Ugen der gik
Ugen som gikk
Die vergangene Woche
The recent week

Uge 30, 20.7.-26.7.2020
Uke 30, 20.7.-26.7.2020
Woche 30, 20.7.-26.7.2020
Week 30, 20.7.-26.7.2020
courtesy of Rasmus Koch, Laura Silke, Jane Jin Kaisen & Guston Sondin-Kung, Lars Morell & Inge Bjørn
Gafisk designer Laura Silke checker matchprint op mod trykark ...
Gafisk designer Laura Silke sjekker machtprint opp mod trykkark ...
Gafikdesignerin Laura Silke vergleicht Matchprint mit Druckbogen ...
Graphic designer Laura Silke is comparing matchprint with a printed sheet ...
... og sætter den 8-farvede trykmaskine i gang.
... og starter den 8-fargede trykkmaskinen.
... und startet die 8-Farben-Druckmaschine.
... and starts the 8-color printing machine.
Kunstnerne Jane Jin Kaisen og Guston Sondin-Kung til trykstart.
Kunstnerne Jane Jin Kaisen og Guston Sondin Kung til trykkstart
Die Künstler Jane Jin Kaisen und Guston Sondin-Kung zur Druckabnahme.
The artists Jane Jin Kaisen and Guston Sondin-Kung at printing start-up.
Deres omslag blev trykt i Pantone.
Teksten på forsiden og ryggen bliver senere præget på i rødt.
Omslaget ble trykt i Pantone.
Teksten på forsiden og ryggen blir senere preget på i rødt.
Ihr Umschlag wurde in Pantone gedruckt.
Der Text auf Vorderseite und Buchrücken erscheinen später als rote Prägung.
Their cover was printed in Pantone.
The text on the front cover and spine will later be embossed in red.
Rasmus Koch til trykstart på ‘Tingbjerg’, som udgives af Strandberg Publishing.
Rasmus Koch til trykkstart på ‘Tingbjerg’, som utgis av Strandberg Publishing.
Rasmus Koch zur Druckabnahme von ‘Tingbjerg’, das von Strandberg Publishing herausgegeben wird.
Rasmus Koch at printing start-up on ‘Tingbjerg’, which is published by Strandberg Publishing.
Omslaget blev trykt med 2 pantonefarver på stof. Teksten på forsiden og ryggen bliver efterfølgende præget med hvid.
Omslaget ble trykt med 2 pantonefarger på stoff, og teksten på forsiden og ryggen blir etterpå preget med hvitt.
Der Umschlag wurde mit 2 Pantonefarben auf Stoff gedruckt. Später wird der Text auf der Vorderseite und dem Rücken mit weißer Farbe geprägt.
The cover was printed with 2 pantone colors on cloth. The text on the front side and the spine will later be embossed with white color.
Idehistoriker Lars Morell og tekstilkunstner Inge Bjørn på arbejdsbesøg i scannerafdelingen.
Idehistoriker Lars Morell og tekstilkunstner Inger Bjørn på arbeidsbesøk i skanneravdelingen
Ideehistoriker Lars Morell und Textilkünstlerin Inge Bjørn auf Arbeitsbesuch in der Scannerabteilung.
The art historian Lars Morell and textile artist Inge Bjørn on working visit in the scanner department.
Fællesfoto med Jane Jin Kaisen, Tine Meyer og Inge Bjørn.
Fellesfoto med Jane Jin Kaisen, Tine Meyer og Inge Bjørn.
Gruppenfoto mit Jane Jin Kaisen, Tine Meyer und Inge Bjørn.
Common photo with Jane Jin Kaisen, Tine Meyer and Inge Bjørn.