Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose til trykstart på ‘Niels Bohr’
Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose til trykkstart på ‘Niels Bohr’
Fotografin und Autorin Anne Prytz Schaldemose zur Druckabnahme von ‘Niels Bohr’
Photographer and author Anne Prytz Schaldemose at Printing Start-up on ‘Niels Bohr’

28-05-2020
courtesy of Strandberg Publishing & Anne Prytz Schaldemose
Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose kom til trykstart på ‘Unity of knowledge’, en bog om Niels Bohr, som udgives af Strandberg Publishing.
Her er hun i scannerafdelingen for at være med til de sidste justeringer af billederne, der gennemses på synkrone skærme.
Fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose kom til trykkstart på ‘Unity of knowledge’, en bok om Niels Bohr som utgis av Strandberg Publishing.
Her er hun i skanneravdelingen for å være med på de siste justeringer av bildene, som gjennomgås på synkrone skjermer.
Fotografin und Autorin Anne Prytz Schaldemose kam zur Druckabnahme von ‘Unity of knowledge’, einem Buch über den dänischen Physiker Niels Bohr,
das bei Strandberg Publishing erscheint. Hier ist sie in der Scanner-Abteilung, um bei den letzten Justierungen der Bilder dabeizusein.
Photographer anf author Anne Prytz Schaldemose came for printing start-up on ‘Unity of knowledge’, a book about Niels Bohr, which is
published by Strandberg Publishing. Here she is in the scanner department taking part in the last adjustments of the images.
Trykstart på KBA maskinen.
Trykkstart på KBA-maskinen.
Druckabnahme bei der KBA Maschine.
Printing start-up at the KBA printing machine.
Et af fotografierne fra bogen.
Et av fotografiene fra boken.
Eines der Fotos aus dem Buch.
One of the book’s photographs.
Et udskudt trykark fra bogen.
Et utskutt ark.
Ein ausgeschossener Druckbogen zum Buch.
A printed sheet from the book.