Foto fra rosenhaven taget i sommers
Foto fra rosenhaven taget i sommers
Foto aus dem Rosengarten, aufgenommen im Sommer
Photo from the rose garden, taken this summer

26-12-2019