‘Unintended Beauty’
‘Unintended Beauty’
‘Unintended Beauty’
‘Unintended Beauty’

12-12-2019
courtesy of Hatje Cantz
Fotograf Alastair Philip Wiper og Mikkel Møller Andersen, Creative Director fra Studio Ironflag, var på besøg til trykstarten af bogen ‘Unintended Beauty’, som udgives af for­laget Hatje Cantz.
Fotograf Alastair Philip Wiper og Mikkel Møller Andersen, Creative Director fra Studio Ironflag, var på besøk til trykkstarten av boken ‘Unintended Beauty’, som utgis av for­laget Hatje Cantz.
Fotograf Alastair Philip Wiper und Mikkel Møller Andersen, Creative Director vom Studio Ironflag, waren zu Besuch, um beim Druckstart des Buches ‘Unintended Beauty’ dabeizusein. Herausgeber ist Verlag Hatje Cantz.
Fotographer Alastair Philip Wiper and Mikkel Møller Andersen, Creative Director from Studio Ironflag, were visiting to participate in the printing-start-up of ‘Unintended Beauty’, which is published by Hatje Cantz.
Bogen trykkes på Galleri Art Silk og Munken Polar Rough og indbindes som helbind med lærredsovertræk og et billede indklæbes i blindpræg på forsiden.
Boken trykkes på Galleri Art Silk og Munken Polar Rough og innbindes som helbind med lerretsovertrekk og et bilde innklebes i blindpreg på forsiden.
Das Buch wird auf Galleri Art Silk und Munken Polar Rough gedruckt, und als Hardcover mit Leinenüberzug eingebunden, auf dem ein Bild in den Blindpräg auf der Vorderseite eingeklebt wird.
The book is printed on Galleri Art Silk and Munken Polar Rough, and on the hardcover a picture is glued into the blind embossing on the front.
Alastair Philip Wiper og Mikkel Møller Andersen godkender et falset rentryk inden trykstart.
Alastair Philip Wiper og Mikkel Møller Andersen godkjenner et falset rentrykk innen trykkstart.
Alastair Philip Wiper und Mikkel Møller Andersen gutheißen einen gefalzten Bogen vor dem Druckbeginn.
Alastair Philip Wiper and Mikkel Møller Andersen approve a sheet before printing start-up.
Et trykark.
Et trykkark.
Ein Druckbogen.
A press sheet.