Video taget i morges lige efter morgen malkning
Video filmet i morges like etter morgenmelking
Video, aufgenommen heute früh, nach dem Morgenmelken
Video taken this morning just after the morning milking

01-06-2020