Uge 35
Uke 35
Woche 35
Week 35

24.-30. august 2020
24.-30. august 2020
24.-30. August 2020
24-30th august 2020
courtesy of Forlaget Mellemværk, Forlaget Journal, Skovgaard Museum, Forlaget Wunderbuch,
Rasmus Sevelsted, Peter Brandes, Maja Lisa Engelhardt, Dinesen, Gylling Skole
Ugens gæster, til trykstart og for at arbejde i dtp-afdelingen:
– Væverne og forfatterne Lotte Dalgaard og Paulette Adam fra forlaget Mellemværk,
– Fra Forlaget Journal: Forlægger Gösta Flemming, fotograf Magnus Cederlund, fotograf Peter Wendel, kunster og fotograf Therése Olsson,
– Dinesen Gulve: Art Director Hans Peter Dinesen,
– Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen fra Skovgaard Museum,
– Filolog og forsker Rasmus Sevelsted, Klaus Gjørup fra Wunderbuch, kunstneren Peter Brandes og kunstneren Maja Lisa Engelhardt,
– samt 5. klasse fra Gylling Skole.
Ukens gjester, til trykkstart og for å arbeide i dtp-avdelingen:
– Veverne og forfatterne Lotte Dalgaard og Paulette Adam fra forlaget Mellemværk,
– Fra Forlaget Journal: Forlægger Gösta Flemming, fotograf Magnus Cederlund, fotograf Peter Wendel, kunster og fotograf Therése Olsson,
– Dinesen Gulve: Art Director Hans Peter Dinesen,
– Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen fra Skovgaard Museum,
– Filolog og forsker Rasmus Sevelsted, Klaus Gjørup fra Wunderbuch, kunstneren Peter Brandes og kunstneren Maja Lisa Engelhardt,
– samt 5. klasse fra Gylling Skole.
Die Gäste der Woche, zu Druckabnahmen und um in der DTP-Abteilung zu arbeiten:
– Weberinnen und Autorinnen Lotte Dalgaard und Paulette Adam vom Verlag Mellemværk,
– Vom schwedischen Verlag Journal: Verleger Gösta Flemming, Fotograf Magnus Cederlund, Fotograf Peter Wendel, Künstlerin und Fotografin Therése Olsson,
– Dinesen Gulve: Art Director Hans Peter Dinesen,
– Museumsdirekteurin Anne-Mette Villumsen vom Skovgaard Museum,
– Philolog und Forscher Rasmus Sevelsted, Klaus Gjørup von Wunderbuch, Künstler Peter Brandes und Künstlerin Maja Lisa Engelhardt,
– sowie die 5. Klasse der Gylling Schule.
Guests of the week, for printing start-up and to work in the dtp department:
– The weavers and the writers Lotte Dalgaard and Paulette Adam from Publisher Mellemværk,
– From Journal, Sweden: Publisher Gösta Flemming, photographer Magnus Cederlund, photographer Peter Wendel, artist and photographer Therése Olsson,
– Dinesen Gulve: Art Director Hans Peter Dinesen,
– Museum director Anne-Mette Villumsen from Skovgaard Museum,
– Philologist and researcher Rasmus Sevelsted, Klaus Gjørup from Wunderbuch, artist Peter Brandes and artist Maja Lisa Engelhardt,
– and 5th grade from Gylling School.
Klik på billederne for forstørrelse.
Klik på billederne for forstørrelse.
Klicken Sie auf die Bilder, um sie zu vergrößern.
Click on the pictures to enlarge.
Forfatterne og vævere Lotte Dalgaard og Paulette Adam ved pladeudkørslen til flersprogsproduktionen ‘Magi med tråde’, som udgives af Forlaget Mellemværk.
Forfatterne og veverne Lotte Dalgaard og Paulette Adam ved plateutkjørslen til flerspråksproduksjonen ‘Magi med tråde’, som udgis av Forlaget Mellemværk.
Die Autorinnen und Weberinne Lotte Dalgaard und Paulette Adam bei der Plattenausgabe zu ihrer Mehrsprachensproduktion ‘Magi med tråde’ (‘Magie mit Fäden’), die vom Verlag Mellemværk veröffentlicht wird.
The authors and weavers Lotte Dalgaard and Paulette Adam watching a printing plate coming out from the ctp machine for the for the multilingual production ‘Magic with threads’, which is published by Forlaget Mellemværk.
Færdigt trykark.
Ferdig trykkark.
Fertige Druckbogen.
Finished printing sheet.
Forlægger Gösta Flemming var sammen med tre fotografer til trykstart på 4 forskellige bøger,
som udgives af forlaget Journal, Sverige.
Forlegger Gösta Flemming var sammen med tre fotografer til trykkstart på 4 forskjellige bøker,
som udgis av forlaget Journal, Sverige.
Verleger Gösta Flemming war zusammen mit drei Fotografen zur Druckabnahme von 4 verschiedenen Büchern,
sie beim Verlag Journal, Schweden, erscheinen.
Publisher Gösta Flemming was visiting together with three photographers, to print 4 different books,
which are published by the publisher Journal, Sweden.
