Glimt fra uge 48
Glimt fra uke 48
Blick in die Woche 48
Glimpses from week 48

23. - 29. november 2020
23. - 29. november 2020
23. - 29. November 2020
23rd - 29th november 2020
courtesy of Osteria 16 & Strandberg Publishing, Lone ILdved & Brian Gade Larsen, appeal magazine, Aristo Bogforlag,
Maja Lisa Engelhardt & Peter Brandes & Galerie Moderne Silkeborg, Jysk Arkæologisk Selskab

Trykstart på ‘Osteria 16’
Trykstart på ‘Osteria 16’
Druckabnahme von ‘Osteria 16’
Printing start-up of ‘Osteria 16’

Restauratørerne Emil Alsbo (til højre) og Morten Kaltoft til trykstart på deres nye bog ‘Osteria 16’.
De to ejer sammen flere restauranter i København. Emil Alsbo har fotograferet bogens billeder.
Til venstre trykker Thomas Juul.
Restauratørerne Emil Alsbo (til højre) og Morten Kaltoft til trykstart på deres nye bog ‘Osteria 16’.
De to ejer sammen flere restauranter i København. Emil Alsbo har fotograferet bogens billeder.
Til venstre trykker Thomas Juul.
Die Restaurantbesitzer Emil Alsbo (rechts) und Morten Kaltoft bei der Druckabnahme ihres neuen Buches ‘Osteria 16’. Die beiden führen zusammen mehrere Restaurants in Kopenhagen. Emil Alsbo ist Fotograf der Bilder zum Buch. Links Drucker Thomas Juul.
The restaurateurs Emil Alsbo (right) and Morten Kaltoft at the printing start-up of their new book ‘Osteria 16’. Together they own several restaurants in Copenhagen. Emil Alsbo has photographed the book's pictures.
On the left, printer Thomas Juul.
Check i dtp-afdelingen.
Check i dtp-afdelingen.
Check in der DTP-Abteilung.
Check in the dtp department.
Et trykark fra bogen, som udgives af Strandberg Publishing.
Et trykark fra bogen, som udgives af Strandberg Publishing.
Ein Druckark des Buches, das bei Strandberg Publishing erscheint.
A printing sheet from the book, which is published by Strandberg Publishing.

Trykstart på ‘Nationalparker i Vesteuropa’
Trykstart på ‘Nationalparker i Vesteuropa’
Druckabnahme von ‘Nationalparks in Westeuropa’
Printing start-up of ‘National Parks in Western Europe’

Forlægger og grafiker Lone Ildved og forlægger og forfatter Brian Gade Larsen til trykstart på deres bog ‘Nationalparker i Vesteuropa’. De to har selv vandret alle de ture, som beskrives i guiden, taget mange af billederne og designet bogen, der udgives på engelsk.
Forlægger og grafiker Lone Ildved og forlægger og forfatter Brian Gade Larsen til trykstart på deres bog ‘Nationalparker i Vesteuropa’. De to har selv vandret alle de ture, som beskrives i guiden, taget mange af billederne og designet bogen, der udgives på engelsk.
Verlegerin und Grafikerin Lone Ildved und Verleger und Autor Brian Gade Larsen zur Druckabnahme ihres Buches ‘Nationalparks in Westeuropa’. Die beiden haben selbst alle Routen durchwandert, die im Guide beschrieben werden. Sie sorgten für einen Großteil der Fotografien und Design des Buches, welches auf Englisch erscheint.
Publisher and graphic artist Lone Ildved and publisher and author Brian Gade Larsen at the printing start-up of their book ‘National Parks in Western Europe’. The two have hiked all the tours described in the guide, taken many of the pictures and designed the book, which is published in English.
Rentryk.
Rentryk.
Aushänger.
Printing sheet.
Papirindlægget under trykningen.
Papirindlægget under trykningen.
Papiereinlage unter dem Druck.
The paper feeding section during the printing process.

appeal magazine til trykstart på ‘Danish Creatives’
appeal magazine til trykstart på ‘Danish Creatives’
appeal magazine zur Druckabnahme von ‘Danish Creatives’
appeal magazine at the printing start-up of ‘Danish Creatives’

Nicoline Olsen, fotograf og forlægger, og Charlotte Jul, skribent og redaktør, checker matchprint.
Nicoline Olsen, fotograf og forlægger, og Charlotte Jul, skribent og redaktør, checker matchprint.
Nicoline Olsen, Fotografin und Verlegerin, und Charlotte Jul, Autorin und Redakteurin, prüfen Matchprint.
Nicoline Olsen, photographer and publisher, and Charlotte Jul, writer and editor, checking matchprint.
Trykstart ved maskinen. I midten trykker Tom Pedersen.
Trykstart ved maskinen. I midten trykker Tom Pedersen.
Druckabnahme an der Maschine. In der Mitte Drucker Tom Pedersen.
Printing start-up at the press together with printer Tom Pedersen.
En trykplade.
En trykplade.
Eine Druckplatte.
A printing plate.
Et trykt ark.
Et trykt ark.
Druckbogen.
A printing sheet.

