‘Tekstilkunst i Danmark 2008-2018’
‘Tekstilkunst i Danmark 2008-2018’
‘Textilkunst in Dänemark 2008-2018’
‘Tekstilkunst i Danmark 2008-2018’

31-10-2019
courtesy of Tolstrup Pryds Grafiske Tegnestue
Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds fra Tolstrup Pryds Grafiske Tegnestue og Forlaget på Tredje var i dag til trykstart på bogen ‘Tekstilkunst i Danmark 2008-2018’. Bogen er den fjerde i rækken om Tekstilkunst i Danmark og beskriver og viser værker af 131 ­kunstnere.
Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds fra Tolstrup Pryds Grafiske Tegnestue og Forlaget på Tredje var i dag til trykkstart på boken ‘Tekstilkunst i Danmark 2008-2018’. Boken er nummer fire i en serie om Tekstilkunst i Danmark og beskriver og viser verker af 131 ­kunstnere.
Lisbeth Tolstrup und Lars Pryds von Tolstrup Pryds Grafiske Tegnestue und Forlaget på Tredje waren zur Druckabnahme des Buches ‘Tekstilkunst i Danmark 2008-2018’ (‘Textilkunst in Dänemark 2008-2018’). Das Buch ist das Vierte in einer Serie um Textilkunst in Dänemark und beschreibt und zeigt Werke von 131 ­Künstlern.
Lisbeth Tolstrup and Lars Pryds from Tolstrup Pryds Graphic Design Office and Forlaget på Tredje came today for print start-up on the book ‘Tekstilkunst i Danmark 2008-2018’. The book is the fourth in a series about Danish textile art and describes and shows works by 131 artists.
Lisbeth Tolstrup er billedkunstner, designer, kunsthistoriker og medforfatter på bogen. Lars Pryds er billedkunstner og grafisk ­designer og står for layout og opsætning. Narayana Press har lavet billedbehandling. Bogen ­trykkes på Arctic Volume White og ­indbindes som en ­helbindsbog.
Lisbeth Tolstrup er billedkunstner, designer, kunsthistoriker og medforfatter på boken. Lars Pryds er billedkunstner og grafisk ­designer og står for layout og opsetning. Narayana Press har laget billedbehandlingen. Boken ­trykkes på Arctic Volume White og ­innbindes som en ­helbindsbok.
Lisbeth Tolstrup ist Bilderkünstlerin, Designerin, Kunsthistorikerin und Mitautorin des Buches. Lars Pryds ist Bilderkünstler und Grafik­designer und verantwortlich für Layout und Gestaltung. Narayana Press sorgte für Bilderbehandlung. Das Buch wird auf Arctic Volume White gedruckt und als Hardcover eingebunden.
Lisbeth Tolstrup is a visual artist, designer, art historian and co-author of the book. Lars Pryds is a visual artist and graphic designer and has made the layout and graphic design. Narayana Press has made image processing. The book is printed on Arctic Volume White and is bound as hardcover.
Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds i arbejdskontoret hos Narayana Press.
Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds i arbeidskontoret hos Narayana Press.
Lisbeth Tolstrup und Lars Pryds im Arbeitsbüro bei Narayana Press.
Lisbeth Tolstrup and Lars Pryds in the working office at Narayana Press.
Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds sammenligner matchprint med trykket. Til venstre trykker Thomas Juul.
Lisbeth Tolstrup og Lars Pryds sammenligner matchprint med trykket. Til venstre trykker Thomas Juul.
Lisbeth Tolstrup und Lars Pryds vergleichen Matchprint mit dem Druck. Zur Linken Drucker Thomas Juul.
Lisbeth Tolstrup and Lars Pryds compare matchprint with the printed sheet. To the left printer Thomas Juul.
Et trykark fra bogen.
Et trykkark fra boken.
Ein Druckbogen vom Buch.
A printed sheet from the book.