Gylling Skole – 5. klasse på besøg i trykkeriet
Gylling Skole – femte klasse på besøg i trykkeriet
Gylling Schule – 5. Klasse zu Besuch in der Druckerei
Gylling School - 5th class visiting the printing press

27. august 2020
27. august 2020
27. August 2020
17th august 2020
med tilladelse fra Gylling Skole og forældrene
med tilladelse fra Gylling Skole og forældrene
mit Erlaubnis von Gylling Schule und den Eltern
courtesy of Gylling School and parents
5. klasse fra Gylling Skole på besøg med klasselærer Josefine og lærer Kasper for at se trykkeriet.
5. klasse fra Gylling Skole på besøg med klasselærer Josefine og lærer Kasper for at se trykkeriet.
5. Klasse der Gylling Schule zu Besuch, mit Klassenlehrerin Josefine und Lehrer Kasper, um die Druckerei zu sehen.
Gylling School - 5th class visiting the printing press.
Her ved pladeudkørslen.
Her ved pladeudkørslen.
Hier bei der Ausfahrt der Druckplatten.
Here at the ctp machine.
Erik havde falsekursus med børnene, der foldede to ark fra Steen og Stoffer.
Erik havde falsekursus med børnene, der foldede to ark fra Steen og Stoffer hæfte.
Erik hielt einen Falzkursus mit den Kindern, die zwei Bogen zum Buch ‘Steen og Stoffer’ falzten.
Erik had a folding course with the children, who folded two sheets from the book ‘Steen og Stoffer’.