Christine Thuesen og Preben Johansen til trykstart
Christine Thuesen og Preben Johansen til trykkstart
Christine Thuesen und Preben Johansen zur Druckabnahme
Christine Thuesen and Preben Johansen at Printing Start-up

24-10-2019
courtesy of Christine Thuesen & Preben Johansen
En side fra kataloget.
En side fra katalogen.
Eine Seite des Kataloges.
A page from the catalogue.
Christine Thuesen, Preben Johansen og trykker Lars Thyssen til venstre.
Christine Thuesen, Preben Johansen og trykker Lars Thyssen til venstre.
Christine Thuesen, Preben Johansen und Drucker Lars Thyssen zur Linken.
Christine Thuesen, Preben Johansen and printer Lars Thyssen to the left.
I dag var kunsthåndværker Christine Thuesen, ‘Den lille Keramiker’, og Preben Johansen, Grafisk designer og Art director, på besøg. De kom for at deltage i trykstarten på et katalog med Christine Thuesens ­keramik.
I dag var kunsthåndtværker Christine Thuesen, ‘Den lille Keramiker’, og Preben Johansen, Grafisk designer og Art director, på besøk. De kom for å delta i trykkstarten på en katalog med Christine Thuesens keramikk.
Heute war Keramikerin Christine Thuesen, ‘Den lille Keramiker’, und Preben Johansen, Grafikdesigner und Art director, zu Besuch. Sie kamen, um beim Druckstart eines ­Kataloges über Christine Thuesens Keramik dabei­zusein.
Today craftswoman Christine Thuesen, ‘Den lille Keramiker’, and Preben Johansen, Graphic designer and Art director, were visiting Narayana Press. They came to be present at the print start-up on a catalogue with Christine Thuesen’s ceramics.
Kataloget er i et stort format, 30 x 45 cm og trykkes på hvidt offset papir. Preben Johansen har designet kataloget og Narayana Press har lavet billedbehandling.
Katalogen er i et stort format, 30 x 45 cm og trykkes på hvitt offset-papir. Preben Johansen har designet katalogen og Narayana Press har laget billedbehandlingen.
Der Katalog hat mit 30 x 45 cm ein großes Format und wird auf weißem Offset-Papier gedruckt. Preben Johansen hat den Katalog designet und Narayana Press sorgte für die Bildbehandlung.
The catalogue has a big format, 30 x 45 cm, and is printed on white uncoated paper. Preben Johansen has designed the catalogue and Narayana Press has made the image processing.
Et færdigt trykark.
Et ferdig trykkark.
Ein fertiger Druckbogen.
A printing sheet from the book.