Glimt fra uge 49
Glimt fra uke 49
Blick in die Woche 49
Glimpses from week 49

30. november - 6. december 2020
30. november - 6. desember 2020
30. November - 6. Dezember 2020
30th november - 6th december 2020
courtesy of Anemone Sejr Antonsen & Claes Antonsen, Inger Tobiasen, Moesgaard Museum, Forlaget Wunderbuch, Ark Kunstforlag, Forlaget Journal

Anemone Sejr Antonsen og Claes Antonsen på besøg
Anemone Sejr Antonsen og Claes Antonsen på besøk
Anemone Sejr Antonsen und Claes Antonsen zu Besuch
Anemone Sejr Antonsen and Claes Antonsen on a visit

Anemone Sejr Antonsen og kapelmester Claes Antonsen er på besøg i forbindelse med trykning af et nyt magasin.
Anemone Sejr Antonsen og kapellmester Claes Antonsen er på besøk i forbindelse med trykking av et nytt magasin.
Anemone Sejr Antonsen und Musiker Claes Antonsen zu Besuch, anlässlich des Druckes eines neuen Magazines.
Anemone Sejr Antonsen and musician Claes Antonsen are on a visit in order to plan a new magazine.

Inger og Ole Tobiasen til trykstart på en ny bog: ‘LIV’
Inger og Ole Tobiasen til trykkstart på en ny bok: ‘LIV’
Inger und Ole Tobiasen zur Druckabnahme
Inger and Ole Tobiasen at printing start-up

Forfatteren og illustratoren Inger Tobiasen er til trykstart på sin bog nr. 23, med titlen ‘LIV’.
Forfatteren og illustratøren Inger Tobiasen er til tryktart på sin bok nr. 23, med tittelen ‘LIV’.
Autorin und Illustratorin Inger Tobiasen zur Druckabnahme ihres Buches Nr. 23, mit dem Tiel ‘LIV’.
Author and illustrator Inger Tobiasen at the printing start-up of her book no. 23, titled ‘LIV’.
Inger Tobiasen godkender trykark sammen med ægtefællen Ole Kristian Jensen ...
Inger Tobiasen godkjenner trykkark sammen med Ole Kristian Jensen ...
Inger Tobiasen und Ehemann Ole Kristian Jensen gutheißen einen Druckbogen ...
Inger Tobiasen approving a printing sheet together with Ole Kristian Jensen ...
… hvorefter hun selv sætter trykmaskinen i gang.
… hvoretter hun selv setter trykkmaskinen i gang.
… wonach sie die Druckmaschine starten.
… whereupon she starts the printing machine.
Opslag fra bogen.
Oppslag fra boken.
Buchaufschlag.
Spread from the book.

Ark Kunstforlag til trykstart
Ark Kunstforlag til trykkstart
Ark Kunstforlag zur Druckabnahme
Ark Kunstforlag at printing start-up

Forfatter og redaktør Lars Kiel Bertelsen og grafiker Iben West til trykstart på bogen ‘Bagsider’, der udgives af Ark Kunstforlag.
Forfatter og redaktør Lars Kiel Bertelsen og grafiker Iben West til trykkstart på boken ‘Bagsider’, som utgis av Ark Kunstforlag.
Autor und Redakteur Lars Kiel Bertelsen und Grafiker Iben West zur Druckabnahme des Buches ‘Bagsider’, das beim Kunstverlag Ark erscheint.
Author and editor Lars Kiel Bertelsen and graphic designer Iben West at the printing start-up of the book ‘Bagsider’, published by Ark Kunstforlag.
Lars Kiel Bertelsen sætter trykmaskinen i gang.
Til venstre trykker Morten Lindberg.
Lars Kiel Bertelsen setter trykkmaskinen i gang.
Til venstre trykker Morten Lindberg.
Lars Kiel Bertelsen startet die Druckmaschine.
Links Drucker Morten Lindberg.
Lars Kiel Bertelsen starting the printing machine.
To the left printer Morten Lindberg.
Trykark.
Trykkark.
Druckbogen.
Printed sheet.