Et af projekterne var en bog om Japan. Her ved trykstart og check mod proof.
Et av prosjektene var en bok om Japan. Her ved trykkstart og sjekk mod proof.
Eines der Projekte war ein Buch über Japan. Hier beim Druckstart und beim Vergleich mit Matchprint.
One of the projects was a book about Japan. Here at printing start-up and check against proof.
Omslaget til Japan-bogen.
Omslaget til Japan-boken.
Das Cover des Japan-Buches.
The cover of the Japan book.
Fotograf Peter Wendel godkender her et omslag til en af de andre bøger.
Fotograf Peter Wendel godkjenner her et omslag til en av de andre bøker.
Der Fotograf Peter Wendel beim Gutheißen des Umschlages zu einem der anderen Bücher.
Photographer Peter Wendel approves a cover of one of the other books.
Fotograf Magnus Cederlund checker proof.
Fotograf Magnus Cederlund sjekker proof.
Der Fotograf Magnus Cederlund prüft den Matchprint zu seinem Buch.
Photographer Magnus Cederlund checking proof.
Fotograf og kunstner Therése ved computerarbejde i gæstekontoret.
Fotograf og kunstner Therése ved computerarbeid i gjestekontoret.
Die Fotografin und Künstlerin Therése bei der Computerarbeit im Gästebüro.
Photographer and artist Therése working at her computer in the guest office.
Filolog og forsker Rasmus Sevelsted kom fra Cambridge, hvor han bor og arbejder. Han er oversætter på den nye udgivelse på Wunderbuch, som illustreres af Peter Brandes.
Filolog og forsker Rasmus Sevelsted kom fra Cambridge, hvor han bor og arbeider. Han er oversetter på den nye utgivelse på Wunderbuch, som illustreres av Peter Brandes.
Der Philologe und Forscher Rasmus Sevelsted kam aus Cambridge, wo er lebt und arbeitet. Er ist der Übersetzer der neuen Veröffentlichung von Wunderbuch, illustriert von Peter Brandes.
Philologist and researcher Rasmus Sevelsted came from Cambridge, where he lives and works. He is the translator of the new publication from Wunderbuch, illustrated by Peter Brandes.
Klaus Gjørup fra Wunderbuch og kunstner Peter Brandes arbejder på de sidste justeringer.
Klaus Gjørup fra Wunderbuch og kunstner Peter Brandes arbeider på de siste justeringer.
Klaus Gjørup vom Wunderbuch und der Künstler Peter Brandes arbeiten an den letzten Feinjustierungen.
Klaus Gjørup from Wunderbuch and artist Peter Brandes are working on the final adjustments.
Trykstart på omslaget.
Trykkstart på omslaget.
Druckabnahme des Umschlages.
Printing start-up of the cover.
Kunsteren Maja Lisa Engelhardt foran sine monotopier ved ctp-maskinen.
Kunsteren Maja Lisa Engelhardt foran sine monotopier ved ctp-maskinen.
Die Künstlerin Maja Lisa Engelhardt vor ihren Monotopien bei der CTP-Maschine.
The artist Maja Lisa Engelhardt in front of her monotopies at the ctp machine.
Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen fra Skovgaard Museum i dtp-afdelingen, hvor hun arbejder sammen med Else Marie på synkrone skærme.
Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen fra Skovgaard Museum i dtp-avdelingen, hvor hun arbeider sammen med Else Marie på synkrone skjermer.
Museumsdirektorin Anne-Mette Villumsen vom Skovgaard Museum in der DTP-Abteilung, wo sie mit Else Marie auf synchronisierten Computerschirmen arbeitet.
Museum director Anne-Mette Villumsen from Skovgaard Museum in the dtp department, where she works with Else Marie on synchronous screens.
Morgenstemning ved indkørslen til trykkeriet.
Morgenstemning ved innkjørslen til trykkeriet.
Morgendämmerung am Eingang zur Druckerei.
Morning atmosphere at the entrance to the printing press.
Trykark af ‘Dinesen Collection’.
Trykkark av ‘Dinesen Collection’.
Druckbogen zu ‘Dinesen Collection’.
Printed sheet to the catalogue ‘Dinesen Collection’.
Peter Dinesen under trykstart på samme katalog om kvalitetsprodukter af træ.
Peter Dinesen under trykkstart på samme katalog om kvalitetsprodukter af tre.
Peter Dinesen während der Druckabnahme zu selbigem Katalog über hochwertige Holzprodukte.
Peter Dinesen during printing start-up on the same catalogue about quality wooden products.
Køerne og de store kvier tager for sig af frisk lucerne og kløvergræs. I baggrunden ses prepressafdelingerne.
Kuene og de store kviger forsyner seg med friskt lucerne og kløvergress. I bakgrunnen ses prepressavdelingene.
Die Kühe und die großen Färsen laben sich an frischer Luzerne und Kleegras. Im Hintergrund die Prepress-Gebäude.
The cows and the large heifers take care of fresh alfalfa and clover grass. In the background are the prepress departments.