Glimt fra ugen 34
Glimt fra uken 34
Blick in die Woche 34
Glimpses from week 34

17.-23. august 2020
17.-23. august 2020
17.-23. August 2020
17-23rd august 2020
courtesy of Markus Lindhe, Gyldendal, Nanna Debois Buhl, Marie Grønkær, Arkitektens Forlag, Peter Brandes, Cobolt, Dinesen
Morgengry ved trykkeriet.
Morgengry ved trykkeriet.
Morgendämmerung bei der Druckerei.
Dawn at the press.
Kvierne ved indkørslen til trykkeriet.
Kvigene ved innkjørselen til trykkeriet.
Die Färsen bei der Einfahrt zur Druckerei.
The heifers near the entrance to the press.
Arkitekturfotografen Jens Markus Lindhe på arbejdsbesøg for at deltage i korrektion af egne originaler, som indgår i en bog der udgives af Gyldendal. Arbejdet foregår ved synkroniserede skærme.
Arkitektur-fotografen Jens Markus Lindhe på arbeidsbesøk for å delta i korreksjon av egne originaler, som inngår i en bok som utgis av Gyldendal. Arbeidet foregår ved synkroniserte skjermer Arkitekturfotografen Jens Markus Lindhe på arbejdsbesøg for at deltage i korrektion af egne originaler, som indgår i en bog der udgives af Gyldendal. Arbejdet foregår ved synkroniserede skærme.
Arkitektur-Fotograf Jens Markus Lindhe auf Arbeitsbesuch, um bei der Optimierung von eigenen Originalen teilzunehmen, die für ein Buch bestimmt sind, das beim Verlag Gyldendal erscheint. Die Arbeit geschieht an synkronisierten Schirmen.
The architecture photographer Jens Markus Lindhe on working visit to take part in the image correction of his own orginals, which are a part of a book published by Gyldendal. The work is made on synchronous screens.
Check af rentryk ved 8-farve-maskinen.
Sjekk av rentrykk ved 8-farge-maskinen.
Prüfung von Aushängern bei der 8-Farben-Maschine.
Check of a print at the 8-colour machine.
Kunstner Nanna Debois Buhl og grafisk designer Marie Grønkær ser sammen med Tine på trykark til bogen ‘Cloud Behavior’.
Kunstner Nanna Debois Buhl og Grafisk Designer Marie Grønkær ser sammen med Tine på trykkark til boken ‘Cloud Behavior’..
Künstlerin Nanna Debois Buhl und Grafikdesigner Marie Grønkær betrachten zusammen med Tine einen Druckbogen zum Buch ‘Cloud Behavior’.
Artist Nanna Debois Buhl and graphic designer Marie Grønkær look at a printing sheet from the book ‘Cloud Behavior’ together with Tine.
Færdige ark på rentryksvogn.
Ferdige ark på rentryksvogn.
Fertige Bogen auf dem Aushängerwagen.
Printed sheets on a clean sheet trolley.
Trykplader til bogen.
Trykkplader til boken
Druckplatten zum Buch.
Printing plates for the book.
Marie Grønkær var samtidig til trykstart på et omslag i 3 pantonefarver, som hun har designet for Arkitektens Forlag.
Marie Grønkær var samtidig til trykkstart av et omslag i 3 pantonefarger, som hun har designet for Arkitektens Forlag.
Marie Grønkær war gleichzeitig zur Druckabnahme eines Umschlages in 3 Pantonefarben, den sie für Arkitektens Forlag gestaltet hat.
Marie Grønkær was also at printing start-up on a cover in 3 Pantone colors, which she has designed for Arkitektens Forlag.
Kunstneren Peter Brandes får sine ideer til en kirkeudsmykning indscannet.
Kunstneren Peter Brandes får sine ideer til en kirkeutsmykning innskannet.
Der Künstler Peter Brandes bekommt seine Ideen für eine Kirchenausschmückung digitalisiert.
The artist Peter Brandes is getting his ideas for a church decoration scanned.
På skærmen ses indscanning af et foto fra installationen af en af Peters Brandes’ store keramikvaser, som er 5 meter høj. Brandes har hele sit billedarkiv katalogiseret og gemt hos Narayana Press.
På skjermen ses innskanning av et bilde fra installering av en av Peters Brandes’ store keramikkvaser, som er 5 meter høy. Brandes har hele sit billedarkiv katalogisert og gjemt hos Narayana Press.
Auf dem Schirm sieht man das Bild einer Installation einer von Peters Brandes’ großen Keramikvasen, die 5 Meter hoch ist. Brandes hat sein gesamtes Bilderarchiv bei Narayana Press katalogisiert und aufbewahrt.
On the screen is seen a scanning of a photo from the installation of one of Peter Brandes’ large ceramic vases, which is 5 metres high. Brandes has his complete image archive cataloged and saved at Narayana Press.
Trykplade til en optryksopgave for forlaget Cobolt.
Trykkplade til en opptrykksoppgave for forlaget Cobolt.
Druckplatte zu einer Nachdrucksaufgabe für den Verlag Cobolt.
Printing plate for a book published by Cobolt Publishers.
Art Director Hans Peter Dinesen og Project Manager Jens Jacob Dinesen på arbejdsbesøg i forbindelse med et katalog over kvalitetsprodukter i træ, som udgives af Dinesen. Efter eget ønske var de også rundt for at se en del af stedet. Her er de sammen med Tine.
Art Director Hans Peter Dinesen og Project Manager Jens Jacob Dinesen på arbeidsbesøk i forbindelse med en katalog over kvalitetsprodukter i tre, som utgis av Dinesen. Etter eget ønske tok de også en tur rundt for å se en del av stedet. Her er de sammen med Tine.
Art Director Hans Peter Dinesen und Project Manager Jens Jacob Dinesen auf Arbeitsbesuch anlässlich eines Kataloges über Qualitätsprodukte aus Holz, der von Dinesen herausgegeben wird. Auf eigenen Wunsch waren sie auch auf einer kleinen Rundtur, um einen Teil der Stelle zu sehen, hier zusammen mit Tine Meyer.
Art Director Hans Peter Dinesen and Project Manager Jens Jacob Dinesen on visit in connection with a catalogue about woodden quality products, published by Dinesen. Here they are together with Tine Meyer.
Aftendis ved Kalvsømadevej.
Aftendis ved Kalvsømadevej.
Abenddämmerung beim Kalvsømadevej.
Evening mist at Kalvsømadevej.