Scanning af dias
Skanning af dias
Scanning von Dias
Scanning of slides

20-05-2020
Scanning af dias på Phase One Camera.
Skanning av dias på Phase One Camera,.
Scanning von Dias mit Phase One Camera.
Scanning of slides on a Phase One Camera.
Dias bliver monteret på en diasramme der passer til størrelsen. Her et 6x9 dias.
Dias blir montert på dias som passer til størrelsen. Her et 6x9 dias.
Dias werden auf einem Rahmen in passender Größe montiert. Hier ist es ein 6x9 Dias.
The slide is mounted on a slide frame fitting the size. Here it is a 6x9 slide.
Preview af indscanningen på en farvekalibreret skærm hvor man kan checke colorlighed.
Forhåndsvisning av innskanning på en fargekalibrert skjerm hvor man kan sjekke fargelikheten.
Preview der Einscannung auf einem farbkalibrierten Schirm, auf dem man die Farbgleichheit prüfen kann.
Preview of the scanning on a color calibrated screen, where one can check the color similarity.