Glimt fra ugen 45
Glimt fra uken 45
Blick in die Woche 45
Glimpses from week 45

2. - 8. november 2020
2. - 8. november 2020
2. - 8. November 2020
2nd - 8th november 2020
courtesy of Ny Carlsberg Glyptotek, Det flydende forlag, Wonderland Services, Journal, Paper Collective, Candyfloss ApS

Kasper Riisholt på arbejdsbesøg
Kasper Riisholt på arbeidsbesøk
Kasper Riisholt auf Arbeitsbesuch
Kasper Riisholt on a working visit

Udstillingschef Kasper Riisholt fra Ny Carlsberg Glyptotek er på arbejdsbesøg i forbindelse med et udstillingskatalog: ‘Paul Gauguin – Why are You angry’, der trykkes på engelsk og dansk.
Utstillingssjef Kasper Riisholt fra Ny Carlsberg Glyptotek er på arbeidsbesøk i forbindelse med en utstillingskatalog: ‘Paul Gauguin – Why are You angry’, som trykkes på engelsk og dansk.
Ausstellungsleiter Kasper Riisholt von Ny Carlsberg Glyptotek auf Arbeitsbesuch anlässlich eines Ausstellungskataloges: ‘Paul Gauguin – Why are You angry’, der auf englisch und dänisch gedruckt wird.
Exhibition director Kasper Riisholt from Ny Carlsberg Glyptotek on a working visit in connection with an exhibition catalog: ‘Paul Gauguin – Why are You angry’, which is printed in English and Danish.
Gennemgang af matchprintark.
Godkjennelse av matchprintark.
Gutheißung von Matchprint.
Approval of a matchprint sheet.
Optimering af billeder på farvekalibrerede scannerskærme.
Optimering av bilder på fargekalibrerte skannerskjermer.
Optimierung der Bilder auf farbenkalibrierten Schirmen.
Optimization of images on color-calibrated scanner screens.
Blåkopi med sprogversionering.
Blåkopi med språkversjonering.
Blaupause mit Sprachversionierung.
Blueprint with language versioning.

Lone Landmand og Søren Kvist til trykstart
Lone Landmand og Søren Kvist til trykkstart
Lone Landmand und Søren Kvist zur Druckabnahme
Lone Landmand and Søren Kvist for printing start-up

Lone Landmand (landmand og forfatter) og Søren Kvist (landmand og grafisk designer) til trykstart på bogen ‘Hærværk’, der udgives af Det flydende forlag.
Lone Landmand (landmand og forfatter) og Søren Kvist (landmand og grafisk designer) til trykkstart på boken ‘Hærværk’, som utgis av Det flydende forlag.
Lone Landmand (Landwirtin und Autorin) und Søren Kvist (Landwirt und Grafikdesigner) zur Druckabnahme des von Det flydende forlag veröffentlichten Buches ‘Hærværk’,.
Lone Landmand (farmer and author) and Søren Kvist (farmer, graphic designer) during the printing start-up of the book ‘Hærværk’, published by Det flydende forlag.
Trykark.
Trykkark.
Druckbogen.
Printing sheet.

Fotograf Steen Sundland til trykstart
Fotograf Steen Sundland til trykkstart
Fotograf Steen Sundland zur Druckabnahme
Photographer Steen Sundland at printing start-up

Fotograf Steen Sundland fra Wonderland Services til trykstart på en ny bogudgivelse, her ved trykpulten
sammen med trykker Tom Pedersen.
Fotograf Steen Sundland fra Wonderland Services til trykkstart på en ny bokutgivelse, her ved trykkpulten
sammen med trykker Tom Pedersen.
Fotograf Steen Sundland von Wonderland Services zur Druckabnahme eines neuen Buches, hier beim Druckpult
zusammen mit Drucker Tom Pedersen.
Photographer Steen Sundland from Wonderland Services for printing start-up on a new book, here here at the printing desk
together with printer Tom Pedersen.

