Uge 31-33
Uke 31-33
Woche 31-33
Week 31-33

courtesy of Karen Fogh Andersen & Ronnie Fogh Andersen, Anne-Mette Willumsen & Skovgaard Museet, Asger Bay Christiansen & Charlotte Storm, Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes, Mia Bjergaard & Søren Hvidtfeldt, Henrik Saxgren, Ida Nicolaisen, Sanne Lind & Aarhus Universitetsforlag, Matias Albæk & WeDoArt, Louisiana

Uge 33: 10.-16. aug. 2020
Uke 33: 10.-16. aug. 2020
Woche 33: 10.-16. Aug. 2020
Week 33: 10.-16. aug. 2020

Karen og Ronnie Fogh Andersen til trykstart på deres bog ‘Til det dejligste barn i verden’.
Karen og Ronnie Fogh Andersen til trykkstart på deres bok ‘Til det dejligste barn i verden’.
Karen und Ronnie Fogh Andersen zur Druckabnahme ihres Buches ‘Til det dejligste barn i verden’ (‘Dem herrlichsten Kind der Welt’).
Karen and Ronnie Fogh Andersen at printing start-up of their book ‘Til det dejligste barn i verden’ (‘To the Most Wonderful Child of the World’).
Trykark fra bogen. Titlen og enkelte stjerner på omslaget bliver efterfølgende tilføjet med guldfolie. Klik på billedet for at se en dummy af omslaget.
Trykkark fra boken. Tittelen og enkelte stjerner på omslaget blir etterpå tilføyet med gullfolie. Klikk på bildet for å se en dummy av omslaget.
Druckbogen vom Buch. Der Titel und einzelne Sterne werden auf dem Umschlag später mit Goldfolie zugefügt. Klicken Sie auf das Bild, um ein Dummy des Umschlages zu sehen.
Printed sheet from the book. Titel and some stars will later on be added with Gold Foil to the cover. Click on the picture for at see a dummy of the cover.
Anne-Mette Willumsen fra Skovgaard Museet på besøg for at færdiggøre en bog til en udstilling om maleren Wilhelm Marstrand.
Anne-Mette Willumsen fra Skovgaard Museet på besøk for å ferdiggjøre en bok til en utstilling om maleren Wilhelm Marstrand.
Anne-Mette Willumsen vom Skovgaard Museet zu Besuch, um ein Buch für eine Ausstellung über den Maler Wilhelm Marstrand fertigzustellen.
Anne-Mette Willumsen from Skovgaard Museet visiting to complete a book about the painter Wilhelm Marstrand.
Der arbejdes på synkrone skærme.
Det arbeides på synkrone skjermer.
Es wird an synchronen Schirmen gearbeitet.
The work is done on synchronous screens.
Lyseksperterne Asger Bay Christiansen og Charlotte Storm checker rentryk af deres bog
‘Human belysning’ i dagslys.
Lyseksperterne Asger Bay Christiansen og Charlotte Storm sjekker rentrykk av deres bok
‘Human belysning’ i dagslys.
Die Lichtexperten Asger Bay Christiansen und Charlotte Storm prüfen einen Aushänger zu ihrem Buch ‘Human belysning’ (‘Humane Beleuchtung’) im Tageslicht.
