Glimt fra uge 36
Glimt fra uke 36
Blick in die Woche 36
Glimpse from Week 36

31. august - 6. september 2020
31. august - 6. september 2020
31. August - 6. September 2020
31st august - 6th september 2020
courtesy of Informations Forlag, Hardy Bengsten & Bonnie Serre, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Forlaget Gyldendal, Bokförlaget Stolpe
Klik på billederne for forstørrelse.
Klikk på bildene for forstørrelse.
Klicken Sie auf die Bilder, um sie zu vergrößern.
Click on the pictures to enlarge.
Forlagsredaktør Ulla Ewald Stigel til trykstart på en bog, som udgives af Informations Forlag.
Forlagsredaktør Ulla Ewald Stigel til trykkstart på en bok, som utgis av Informations Forlag.
Verlagsredakteurin Ulla Ewald Stigel zur Druckabnahme eines Buches, das bei Informations Forlag erscheint.
Publishing editor Ulla Ewald Stigel at printing start-up on a book, that is published by Informations Forlag.
Ryggen til halvbindet trykkes separat.
Ryggen til halvbindet trykkes separat.
Der Buchrücken zum Halbband wird separat gedruckt.
The spine for the quarter bound book is printed separately.
Pantonetryk på stof.
Pantonetrykk på stoff.
Pantonedruck auf Stoff.
Print in Pantone on cloth.
Farvekassen bliver fyldt med Pantonefarve.
Fargekassen blir fylt med Pantonefarge.
Der Farbkasten wird mit Pantonefarbe gefüllt.
The ink fountain is filled with Pantone color.
Kunstneren Hardy Bengsten deltager i indscanningen af et maleri.
Kunstneren Hardy Bengsten deltar i innskanningen av et maleri.
Der Künstler Hardy Bengsten nimmt beim Einscannen von Gemälden teil.
The artist Hardy Bengsten takes part in the scanning of a painting.
Efterfølgende følger han sammen med Bonnie Serre opsætningen på synkrone computerskærme i dtp-afdelingen.
Etterpå følger han sammen med Bonnie Serre oppsetningen på synkrone computerskjermer i dtp-avdelingen.
Anschließend folgt er zusammen mit Bonnie Serre dem Setup auf synchronisierten Computerschirmen in der DTP-Abteilung.
Subsequently he together with Bonnie Serre follows the design on synchronous screens in the dtp department.
Tekstilkunstneren Bente Sætrang er kommet fra Norge for at være med til at optimere billederne til de fire forskellige papirtyper, som hendes bog skal trykkes på.
Tekstilkunstneren Bente Sætrang er kommet fra Norge for å være med på å optimere bildene til de fire forskjellige papirtyper, som hennes bok skal trykkes på.
Die Textilkünstlerin Bente Sætrang kam aus Norwegen, um beim Optimieren der Bilder dabeizusein, ensprechend der vier verschiedenen Papiertypen, auf denen ihr Buch gedruckt werden soll.
The textile artist Bente Sætrang has come from Norway to take part in optimizing the images for the four different types of paper that her book is to be printed on.
Der laves proof af alle billeder til godkendelse inden tryk.
Det blir laget proof av alle bilder til godkjennelse innen trykk.
Vor dem Druck wird Matchprint von allen Bildern zur Gutheißung ausgefahren.
Proofs of all the images are made before printing.
Redaktør Finn Mørk Hansen og Benny Andersen fra Brædstrupengnens Hjemstavnsforening på deres årlige besøg, til gennemgang af materialet og tilrettelægning af Årsskriftet.
Redaktør Finn Mørk Hansen og Benny Andersen fra Brædstrupengnens Hjemstavnsforening på deres årlige besøk, til gjennomgang av materialet og tilrettelegning av Årsskriftet
Redaktør Finn Mørk Hansen und Benny Andersen von Brædstrupengnens Hjemstavnsforening auf ihrem jährlichen Besuch, um Material und Zurechtlegung der Jahresschrift durchzugehen.
Editor Finn Mørk Hansen and Benny Andersen from Brædstrupengnens Hjemstavnsforening on their annual visit for going through the material and the design of their Yearbook.
De sidste to Årsskrifter.
De sidste to Årsskrifter.
Die Jahresschriften der letzten beiden Jahre.
The last two yearbooks.
Grafisk elev Queensley arbejder med ‘Læs løs’-serien, der udgives af Forlaget Gyldendal.
Grafisk elev Queensley arbeider med ‘Læs løs’-serien, som utgis av Forlaget Gyldendal.
Auszubildende Queensley arbeitet mit der ‘Læs løs’-Serie, die beim Verlag Gyldendal erscheint.
Graphic student Queensley is working with the ’Læs løs’ (‘Read along’) series which is published by Gyldendal Publishers.
Trykark med ‘skilte’, som bliver lagt ned i blindpræg af omslaget til ‘Havets bildspråk – Galjonsfigurer och symboler’, som udgives af Bokförlaget Stolpe. Klik på billedet for at se DUMMY.
Trykkark med ‘skilt’, som blir lagt ned i blindpreg av omslaget til ‘Havets bildspråk – Galjonsfigurer och symboler’, som utgis av Bokförlaget Stolpe. Klikk på bildet for å se DUMMY
Druckbogen mit ‘Schildern’, die in eine Blindprägung des Umschlages zu ‘Havets bildspråk – Galjonsfigurer och symboler’ gesenkt werden, das beim schwedischen Verlag Bokförlaget Stolpe erscheint. Klicken Sie auf das Foto, um ein Dummy des Umschlages zu sehen.
Printing sheets with separate images that are to be punched and then glued in a blind embossing on the hardcover for ‘Imagery of the Sea – Figurehead and symbols’, which is published by Stolpe Publishers. Click on the picture to see DUMMY.
Grafisk elev Frederik i scannerafdelingen.
Grafisk elev Frederik i skannerafdelingen.
Der Auszubildende Frederik in der Scannerabteilung.
Graphic student Frederik in the scanner department.
Udsigt fra prepress afdelingerne om morgenen.
Utsigt fra prepressavdelingene om morgenen.
Aussicht von der Prepress-Abteilung am Morgen.
Morning view from the prepress departments.