Trykstart på bogen ‘Rågsved’
Trykkstart på boken ‘Rågsved’
Druckabnahme des Buches ‘Rågsved’
Printing start-up of the book ‘Rågsved’

Forlægger Gösta Flemming fra forlaget Journal og fotograf Angelica Elliott er på arbejdsbesøg og til trykstart. Her ved check af proof i scannerafdelingen.
Forlegger Gösta Flemming fra forlaget Journal og fotograf Angelica Elliott er på arbeidsbesøk og til trykkstart. Her ved sjekk av proof i skanneravdelingen.
Der schwedische Verleger Gösta Flemming vom Verlag Journal und die Fotografin Angelica Elliott auf Arbeitsbesuch und zur Druckabnahme.
Hier bei der Prüfung von Matchprint in der Scannerabteilung.
The swedisch Publisher Gösta Flemming from Journal and photographer Angelica Elliott are on a working visit and for a printing start-up.
Here while checking a proof in the scanner department.
Angelica Elliott er med til optimering af billeder til sin første bogudgivelse ‘Rågsved’.
Angelica Elliott er med til optimering av bilder til sin første bokutgivelse ‘Rågsved’.
Angelica Elliott bei der Optimierung von Bildern zu ihrem ersten Buch ‘Rågsved’, einem Stadtteil von Stockholm.
Angelica Elliott while optimizing images for her first book ‘Rågsved’.
Ved trykmaskinen.
Ved trykkmaskinen.
Bei der Druckmaschine.
At the printing machine.
Trykark.
Trykkark.
Druckbogen.
Printing sheet.
Rentryk til arkivet.
Rentrykk til arkivet.
Aushänger für das Archiv.
Clean print for the archive.

Trykstart på bogen ‘När skuggan faller’
Trykkstart på boken ‘När skuggan faller’
Druckabnahme des Buches ‘När skuggan faller’
Printing start-up of the book ‘När skuggan faller’

Forlægger Gösta Flemming i scannerafdelingen, hvor han deltager i billedbehandlingen til bogen ‘När skuggan faller’.
Forlægger Gösta Flemming i skanneravdelingen, hvor han deltar i billedebehandlingen til boken ‘När skuggan faller’.
Verleger Gösta Flemming in der Scannerabteilung, wo er bei der Bildbehandlung zum Buch ‘När skuggan faller’ teilnimmt.
Publisher Gösta Flemming in the scanner department, where he participates in the image processing for the book ‘När skuggan faller’.
Godkendelse af ark ved maskinen. Morten Lindberg trykker.
Godkjennelse af ark ved maskinen. Morten Lindberg trykker.
Gutheißung von Druckbogen an der Maschine. Zur Linken Drucker Morten Lindberg.
Approval of sheets at the machine. Morten Lindberg is printing.
Falseprøve af dummy-omslaget i et lommebogsformat.
Falseprøve av dummy-omslaget i et pocketboksformat.
Falzprobe des Dummy-Umschlages im Taschenbuchformat.
Dummy of the cover in a pocket format.
Gruppebillede sammen med Tine Meyer efter afsluttet trykning, foran Vibeke Tøjners maleri.
Gruppebilde sammen med Tine Meyer efter avsluttet trykking, foran Vibeke Tøjners maleri.
Gruppenfoto zusammen mit Tine Meyer nach abgeschlossenem Druck, vor dem Gemälde der dänischen Künstlerin Vibeke Tøjner.
Group photo together with Tine Meyer after succeded printing, in front of Vibeke Tøjner’s painting.

Flere tryksager
Flere trykksaker
Weitere Drucksachen
More printed matters

Optryk af plakater til Paper Collective.
Opptrykk av plakater til Paper Collective
Nachdruck von Plakaten für Paper Collective.
Printing of posters for Paper Collective.
Trykark fra ‘The relation between us’, klar til bogbinderen.
Trykkark fra ‘The relation between us’, klar til bokbinderen.
Druckbögen zum Buch ‘The relation between us’, klar für den Buchbinder.
Printing sheets from ‘The relation between us’, ready for the bookbinder.

Naturen omkring os
Naturen omkring oss
Die Natur um uns herum
The nature around us

Efterårsfarver ved honninghuset.
Høstfarger ved honninghuset.
Herbstfarben beim Honighaus.
Autumn colors at the honey house.
Morgenlys ved den gamle ‘tryk 1-bygning’ (på højre side), hvor de første Rolandmaskiner kørte i starten.
Morgenlys ved den gamle ‘trykk 1-bygning’ (på høyre side), hvor de første Roland-maskiner kjørte i begynnelsen.
Morgendämmerung beim früheren ‘Druck 1-Gebäude’ (rechts), wo die ersten Rolandmaschinen druckten.
Morning light at the old ‘press 1 building’ (on the right side), where the first Roland machines were initially running.