Peter Brandes på arbejdsbesøg i prepress afdelingen
Peter Brandes på arbeidsbesøk i prepress avdelingen
Peter Brandes auf Arbeitsbesuch in der Prepress-Abteilung
Peter Brandes on working visit in the prepress department

21-05-2020
courtesy of Peter Brandes
Peter Brandes er selv med ved den grafiske opsætning af hans næste tryksag og korrektion af de tilhørende billeder.
Peter Brandes er selv med ved den grafiske oppsetning av hans neste trykksak og korreksjon av de tilhørende bilder.
Peter Brandes ist aktiv bei der grafischen Formgebung seiner nächsten Drucksache dabei, sowie bei der Korrektion der zugehörigen Bilder.
Peter Brandes takes an active part in the graphic design of his new publication and in the adjustment of the book’s images.