Glimt fra uge 47
Glimt fra uke 47
Blick in die Woche 47
Glimpses from week 47

16. - 22. november 2020
16. - 22. november 2020
16. - 22. November 2020
16th - 22nd november 2020
courtesy of Plethora Magazine, Helgi Fossádal, Moesgaard Museum, Stephen Gill, Lis Kasper Bang

Trykstart på Plethora Magazine #10
Trykkstart på Plethora Magazine #10
Plethora Magazine zur Druckabnahme
Plethora Magazine at the printing start-up

Fra venstre trykker Tom Pedersen, Kajsa Wirell (Creative Art Director), Peter Steffensen (forlægger) og datteren Ingeborg. Der er trykstart på ‘Plethora Magazine #10’, som trykkes i storformatet 50,5 x 70 cm, og i CMYK plus Pantone Sølv.
Fra venstre trykker Tom Pedersen, Kajsa Wirell (Creative Art Director), Peter Steffensen (forlegger) og datteren Ingeborg. Der er trykkstart på ‘Plethora Magazine #10’, som trykkes i storformatet 50,5 x 70 cm, og i CMYK plus Pantone Sølv.
Von links Drucker Tom Pedersen, Kajsa Wirell (Creative Art Director), Peter Steffensen (Verleger) und Tochter Ingeborg, zur Druckabnahme von ‘Plethora Magazine #10’, das im Großformat 50,5 x 70 cm, und im Farbraum CMYK plus Pantone Silber gedruckt wird.
From left, Tom Pedersen, Kajsa Wirell (Creative Art Director), Peter Steffensen (publisher) and daughter Ingeborg. They have come for the printing start-up of ‘Plethora Magazine #10’, which is procuced in the large format 50.5 x 70 cm, and printed in CMYK and Pantone Silver.
Et af trykarkene.
Et av trykkarkene.
Einer der Druckbögen.
One of the printing sheets.

Helgi Fossadál på arbejdsbesøg og til trykstart
Helgi Fossadál på arbeidsbesøk og til trykkstart
Helgi Fossadál auf Arbeitsbesuch und zur Druckabnahme
Helgi Fossadál on a working visit and for printing start-up

Den færøske kunstsamler og freelance konsulent Helgi Fossádal er på arbejdsbesøg. Her færdiggør han en bog om den færøsk-norske kunstner Astri Luihn i dtp-afdelingen og arbejder sammen med Else Marie Madsen på synkrone skærme.
Den færøyske kunstsamler og freelance konsulent Helgi Fossádal er på arbeidsbesøk. Her ferdiggjør han en bok om den færøysk-norske kunstner Astri Luihn i dtp-avdelingen og arbeider sammen med Else Marie Madsen på synkrone skjermer.
Der färöische Kunstsammler und freiberufliche Konsulent Helgi Fossádal ist zu Besuch. Hier vervollständigt er das Buch über die färöisch-norwegische Künstlerin Astri Luihn in der DTP-Abteilung und arbeitet mit Else Marie Madsen an synchronen Bildschirmen.
The Faroese art collector and freelance consultant Helgi Fossádal is on a working visit. Here he edits the book about the Faroese-Norwegian artist Astri Luihn in the dtp department and works together with Else Marie Madsen on synchronous screens.
Et opslag fra bogen, som viser en skoleudsmykning af kunstneren Astri Luihn.
Et oppslag fra boken, som viser en skoleutsmykning av kunstneren Astri Luihn
Ein Buchaufschlag, der eine Schul-Ausschmückung der Künstlerin Astri Luihn zeigt.
A spread from the book, showing a school decoration by the artist Astri Luihn.

Moesgaard Museum på arbjejdsbesøg
Moesgaard Museum på arbeidsbesøk
Moesgaard Museum auf Arbeitsbesuch
Moesgaard Museum on a working visit

Grafiker og tegner Louise Hilmar checker blåkopien til et udstillingskatalog, der trykkes på dansk og engelsk.
Grafiker og tegner Louise Hilmar sjekker blåkopien til en utstillingskatalog, som trykkes på dansk og engelsk.
Die Grafikerin und Zeichnerin Louise Hilmar prüft die Blaupause zu einem Ausstellungskatalog, der auf dänisch und englisch gedruckt wird.
Graphic designer Louise Hilmar checks the blueprint for an exhibition catalog printed in Danish and English.
Fagfotograf Rogvi Johansen og fotografelev Michael Johansen godkender matchprintark af alle billeder til bogen.
Fagfotograf Rogvi Johansen og fotografelev Michael Johansen godkjenner matchprintark av alle bilder til boken.
Der Fachfotograf Rogvi Johansen und Fotografschüler Michael Johansen bei der Gutheißung von Matchprint von allen Bildern zum Buch.
Professional photographer Rogvi Johansen and photograpy student Michael Johansen are approving the matchprints of all the images for the book.
Et opslag fra bogen til særudstillingen ‘Neandertaler’ på Moesgaard Museum.
Et oppslag fra boken til særutstillingen ‘Neandertaler’ på Moesgaard Museum.
Ein Buchaufschlag zur Sonderausstellung ‘Neandertaler’, die beim Moesgaard Museum besucht werden kann.
A spread from the book for the special exhibition ‘Neanderthals’ at Moesgaard Museum.

