Daniel Bødker foretager de sidste justeringer i dtp-afdelingen sammen med Elsebet Morville.
Daniel Bødker lager de siste justeringer i dtp-avdelingen sammen med Elsebet Morville.
Daniel Bødker bei den letzten Justierungen in der DTP-Abteilung, zusammen mit Elsebet Morville.
Daniel Bødker is making the last adjustments in the dtp department together with Elsebet Morville.

‘LANGT FRA VERDEN’
‘LANGT FRA VERDEN’
‘LANGT FRA VERDEN’
‘LANGT FRA VERDEN’

17-10-2019 / 04-11-2019
Courtesy of Daniel Bødker Sørensen
Fotografen Daniel Bødker Sørensen var på besøg for at arbejde på sin bog ‘LANGT FRA VERDEN – stemnings­billeder fra Rudersdal’, samt to uger senere for at følge trykstarten. Alle billeder til bogen er taget i Rudersdal i årene 2018-19, og viser landskaber og bebyggelser i ­området.
Fotografen Daniel Bødker Sørensen var på besøk for å arbeide på sin bok ‘LANGT FRA VERDEN – stemnings­billeder fra Rudersdal’, samt to uker senere for å følge trykkstarten. Alle bilder i boken er tatt i Rudersdal i årene 2018-19, og viser landskaper og bebyggelser i ­området.
Der Fotograf Daniel Bødker Sørensen war zu Besuch, um an seinem Buch ‘LANGT FRA VERDEN – stemnings­billeder fra Rudersdal’ (‘Weit weg von der Welt – Stimmungsbilder aus Rudersdal) zu arbeiten, und zwei Wochen später, um dem Druckbeginn zu folgen. Alle Bilder zum Buch wurden in Rudersdal (nördlich von Kopenhagen) in den Jahren 2018-19 aufgenommen und zeigen Lanschaften und Bauten aus diesem ­Gebiet.
The photographer Daniel Bødker Sørensen was on visit to work on his book ‘LANGT FRA VERDEN – stemnings­billeder fra Rudersdal’ (Far away from the World – Scenes from Rudersdal), and came again two weeks later to follow the printing itself. All the pictures in the book have been taken in Rudersdal north of Copenhagen during the years 2018-19, and they show landscapes and settlement in the area.
Narayana Press’ scannerafdeling har foretaget billed­konvertering via colorserver, og i dtp-afdelingen blev bogen sat op med tekst og billeder efter Daniel Bødker Sørensens layout.
Narayana Press’ skanneravdeling har foretatt billed­konvertering via colorserver, og i dtp-avdelingen ble boken satt opp med tekst og bilder etter Daniel Bødker Sørensens layout.
Narayana Press’ Scannerabteilung hat Bilder­konvertierung via colorserver vorgenommen, und in der DTP-Abteilung wurde das Buch mit Text und Bild nach Daniel Bødker Søren­sens Layout gestaltet.
Narayana Press’ scanning department has made the image processing via color server, and in the dtp department the book was set up with text and images after Daniel Bødker Sørensen’s layout.
Bogen udgives af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen, og i den forbindelse udstilles fotografierne på Rudersdal Museer, Mothgården, fra den 15. november 2019.
Boken utgis av ‘Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen’, og i den forbindelse utstilles fotografiene på Rudersdal Museer, Mothgården, fra den 15. november 2019.
Das Buch erscheint bei ‘Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen’ (‘Historisch-topografische Gesellschaft für das Søllerødgebiet’), und in dieser Verbindung werden die Fotografien im Rudersdal Museum, Mothgården, ab dem 15. November 2019 ausgestellt.
The book is published by Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen, and connected with the publication the photographs are displayed at Rudersdal Museer, Mothgården, from 15th November 2019.
Bogens omslag.
Bokens omslag.
Der Buchumschlag.
The book cover.
I scannerafdelingen køres matchprint svarende til forskellige papirtyper. Herudfra vælger Daniel Bødker Sørensen det papir, der bedst gengiver stemningen i hans billeder.
I skanneravdelingen ble det kjørt matchprint svarende til forskjellige papirtyper. Deretter velger Daniel Bødker Sørensen det papir som best gjengir stemningen i hans bilder.
In der Scannerabteilung wurde Matchprint ausgefahren, der verschiedenen Papiersorten entspricht. Hiervon wählt Daniel Bødker Sørensen das Papier, das am besten die Stimmung in seinen Bildern wiedergibt.
In the scanner department electronic proofs were made matching various types of paper. From these Daniel Bødker Sørensen is choosing that paper, which best is reproducing the atmosphere in his pictures.
2 uger senere er Daniel Bødker Sørensen til trykstart og ses her ved godkendelse af det første trykark.
2 uker senere er Daniel Bødker Sørensen til trykkstart og ses her ved godkjennelse av det første trykkark.
2 Wochen später sieht man hier Daniel Bødker Sørensen bei der Gutheißung des ersten Druckbogens.
2 weeks later Daniel Bødker Sørensen came to print start-up and is here approving the first printing sheet of the book.
Et trykark.
Et trykkark.
Ein Druckbogen.
A printing sheet.