Besøg fra Lemvig Museum
Besøk fra Lemvig Museum
Lemvig Museum zu Besuch
Lemvig Museum visiting

29-10-2019
courtesy of Lemvig Museum
Lemvig Museum er i gang med bind II af ‘Lemvigs Historie’ og var derfor på besøg i satsafdelingen. På billedet ses museumsleder Mette Lund Andersen (t.h.), museums­inspektør Inger Bjørn Knudsen (t.v.) og Else Marie Madsen i gang med opsætningen af omslaget.
Lemvig Museum er i gang med bind II av ‘Lemvigs Historie’ og var derfor på besøk i satsavdelingen. På bildet ses museumsleder Mette Lund Andersen (t.h.), museums-inspektør Inger Bjørn Knudsen (t.v.) og Else Marie Madsen i gang med oppsetningen av omslaget.
Lemvig Museum arbeitet an Band II von ‘Lemvigs Historie’ (‘Die Geschichte von Lemvig’) und war deshalb zu Besuch in der Satzabteilung. Auf dem Bild sieht man Museumsleiterin Mette Lund Andersen (rechts), Museums-Inspekteurin Inger Bjørn Knudsen (links) und Else Marie Madsen beim Layout des Umschlages.
Lemvig Museum is preparing volume II of ‘Lemvigs Historie’ and was therefore visiting the DTP-department. On the picture are seen head of museum Mette Lund Andersen (right), museum curator Inger Bjørn Knudsen (left) and Else Marie Madsen working with the layout of the cover.
Bøgerne er skrevet af fhv. museumsleder Ellen Damgaard og handler om Lemvigs historie fra middelalderen til nutiden. Dette bind handler om perioden 1800-1900.
Bøkene er skrevet av fhv. museumsleder Ellen Damgaard og handler om Lemvigs historie fra middelalderen til nutiden. Dette bind handler om perioden 1800-1900.
Die Bücher wurden von der ehemaligen Museumsleeiterin Ellen Damgaard geschrieben und handeln von der Geschichte Lemvigss vom Mittelalter bis heute. Dieser Band beschreibt die Periode von 1800 bis 1900.
The books are written by former head of ­museum Ellen Damgaard and deal with the history of Lemvig from the middle age up to the present, and this volume deals with the period 1800-1900.
Opsætningen af bøgerne sker i samarbejde mellem museet og Narayana Press, der står for layout og billedbehandling. Nedenunder ses to opslag fra bind I.
Oppsetningen av bøkene skjer i samarbeid mellom museet og Narayana Press, som står for layout og billedbehandling. Nedenfor ses to oppslag fra bind I.
Das Gestalten der Bücher geschieht unter Zusammenarbeit zwischen dem Musuem und Narayana Press, welche für Layout und Bildbehandlung verantwortlich ist. Unten zwei Buchaufschläge von Band I.
The graphic design of the books is made as a cooperation between the museum and Narayana Press, that takes care of layout and image processing. Below are seen two spreads from volume I.