Forlaget Wunderbuch på arbejdsbesøg
Forlaget Wunderbuch på arbeidsbesøk
Forlaget Wunderbuch zu Besuch
Forlaget Wunderbuch visiting

Klaus Gjørup, forlægger på forlaget Wunderbuch, på besøg i forbindelse med en ny bogudgivelse.
Klaus Gjørup, forlegger på forlaget Wunderbuch, på besøk i forbindelse med en ny bokudgivelse.
Klaus Gjørup, Verleger des Verlages Wunderbuch, zu Besuch anlässlich eines neuen Buchprojektes.
Klaus Gjørup, publisher at Wunderbuch, is visiting in connection with a new book project.

Egon Gade Photography til produktionsmøde
Egon Gade Photography til produksjonsmøte
Egon Gade Photography zu Besuch
Egon Gade Photography visiting

Grafisk designer Lene Arevad Gade og Egon Gade er til produktionsmøde, hvor de blandt andet vælger papir og indbindingstype til en ny udgivelse om rav.
Grafisk designer Lene Arevad Gade og Egon Gade er til produksjonsmøte, hvor de blant annet velger papir og innbindingstype til en ny utgivelse om rav.
Grafikdesigner Lene Arevad Gade und Egon Gade zu einem Produktionstreffen, wo sie u.a. Papier und Einbandstype zu einem neuen Buch über Bernstein auswählen.
Graphic designer Lene Arevad Gade and Egon Gade at a producion meeting, where they choose paper and binding type for a new book about amber.

Moesgaard Museum på besøg
Moesgaard Museum på besøk
Moesgaard Museum zu Besuch
Moesgaard Museum visiting

Moesgård Museum på rundtur, her i CTP og prepress afdelingerne. Fra venstre kulturhistoriker Jesper Laursen, Erik Tarp,
Tine Meyer, afdelingsleder Lars Krants, projektchef Niels Baj Rye, direktør Mads Kähler Holst og ledelsessekretær Dorthe Kjemtrup.
Moesgård Museum på rundtur, her i CTP (computer to plate) og prepress-avdelingene. Fra venstre kulturhistoriker Jesper Laursen, Erik Tarp,
Tine Meyer, direktør Mads Holst, avdelingsleder Lars Krants, projektsjef Niels Baj Rye og ledelsessekretær Dorthe Kjemtrup.
Moesgård Museum auf Rundtour, hier beim CTP und in den Prepressabteilungen. Von links Kulturhistoriker Jesper Laursen, Erik Tarp, Tine Meyer, Abteilungleiter Lars Krants, Projektchef Niels Baj Rye, Direktor Mads Kähler Holst und Chefsekretärin Dorthe Kjemtrup.
Moesgård Museum visiting, here in the CTP and prepress departments. From left cultural historian Jesper Laursen, Erik Tarp,
Tine Meyer, department manager Lars Krants, project manager Niels Baj Rye, director Mads Kähler Holst and management secretary Dorthe Kjemtrup.

Forlaget Journal til trykstart på ‘LUX’
Forlaget Journal til trykkstart ‘LUX’
Forlaget Journal zur Druckabnahme von ‘LUX’
Forlaget Journal at the printing start-up of ‘LUX’

Forlægger Gösta Flemming godkender blåkopien til bogen ‘LUX’, der indeholder fotografier af Krister Hägglund. Til venstre ordrestyrer Kirsten Jensen.
Forlegger Gösta Flemming godkjenner blåkopien til boken ‘LUX’, som inneholder fotografier av Krister Hägglund. Til venstre ordrestyrer Kirsten Jensen.
Verleger Gösta Flemming bei der Gutheißung der Blaupause zum Buch ‘LUX’, das Photographien von Krister Hägglund beinhaltet. Links Projektleiterin Kirsten Jensen.
Publisher Gösta Flemming approving a print for the book ‘LUX’, containing photographies by Krister Hägglund. To the left project manager Kirsten Jensen.
Fotografen Krister Hägglund er med til trykstart og godkendelse af alle trykark.
Fotografen Krister Hägglund er med til trykkstart og godkjennelse av alle trykkark.
Der Fotograf Krister Hägglund bei der Druckabnahme von Druckbögen.
Photographer Krister Hägglund at the printing start-up, approving printing sheets.
Omslagstryk.
Omslagstrykk.
Umschlagsdruck.
Printed cover.

Andet
Annet
Weiteres
In addition