Glimt fra uge 40
Glimt fra uke 40
Blick in die Woche 40
Glimpses from Week 40

28. september - 04. oktober 2020
28. september - 04. oktober 2020
28. September - 04. Oktober 2020
28th September - 04th October 2020
courtesy of 2K/Denmark, Plethora Magazine, Disko Bay Publishing, Louisiana, Bente Sætrang

2K/DENMARK på besøg
2K/DENMARK på besøk
2K/DENMARK zu Besuch
2K/DENMARK visiting

Grafisk designværksted 2K/DENMARK på virksomhedsbesøg.
Grafisk designverksted 2K/DENMARK på virksomhetsbesøk.
Die Grafische Designwerkstatt 2K/DENMARK auf Unternehmensbesuch.
The Graphic Design workshop 2K/DENMARK on company visit.
Der var bl.a. rundvisning gennem hele trykkeriet, her ved ctp.
Der var bl.a. rundvisning gjennom hele trykkeriet, her ved ctp.
U.a. gab es eine Führung durch die Druckerei, hier bei der CTP-Maschine.
Among other things the guests were shown the whole press, here they are at
the ctp.

Plethora Magazine til trykstart
Plethora Magazine til trykkstart
Plethora Magazine zur Druckabnahme
Plethora Magazine at printing start-up

Forlægger Peter Steffensen (t.h.) og kunstnerne Julien Colombier og Ludovilk Myers kom til trykstart på bogen ‘Like a hurricane’, samt 3 plakater.
Forlægger Peter Steffensen (t.h.) og kunstnerne Julien Colombier og Ludovilk Myers kom til trykkstart på boken ‘Like a hurricane’, samt 3 plakater. Forlægger Peter Steffensen (t.h.) og kunstnerne Julien Colombier og Ludovilk Myers kom til trykstart på bogen ‘Like a hurricane’, samt 3 plakater.
Verleger Peter Steffensen (zur Rechten) und die Künstler Julien Colombier und Ludovilk Myers waren zur Druckabnahme des Buches ‘Like a hurricane’, und drei zugehörigen Plakaten.
Publisher Peter Steffensen (right) and the artists Julien Colombier and Ludovilk Myers came for printing start-up on the book ‘Like a hurricane’, and on 3 posters as well.
Optimering af billeder på synkrone skærme i scannerafdelingen.
Optimering af bilder på synkrone skjermer i skanneravdelingen.
Optimierung der Bilder auf synchronen Schirmen in der Sccannerabteilung.
Optimizing of images on synchronous screens in the scanner department.
Både materien og plakaterne blev trykt med 6 farver:
CMYK + PANTONE Orange + PANTONE Blue. Her et ark af materien med sidestørrelsen i A3-format.
Både materien og plakatene ble trykt med 6 farger:
CMYK + PANTONE Orange + PANTONE Blue. Her et ark av materien med sidestørrelsen i A3-format
Sowohl der Inhalt als auch die Plakate wurden mit 6 Farben gedruckt: CMYK + PANTONE Orange + PANTONE Blue. Hier ein Bogen zum Inhalt mit Seitenformat Din A3.
Both the book and the posters were printed in 6 colors: CMYK + PANTONE Orange + PANTONE Blue. Here one of the sheets from the book, the page size being A3.
Matchprint som viser forskel mellem 4-farve og 6-farve-tryk.
Matchprint som viser forskjell mellom 4-farge og 6-farge-trykk.
Matchprint, der den Unsterschied zwischen 4-Farben- und 6-Farben-Druck zeigt.
Matchprint showing the difference between 4 color and 6 color printing.
En af plakaterne. Den kraftige blå farve er trykt med PANTONE Blue 072 U.
En af plakatene. Den kraftige blå farge er trykt med PANTONE Blue 072 U.
Eines der Plakate. Die kräftige blaue Farbe wurde mit PANTONE Blue 072 U gedruckt.
One of the posters. The strong blue color is printed with PANTONE Blue 072 U.

Juan Hein til trykstart
Juan Hein til trykkstart
Juan Hein zur Druckabnahme
Juan Hein at printing start-up

Omslagstryk med dækhvid på blå karton.
Omslagstrykk med dekkhvit på blå kartong.
Umschlagsdruck mit Deckweiß auf blauem Karton.
Cover printing with white colour on blue board.
Forfatter og fotograf Juan Hein til trykstart på bogen ‘Clouds and bombs’, der udgives af
Disko Bay Publishing.
Forfatter og fotograf Juan Hein til trykkstart på boken ‘Clouds and bombs’, som utgis av
Disko Bay Publishing.
Autor und Fotograf Juan Hein zur Druckabnahme des Buches ‘Clouds and bombs’, das bei
Disko Bay Publishing erscheint.
Author and photographer Juan Hein at printing start-up on the book ‘Clouds and bombs’, which is published by Disko Bay Publishing.
Her ved trykpulten, sammen med Erik.
Her ved trykkpulten, sammen med Erik.
Hier beim Druckpult, zusammen mit Erik.
Here at the printing desk, together with Erik.
Plakattryk.
Plakattryk.
Plakatdruck.
Poster printing.
Flapomslag til bogen ‘Bente Sætrang’, med et påklæbet billede på forsiden.
Klaffomslag til boken ‘Bente Sætrang’, med et påklebet bilde på forsiden
Klappumschlag zum Buch über die norwegische Künstlerin: ‘Bente Sætrang’, mit aufgeklebtem Bild auf der Vorderseite.
Flap cover for the book ‘Bente Sætrang’, with a glued-in picture on the front page.
Oktoberroser.
Oktoberroser.
Oktoberrosen.
October roses.