Plakater skal kunne ses på afstand. Her vurderer Trine Søndergaard og Anne Mortensen rentryk af ‘Light Break’.
Plakater skal kunne ses på avstand. Her vurderer Trine Søndergaard og Anne Mortensen rentrykk av ‘Light Break’.
Plakater werden auf Abstand gesehen. Hier bewerten Trine Søndergaard und Anne Mortensen den Aushänger von ‘Light Break’.
Posters should be evaluated from a distance. Trine Søndergaard and Anne Mortensen checking ‘Light Break’.

Trykstart med Trine Søndergaard
Trykkstart med Trine Søndergaard
Druckabnahme mit Trine Søndergaard
Printing Start-Up with Trine Søndergaard

06-02-2020
courtesy of Trine Søndergaard
I dag var fotokunstner Trine Søndergaard og Anne Mortensen til trykstart på ‘Hovedtøj’, et katalog til en ­udstilling af samme navn på Skive Museum. Kataloget ­udgives af Skive Museum og FabricBooks. Indholdet ­trykkes på 140g Arena White Rough og hånd­syes med ­beige tråd til et hæfte.
I dag var fotokunstner Trine Søndergaard og Anne Mortensen til trykkstart på ‘Hovedtøj’, en katalog til en ­utstilling av samme navn på Skive Museum. Katalogen ­utgis av Skive Museum og FabricBooks. Innholdet ­trykkes på 140g Arena White Rough og hånd­sys med ­beige tråd til et hefte.
Heute war die Photokünstlerin Trine Søndergaard und ­Anne Mortensen zur Druckabnahme von ‘Hovedtøj’ (‘Kopfbekleidung’), einem Katalog zur gleichnamigen ­Ausstellung im ­Skive Museum. Der Katalog erscheint bei Skive Museum und FabricBooks. Der Inhalt wird auf 140g Arena White Rough gedruckt und mit beigem Garn zu ­einem Heft handgenäht.
Today the photographic artist Trine Søndergaard and Anne Mortensen were at printing start-up on ‘Hovedtøj’, a catalogue to an exhibition with same name at Skive Museum. The catalogue is published by Skive Museum and FabricBooks. The inside pages are printed on 140g Arena White Rough and thread-sewn by hand with ­beige thread as a booklet.
Samtidig blev der trykt to plakater, ‘Cool, Calm and Collected’ og ‘Light Break’, der udgives af FabricBooks.
Samtidig ble det trykt to plakater, ‘Cool, Calm and Collected’ og ‘Light Break’, som utgis av FabricBooks.
Gleichzeitig wurden zwei Plakate gedruckt, ‘Cool, Calm and Collected’ und ‘Light Break’, die von FabricBooks herausgegeben werden.
Simultaneously two posters were printed, ‘Cool, Calm and Collected’ and ‘Light Break’, published by FabricBooks.
Nederst et trykark fra kataloget, udskudt som 2 x 8 sider.
Nederst et trykkark fra katalogen, utskutt som 2 x 8 sider.
Unten ein Druckbogen zum Katalog, ausgeschossen mit 2 x 8 Seiten.
Below a printed sheet from the catalogue.
Tryktstart på katalogets omslag. Det trykkes på 250g Old Mill Bianco, med farven Pantone Cool Gray 7.
Trykktstart på katalogens omslag. Det trykkes på 250g Old Mill Bianco, med Pantone Cool Gray 7.
Druckabnahme des Umschlages, der mit Pantone Cool Gray 7 auf 250g Old Mill Bianco gedruckt wird.
Printing of the cover, which is printed on 250g Old Mill Bianco, with the Pantone colour Cool Gray 7.