Lighting experts Asger Bay Christiansen and Charlotte Storm checking the print of their book
‘Human belysning’ (‘Human lighting’) in daylight.
Forsiden af bogen.
Forsiden av boken.
Vorderseite des Buches.
The front of the book.
Kunstneren Maja Lisa Engelhardt på arbejdsbesøg i forbindelse med en trykstart; her sammen med Tine foran maleriet ‘Kiming’.
Kunstneren Maja Lisa Engelhardt på arbeidsbesøk i forbindelse med en trykkstart; her sammen med Tine foran maleriet ‘Kiming’.
Die Künstlerin Maja Lisa Engelhardt auf Arbeitsbesuch anlässlich einer Druckabnahme; hier zusammen mit Tine Meyer vor dem Gemälde ‘Kiming’.
The artist Maja Lisa Engelhardt on a working visit in connection with a printing start-up; here together with Tine in front of the painting ‘Kiming’.
Kunstneren Peter Brandes foran sit maleri ‘Brandes Tonhalle Leipzig 1932’.
Kunstneren Peter Brandes foran sitt maleri ‘Brandes Tonhalle Leipzig 1932’.
Der Künstler Peter Brandes vor seinem Gemälde ‘Brandes Tonhalle Leipzig 1932’.
The artist Peter Brandes in front of his painting ‘Brandes Tonhalle Leipzig 1932’ .
Korrekturlæsning inden tryk.
Korrekturlesning innen trykk.
Korrekturlesen vor dem Druck.
Proofreading before printing.
Grafisk elev Queensley i gang med farveprøver til en bog med mange formler. Queensley får p.t. indblik i klassisk opsætning af bøger, korrekturgange, samt kreativt layout.
Grafisk elev Queensley i gang med fargeprøver til en bok med mange formler. Queensley får p.t. innblikk i klassisk oppsetning av bøker, korrekturganger, samt kreativt layout.
Die Grafikstudentin Queensley arbeitet mit Farbproben für ein Buch mit vielen Formeln. Queensley bekommt z.Z. Einblick in das klassische Aufsetzen von Büchern, Korrekturen und kreatives Layout.
Graphic student Queensley working on color swatches for a book with many formulas. Queensley is learning about classic set-up of books, corrections and creative layout.
Grafisk elev Frederik ved løsning af en scanneropgave. Frederik får p.t. erfaring med håndtering af originaler, indscanning og optimering af billeder, både til tryk og til webbrug.
Grafisk elev Frederik ved løsning av en skanneroppgave. Frederik får p.t. erfaring med håndtering av originaler, innskanning og optimering af bilder, både til trykk og til webbruk.
Grafikstudent Frederik beim Lösen einer Scanneraufgabe. Frederik bekommt Erfahrung im Umgang mit Originalen, Scannen und Optimieren von Bildern, sowohl für den Druck als auch für den Webgebrauch.
Graphic student Frederik solving a scanner task. Frederik is getting experience in handling of originals, scanning and optimizing images, both for print and web use.

