Anemone Sejr Antonsen og Claes Antonsen godkender et trykark.
Anemone Sejr Antonsen og Claes Antonsen godkjender et trykkark.
Anemone Sejr Antonsen und Claes Antonsen bei der Gutheißung eines Druckbogens.
Anemone Sejr Antonsen and Claes Antonsen approving a printingsheet.

Trykstart med Anemone Sejr Antonsen
Trykstart med Anemone Sejr Antonsen
Druckabnahme mit Anemone Sejr Antonsen
Printing Start-up with Anemone Sejr Antonsen

15-01-2020
courtesy of Anemone Sejr Antonsen
Her er billeder fra trykstarten på ungdomsmagasinet ‘Insert yourself here’. Anemone Sejr Antonsen har udviklet idéen, taget de fleste af billederne, lavet interviewene og skrevet teksten, stået for det grafiske design, sat bogen op og er ansvarlig for PR mm.
Her er bilder fra trykkstarten på ungdomsmagasinet ‘Insert yourself here’. Anemone Sejr Antonsen har utviklet idéen, tatt de fleste af bildene, laget intervjuene, skrevet teksten, stått for det grafiske design, satt boken opp og er ansvarlig for PR mm.
Hier einige Bilder von der Druckabnahme des Jugendmagazines ‘Insert yourself here’. Anemone Sejr Antonsen ist Idee-entwicklerin, Fotografin der meisten Bilder, Interviewerin und Autorin, Grafikdesignerin, verantwortlich für Marketing u.a.
Here are pictures from the printing start-up on the youth magazine ‘Insert yourself here’. Anemone Sejr Antonsen has developed the idea, taken most of the photos, made the interviews, written the text, made the graphic design and layout, and she is also responsible for PR etc.
Bogen trykkes på både ubestrøget og gloss papir og indbindes som en omslagsbog.
Boken trykkes på både ubestrøket og gloss papir og innbindes som en softcoverbok.
Das Buch wird sowohl auf ungestrichenem als auch gestrichenem Papier gedruckt und als Broschure eingebunden.
The book is printed on both uncoated and gloss paper and is bound as softcover.
Anemone og Camille Sejr Antonsen ved trykningen, sammen med trykker Tom.
Anemone og Camille Sejr Antonsen ved trykkingen, sammen med trykker Tom.
Anemone und Camille Sejr Antonsen unter dem Druckprozess, zusammen mit Drucker Tom.
Anemone and Camille Sejr Antonsen at the printing, together with printer Tom.
Palle med ark, trykt på ubestrøget papir.
Palle med ark, trykt på ubestrøket papir.
Papierpalle, gedruckt auf ungestrichenem Papier.
A pallet with printed sheets, here on the uncoated paper.