Fotografen Stephen Gill på arbejdsbesøg og til trykstart
Fotografen Stephen Gill på arbeidsbesøk og til trykkstart
Fotograf Stephen Gill auf Arbeitsbesuch und zur Druckabnahme
Photographer Stephen Gill visiting for his new book project

Fotografen Stephen Gill har for nylig modtaget en udmærkelse fra Foreningen For Boghåndværk for sin bog ‘The Pillar’. Her er han med til billedbehandling til sit næste bogprojekt ‘Please Notify the Sun’.
Fotografen Stephen Gill har for kort tid siden mottatt en utmerkelse fra Foreningen For Boghåndværk for sin bok ‘The Pillar’. Her er han med til billedbehandling til sitt neste bokprosjekt ‘Please Notify the Sun’.
Der Fotograf Stephen Gill hat zu Beginn des Jahres eine Auszeichnung des Vereins für Buchhandwerk (Foreningen For Boghåndværk) für sein Buch ‘The Pillar’ erhalten. Hier ist er bei der Bildbehandlung zu seinem nächsten Buchprojekt ‘Please Notify the Sun’ dabei.
Photographer Stephen Gill, who earlier this year received an award from the Association for Book Crafts for his book ‘The Pillar’ is taking part in the picture work for his next book project ‘Please Notify the Sun’.
Ved trykstart.
Ved trykkstart.
Bei der Druckabnahme.
At the printing start-up.
De trykte billeder sammenlignes med matchprintet.
De trykte bilder sammenlignes med matchprintet.
Die gedruckten Bilder werden mit dem Matchprint verglichen.
The printed images are compared to the matchprint.

Trykstart på fotobogen ‘Lis Kasper’
Trykkstart på fotobogen ‘Lis Kasper’
Druckabnahme des Fotobuches ‘Lis Kasper’
Printing start-up of the photobook ‘Lis Kasper’

Fotografen Lis Kasper Bang til trykstart på en ny kunstfotobog.
Fotografen Lis Kasper Bang til trykkstart på en ny kunstfotobok.
Die Fotografin Lis Kasper Bang zur Druckabnahme eines neue Kunstfotobuches.
Photographer Lis Kasper Bang at the printing start-up of a new Art Photography Book.
Hendes veninde Sandra Heavey (til højre) deltog i trykstarten, og ses her sammen med Tine Meyer i gæstekontoret.
Hendns veninde Sandra Heavey (til høyre) deltok i trykkstarten, og ses her sammen med Tine Meyer i gjestekontoret.
Ihre Freundin Sandra Heavey (rechts) nahm an der Druckabnahme teil. Hier sieht man sie zusammen mit Tine Meyer im Gästebüro.
Her friend Sandra Heavey (right) participated in the printing start-up, and is seen here together with Tine Meyer in the guest office.
Ved trykmaskinen, sammen med Thomas Juul, der trykker bogen.
Ved trykkmaskinen sammen med Thomas Juul, som trykker boken.
Bei der Druckmaschinen, zusammen mit Thomas Juul, der das Buch druckt.
At the printing machine, together with Thomas Juul, who is printing the book.

Andet
Ellers
Weiteres
Other things

I forbindelse med trykstart og lignende har samarbejdspartnere bl.a. mulighed for at bo i en lille gæstelejlighed som denne.
I forbindelse med trykkstart og lignende har samarbeidspartnere bl.a. mulighet for å bo i en liten gjesteleilighet som denne.
Anlässlich von Druckabnahmen u.a. gibt es die Möglickeit zur Übernachtung in einer kleinen Gästewohnung wie dieser.
One of the three small guest apartments in addition to the guest house, where workingpartners have the opportunity to stay during their visit.
Kastanjetræ med efterårsløv.
Kastanjetre med høstløv.
Kastanienbaum mit Herbstlaub.
Chestnut tree with autumn leaves.