Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose til trykstart
Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose til trykkstart
Fotografin und Autorin Anne Prytz Schaldemose zur Druckabnahme
Photographer and author Anne Prytz Schaldemose at Printing Start-up

28-05-2020
courtesy of Anne Prytz Schaldemose
Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose kom til trykstart på en ny bog.
Her er hun i scannerafdelingen for at være med til de sidste justeringer af billederne, der gennemses på synkrone skærme.
Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose kom til trykkstart på en ny bok.
Her er hun i skanneravdelingen for å være med på de siste justeringer av bildene, som gjennomgås på synkrone skjermer.
Fotografin und Autorin Anne Prytz Schaldemose kam zur Druckabnahme eines neuen Buches.
Hier ist sie in der Scanner-Abteilung, um bei den letzten Justierungen der Bilder dabeizusein.
Photographer anf author Anne Prytz Schaldemose came for printing start-up on a book.
Here she is in the scanner department taking part in the last adjustments of the images.
Trykstart på KBA maskinen.
Trykkstart på KBA-maskinen.
Druckabnahme bei der KBA Maschine.
Printing start-up at the KBA printing machine.
To af fotografierne, som er taget af Anne Prytz Schaldemose.
To av fotografiene, som er tage af Anne Prytz Schaldemose.
Zwei der Fotos, die von Anne Prytz Schaldemose auggenommen wurden.
Two of the photographs, which are taken by Anne Prytz Schaldemose.