Aristo Bogforlag til trykstart på to bøger
Aristo Bogforlag til trykstart på to bøger
Aristo Bogforlag zur Druckabnahme von zwei Büchern
Aristo Bogforlag at the printing start-up of two books

Ole Akhøj (til højre), forfatter og arkitekturfotograf, og Jens Berthelsen (i midten), arkitekt og forlægger,
under trykstarten på to bøger, her ‘Christiansfeld’. Til venstre trykker Thomas Juul.
Ole Akhøj (til højre), forfatter og arkitekturfotograf, og Jens Berthelsen (i midten), arkitekt og forlægger,
under trykstarten på to bøger, her ‘Christiansfeld’. Til venstre trykker Thomas Juul.
Ole Akhøj (rechts), Autor und Architekturfotograf, und Jens Berthelsen (Mitte), Architekt und Verleger,
bei der Druckabnahme von zwei Büchern, hier ‘Christiansfeld’. Links Drucker Thomas Juul.
Ole Akhøj (right), author and architectural photographer, and Jens Berthelsen (center), architect and publisher,
during the printing start-up of two books, here ‘Christiansfeld’. To the left, printer Thomas Juul.
Matchprint til bogen ‘Christiansfeld’.
Matchprint til bogen ‘Christiansfeld’.
Matchprint zum Buch ‘Christiansfeld’.
Matchprint for the book ‘Christiansfeld’.
Et trykark fra bogen ‘Steen Høyer: Landskabskunst III’.
Et trykark fra bogen ‘Steen Høyer: Landskabskunst III’.
Ein Druckogen zum Buch ‘Steen Høyer: Landskabskunst III’.
A printing sheet from the book ‘Steen Høyer: Landskabskunst III’.

Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes til trykstart
Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes til trykstart
Die Künstler Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes zur Druckabnahme
The artists Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes at printing start-up

Fra trykstarten på bogen ‘Kristoforus’, der udgives af Galerie Moderne Silkeborg. Fra højre Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes og trykker Thomas Juul.
Fra trykstarten på bogen ‘Kristoforus’, der udgives af Galerie Moderne Silkeborg. Fra højre Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes og trykker Thomas Juul.
Von der Druckabnahme des Buches ‘Kristoforus’, das bei Galerie Moderne Silkeborg erscheint. Von rechts Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes und Drucker Thomas Juul.
From the printing start-up of the book ‘Kristoforus’,
published by Galerie Moderne Silkeborg. From the right the artists Peter Brandes and Maja Lisa Engelhardt and Printer Thomas Juul.
Maja Lisa Engelhardt checker matchprint til to forskellige trykprojekter sammen med
grafiker Else Marie Madsen fra Narayana Press.
Maja Lisa Engelhardt checker matchprint til to forskellige trykprojekter sammen med
grafiker Else Marie Madsen fra Narayana Press.
Maja Lisa Engelhardt prüft Matchprint zu zwei verschiedenen Druckprojekten, zusammen mit
Grafikerin Else Marie Madsen von Narayana Press.
Maja Lisa Engelhardt checking matchprint for two different print projects together with
graphic designer Else Marie Madsen from Narayana Press.
Angelika Köhnen fra reproafdelingen checker plotterprint.
Angelika Köhnen fra reproafdelingen checker plotterprint.
Angelika Köhnen aus der Reproabteilung prüft den Plotterprint.
Angelika Köhnen from the repro department checking the plotter print.
Trykark.
Trykark.
Druckbogen.
Printing sheet.

Forfatter Søren Toftgård Poulsen og Marie Poulsen på arbejdsbesøg
Forfatter Søren Toftgård Poulsen og Marie Poulsen på arbejdsbesøg
Autor Søren Toftgård Poulsen und Marie Poulsen auf Arbeitsbesuch
Author Søren Toftgård Poulsen and Marie Poulsen on a working visit

Check af blåkopi og matchprint af billederne til bogen ‘Landbrug i Nordvestjylland gennem 250 år’,
som udgives af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
Søren Toftgård Poulsen og Marie Poulsen driver selv et mindre økologisk landbrug nær Lemvig.
Check af blåkopi og matchprint af billederne til bogen ‘Landbrug i Nordvestjylland gennem 250 år’,
som udgives af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
Søren Toftgård Poulsen og Marie Poulsen driver selv et mindre økologisk landbrug nær Lemvig.
Prüfung von Blaupause und Matchprint von allen Bildern zum Buch ‘Landwirtschaft in Nordwestjütland durch 250 Jahre’, das von den Kulturhistorischen Museen in der Gemeinde Holstebro veröffentlicht wird. Søren Toftgård Poulsen und Marie Poulsen betreiben einen kleinen Bio-Bauernhof in der Nähe von Lemvig.
Check of blueprint and matchprint of all the pictures for the book ‘Agriculture in Northwest Jutland through 250 years’,
which is published by the Cultural History Museums in Holstebro Municipality.
Søren Toftgård Poulsen and Marie Poulsen run a small organic farm near Lemvig.

Omslagsproof til ‘Ribe 700-1050’
Omslagsproof til ‘Ribe 700-1050’
Umschlagsmatchprint zum Buch ‘Ribe 700-1050’
Cover proof for ‘Ribe 700-1050’

Bogen udgives af Jysk Arkæologisk Selskab.
Bogen udgives af Jysk Arkæologisk Selskab.
Das Buch erscheint bei Jysk Arkæologisk Selskab.
Published by Jutland Archaeological Society.

Andet
Ellers
Weiteres
Furthermore

Hovedindgangen til trykkeriet.
Hovedindgangen til trykkeriet.
Haupteingang zur Druckerei.
Main entrance to the printing house.
Kvierne er på vej ud på græs.
Kvierne er på vej ud på græs.
Die Färsen auf dem Weg zum Grasen.
The heifers on their way out to pasture.
Tine Meyer, Erik Tarp og grafikerelev Frederik Brændgaard Nielsen.
Tine Meyer, Erik Tarp og grafikerelev Frederik Brændgaard Nielsen.
Tine Meyer, Erik Tarp und Grafikerschüler Frederik Brændgaard Nielsen.
Tine Meyer, Erik Tarp and graphic student Frederik Brændgaard Nielsen.