Maja Lisa Engelhardt
Maja Lisa Engelhardt
Maja Lisa Engelhardt
Maja Lisa Engelhardt

25-02-2020
courtesy of Maja Lisa Engelhardt
Maja Lisa Engelhardt under en trykstart,
Maja Lisa Engelhardt under en trykkstart,
Maja Lisa Engelhardt bei einer Druckabnahme,
Maja Lisa Engelhardt at a printing start-up,
hvor hun følger med på KBA trykmaskinens computerskærm.
hvor hun følger med på KBA trykkmaskinens computerskjerm.
wo sie dem Computerschirm der KBA Druckmaschine folgt.
where she is following the printing on the KBA printing machine’s computer screen.
Narayana Press er ved at trykke disse rosenkort til Kristeligt Dagblad, som Maja Lisa Engelhardt har malet. Her ses trykarket med kunstkortene.
Narayana Press er igang med å trykke disse rosenkort til Kristeligt Dagblad, som Maja Lisa Engelhardt har malet. Her ses trykkarket med kunstkortene.
Narayana Press druckt diese Rosenkarten für ‘Kristeligt Dagblad’, die von Maja Lisa Engelhardt geschaffen wurden. Hier der Druckbogen mit den Kunstkarten.
Narayana Press is printing these rosecards for ‘Kristeligt Dagblad’, created by Maja Lisa Engelhardt. Here printing sheet with the artcards.