‘Vikingefletninger’
‘Vikingefletninger’
‘Wikingerflechtfrisuren’
‘Viking Braids’

05-03-2020
courtesy of Annette Collin & Morten Thiele Collin
Forfatteren og frisøren Annette Collin og Morten Thiele Collin, som står for marketing, var på besøg for at følge trykningen af fire bøger:
Forfatteren og frisøren Annette Collin og Morten Thiele Collin, som står for marketing, var på besøk for å følge trykkingen av fire bøker:
Autorin und Frisörin Annette Collin und Morten Thiele Collin, der für das Marketing verantwortlich ist, waren zu Besuch, um dem Druck von vier Büchern zu folgen:
The author and hairstylist Annette Collin and Morten Thiele Collin, who takes care of the marketing, were on visit to follow the printing of 4 books:
Nye oplag af bøgerne ‘Vikingefletninger’ på engelsk og tysk (‘Viking Braids 1’ og ‘Wikingerflechtfrisuren 1’), og en ny udgave af bind 2 med samme titel, som blev trykt som flersprogs­produktion på tysk og ­engelsk, ‘Viking Braids 2’ og ‘Wikingerflechtfrisuren 2’.
Nye opplag av bøkene ‘Vikingefletninger’ på engelsk og tysk (‘Viking Braids 1’ og ‘Wikingerflechtfrisuren 1’), og en ny utgave av bind 2 med samme titel, som blev trykt som flerspråks­produksjon på tysk og ­engelsk, ‘Viking Braids 2’ og ‘Wikingerflechtfrisuren 2’.
Neue Auflagen der Bücher ‘Wikingerflechtfrisuren 1’ und ‘Viking Braids 1’ auf Deutsch und Englisch, und eine Neuausgabe von Band 2 mit gleichnamigem Titel, gedruckt als Mehrsprachen­produktion auf Deutsch und Englisch, ‘Wikingerflechtfrisuren 2’ und ‘Viking Braids 2’.
New impressions of the book ‘Viking Braids’ in English and German (‘Viking Braids 1’ and ‘Wikingerflechtfrisuren 1’). And a new edition of volume 2 with the same title, which was printed as a multilingual production in English and German, ‘Viking Braids 2’ and ‘Wikingerflechtfrisuren 2’.
Frisurerne i bogen kreerer Annette Collin selv på Vikingemarkeder i Europa.
Frisyrene i boken kreerer Annette Collin selv på Vikingemarkeder i Europa.
Die Frisuren aus dem Buch kreiert Annette Collin selbst auf den Wikingermärkten in Europa.
Annette Collin creates the hairstyles in the books herself while on Viking markets in Europe.