Frugt og grønt fra narayanas gartneri
Frugt og grønt fra narayanas gartneri
Obst und Gemüse aus Narayanas Gärtnerei
Fruits and vegetables from Narayana’ horticulture

02. august 2020
02. august 2020
02. August 2020
2nd august 2020
Narayanas gartneri består af et par væksthuse og en grøntsagsmark med 50 bede med 1-3 rækker i hver, og passes af beboerne på hobbybasis, især i weekenderne.
Narayanas gartneri består av et par drivhus og en grønnsaksmark med 50 bed med 1-3 rekker i hver, og passes af beboerne på hobbybasis, især i weekendene.
Narayanas Gärtnerei besteht aus einigen Gewächshäusern und einem Gemüseacker mit 50 Beeten à 1-3 Reihen, und wird auf Hobbybasis am Abend und an den Wochenenden von den Bewohnern versorgt.
Narayana’s horitculture consists of some greenhouses and a vegetable field with 50 beds, each with 1-3 rows. It is maintained by the inmates on a hobby basis, mainly during the weekends.
I sommerperioden høstes dagligt friske økologiske grøntsager til trykkeriets køkken.
I sommerperioden høstes daglig friske økologiske grønnsager til trykkeriets kjøkken.
In Der Sommerperiode kann täglich frisches Gemüse für die Küche der Druckerei geerntet werden.
During the summer period fresh ecological vegetables are harvested daily for the kitchen.
En lille frugtplantage tæt ved gæstehuset på Horskærvej supplerer med æbler og bær.
En liten fruktplantasje i nærhetenav gjestehuset på Horskærvej supplerer med epler og bær.
Eine kleine Obstplantage bei Horskærvej 1, gegenüber des Gästehauses, sorgt für Frucht und Beeren.
A small fruit plantation near the guest house on Horskærvej is supplying apples and berries.
De mange smukke roser skal også plejes. Her hjælpes alle ad om aftenen – en fin afslutning på dagen.
De mange flotte roser skal også pleies. Her hjelpe alle til om aftenen – en fin avslutning på dagen.
Die vielen schönen Rosen wollen auch gepflegt werden. Hier helfen alle am Abend mit – ein guter Abschluss des Tages.
The many beautiful roses also have to be cared for. In this all give a hand in the evening – a fine way to end the day.
Fællesaktion: Jordbærhøst.
Fællesaktion: Jordbærhøst.
Gemeinschaftsaktion: Erdbeer-Ernte.
Joint action: Strawberry harvest.
En del af køkkenholdet på vej ud at høste til dagens ret.
En del av kjøkkengruppen på vei ut for å høste til dagens rett.
Ein Teil des Küchenteams auf dem Weg zur Ernte für die Mittagsmahlzeit.
A part of the kitchen team on the way to harvest vegetables for the dish of the day.
Morgenens høst: Bønner, blomkål, tomater, agurker og jordbær.
Morgenens høst: Bønner, blomkål, tomater, agurker og jordbær.
Die Morgenernte für das vegetarische Mittagessen: Bohnen, Blumenkohl, Tomaten, Gurken und Erdbeeren.
Morning harvest: Beans, cauliflowers, tomatoes, cucumbers and strawberries.
Drivhusene ved indkørslen til trykkeriet.
Drivhusene ved innkjørslen til trykkeriet.
Die Gewächshäuser bei der Einfahrt zur Druckerei.
The greenhouses near the entrance to the press.
Et af drivhusene indefra.
Et af drivhusene indefra.
Eines der Gewächshäuser von innen.
One of the greenhouses from the inside.
Efterhøst af de tidlige drivhuskartofler.
Efterhøst af de tidlige drivhuskartofler.
Extra-Ernte der zeitigen Treibhauskartoffeln.
Extra harvest of the early greenhouse potatoes.
Store kartofler fra efterhøsten.
Store kartofler fra efterhøsten.
Große Kartoffeln von der Nach-Ernte.
Big potatoes from the extra harvest.
Ekstra stor blomkål.
Ekstra stor blomkål.
Ein extra großer Blumenkohl.
Extra large cauliflower.
Bønner.
Bønner.
Bohnene.
Beans.
Agurker.
Agurkhøst.
Gurken-Ernte.
Cucumber harvest.
Græskar.
Gresskar.
Kürbis.
Pumpkins.
Klimacomputer, som styrer skyggegardinerne mm.
Klimacomputer, som styrer skyggegardinerne mm.
Klimacomputer, der die Schatten-Gardinen u.a. steuert.
Climate computer, which controls the shade curtains etc.
Citrontræ.
Citrontræ.
Zitronenbaum.
Lemon Tree.
Kirsebærhøst.
Kirsebærhøst.
Kirschen-Ernte.
Cherry harvest.
Solbærhøst. Det blev til 55 kg i år.
Solbærhøst. Det ble 55 kg i år.
Schwarze Johannebeer-Ernte. Sie ergab 55 kg in diesem Jahr.
Black currant harvest. This year the yield was 55 kg.
Jordbærhøst.
Jordbærhøst.
Erdbeer-Ernte.
Strawberry harvest.
Æblerne er ved at modne.
Eblene er snart modne.
Die Äpfel reifen heran.
The apples are maturing.
Grøntsagsmarken foran trykkeriet.
Grøntsagsmarken foran trykkeriet.
Das Gemüsefeld vor der Druckerei.
The vegetable field in front of the printing house.
Såning på marken.
Såning på marken.
Säen auf dem Feld.
Sowing in the field.
Fællesarbejde i rosenbedene.
Fellesarbeid i rosebedene.
Gemeinschaftsarbeit in den Rosenbeeten
Common work in the rose beds.