Uge 32: 03.-09. aug. 2020
Uke 32: 03.-09. aug. 2020
Woche 32: 03.-09. Aug. 2020
Week 32: 03.-09. aug. 2020

Sommerroser foran trykkeriet.
Sommerroser foran trykkeriet.
Sommerrosen vor der Druckerei.
Summer roses in front of the printing press.
Tre trykkere tilbage fra ferie.
Tre trykkere tilbake fra ferie.
Drei Drucker zurück aus dem Urlaub.
Three printers back from vacation.
Grafisk designere Mia Bjergaard og Søren Hvidtfeldt på arbejdsbesøg.
Grafisk designere Mia Bjergaard og Søren Hvidtfeldt på arbeidsbesøk.
Die Grafikdesigner Mia Bjergaard und Søren Hvidtfeldt auf Arbeitsbesuch.
Graphic designers Mia Bjergaard and Søren Hvidtfeldt on a working visit.
Foran Henrik Saxgren’s fotografi fra serien ‘Ultima Thule’.
Foran Henrik Saxgren’s fotografi fra serien ‘Ultima Thule’.
Vor der Fotografie von Henrik Saxgren aus der Serie ‘Ultima Thule’.
In front of Henrik Saxgren's photograph from the series ‘Ultima Thule’ .
Antropolog og lektor Ida Nicolaisen til trykstart på bogen
‘I renernes land’, som udgives af Aarhus Universitetsforlag.
Antropolog og lektor Ida Nicolaisen til trykkstart på boken
‘I renernes land’, som utgis av Aarhus Universitetsforlag.
Die Anthropologin und Dozentin Ida Nicolaisen bei der Druckabnahme des Buches ‘I renernes land’ (‘Im Land der Rentiere’), welches bei Aarhus Universitetsforlag erscheint.
Anthropologist and associate professor Ida Nicolaisen for the printing start-up of the book
‘I renernes land’, which is published by Aarhus University Press.
Redaktør Sanne Lind fra Aarhus Universitetsforlag ved godkendelse af et trykark.
Redaktør Sanne Lind fra Aarhus Universitetsforlag ved godkjennelse av et trykkark.
Redakteurin Sanne Lind vom Aarhus Universitetsforlag bei der Gutheißung eines Druckbogens.
Editor Sanne Lind from Aarhus University Press approving a print sheet.
Foran Peter Brandes’ Vase.
Foran Peter Brandes’ Vase.
Vor Peter Brandes’ Vase.
In front of Peter Brandes’Vase.
Anette Sørensen og Gilbert Hansen fra Arkitektens Forlag til trykstart.
Anette Sørensen og Gilbert Hansen fra Arkitektens Forlag til trykkstart.
Anette Sørensen und Gilbert Hansen vom Arkitektens Forlag zur Druckabnahme.
Anette Sørensen and Gilbert Hansen from Arkitektens Forlag for printing start-up.
Karina Helsted Moe og Jacob Berner Moe til trykstart; her sammen med Erik.
Karina Helsted Moe og Jacob Berner Moe til trykkstart; her sammen med Erik.
Karina Helsted Moe und Jacob Berner Moe zur Druckabnahme; hier zusammen mit Erik.
Karina Helsted Moe and Jacob Berner Moe at printing start-up; here together with Erik.
Glaskunstneren Ida Wieht og Arkitekt Bo Jessen Fogh Laursen kom for at hente færdige kataloger, der udgives i forbindelse med en udstilling på Sophienholm, som er åben indtil den 30. august 2020.
Glasskunstneren Ida Wieht og Arkitekt Bo Jessen Fogh Laursen kom for å hente ferdige kataloger, som udgis i forbindelse med en utstilling på Sophienholm, som er åpen inntil den 30. august 2020.
Glaskünstlerin Ida Wieht und Architekt Bo Jessen Fogh Laursen kamen, um fertige Kataloge abzuholen. Diese erscheinen anlässlich einer Ausstellung in Sophienholm, die bis zum 30. August 2020 geöffnet hat.
Glass artist Ida Wieht and Architect Bo Jessen Fogh Laursen came to pick up finished catalogs, which are published in connection with an exhibition at Sophienholm, which is open until 30th of August 2020.
Bo Jessen Fogh Laursen sammen med Erik ved CTP-maskinen.
Bo Jessen-Fogh-Laursen sammen med Erik ved CTP-maskinen.
Bo Jessen-Fogh-Laursen zusammen mit Erik bei den CTP-Maschinen.
Bo Jessen-Fogh-Laursen with Erik at the CTP machine.

Uge 31: 27.jul.-02.aug.2020
Uke 31: 27.jul.-02.aug.2020
Woche 31: 27.Jul.-02.Aug.2020
Week 31: 27.jul.-02.aug.2020

Matias Albæk fra WeDoArt på arbejdsbesøg, her i besøgskontoret
med god plads.
Matias Albæk fra WeDoArt på arbeidsbesøk, her i besøkskontoret med god plass.
Matias Albæk von WeDoArt auf Arbeitsbesuch, hier im Besucherbüro
mit reichlich Platz.
Matias Albæk from WeDoArt on a working visit, here in the visiting office
with plenty of space.
Julirose ved trykkeriets spisesal.
Julirose ved trykkeriets spisesal.
Julirose beim Speisesaal der Druckerei.
July rose by the printing press’s dining room.
Forsats til ‘The Little Mermaid’, som udgives af Louisiana.
Forsats til ‘The Little Mermaid’, som udgis av Louisiana.
Vorsatz zu ‘The Little Mermaid’ (‘Die kleine Meerjungfrau’), welches bei Louisiana erscheint.
Endpapers to ‘The Little Mermaid’, which is published by Louisiana.
Frank forbereder forsatspapir til tryk.
Frank forbereder forsatspapir til trykk.
Frank bereitet Vorsatzpapier zum Druck vor.
Frank prepares endpapers for printing.