de første der bliver modne. Her træet, som står ved gæstehuset, Horskærvej 1.
Ananaseplene er noen av de første som blir modne. Her, treet som står ved gjestehuset, Horskærvej 1.
Die Ananasäpfel sind als erste reif. Hier der Apfelbaum neben dem Gästehaus.
The pineapple apples are some of the first to ripen. Here the trees that stands near the guest house at Horskærvej 1.