Trykstart med fotokunstneren Peter Funch
Trykkstart med fotokunstneren Peter Funch
Druckabnahme mit Fotokünstler Peter Funch
Printing start-up with the visual artist Peter Funch

21-10-2019
Courtesy of Peter Funch & V1 Gallery & TBW Books
Peter Funch kom til trykstart på fotobogen ‘The Imperfect Atlas’, som udgives af TBW Books og V1 Gallery, som han også er med­ejer af.
PPeter Funch kom til trykkstart på fotoboken ‘The Imperfect Atlas’, som utgis av TBW Books og V1 Gallery, som han også er med­eier av.
Peter Funch kam zur Druckabnahme seines Fotobuches ‘The Imperfect Atlas’, das bei TBW Books und V1 Gallery erscheint, von der er auch Mit­eigentümer ist.
Peter Funch came to be present during the printing of the photo book ‘The Imperfect Atlas’, that is published by TBW Books and V1 Gallery, of which he is also co-owner.
Peter Funch er uddannet foto­journalist og bor og arbejder for tiden i Berlin, hvorfra han kom for at godkende trykket sammen med ­sine forældre, Grethe Vognsen og Palle Overgaard Sørensen.
Peter Funch er utdannet foto­journalist og bor og arbeider for tiden i Berlin, hvorfra han kom for å godkjenne trykket sammen med ­sine foreldre, Grethe Vognsen og Palle Overgaard Sørensen.
Peter Funch ist ausgebildeter Foto­journalist und wohnt und arbeitet zur Zeit in Berlin, von wo er kam um den Druck zusammen mit ­seinen Eltern, Grethe Vognsen und Palle Overgaard Sørensen, gutzuheißen.
Peter Funch is educated as photo¬journalist and at present lives and works in Berlin, from where he came to approve the printing together with his parents, Grethe Vognsen and Palle Overgaard Sørensen.
Narayana Press har konverteret billederne i colorserveren. Nederst ses et trykark fra ­bogen.
Narayana Press har konvertert bildene i colorserveren. Nederst ses et trykkark fra ­boken.
Narayana Press konvertierte die Bilder im Color­server. Unten sieht man einen Druck­bogen zum Buch.
Narayana Press has converted the pictures in the color server. Below is seen a printed sheet from the book.
Peter Funch studerer en trykplade, der er ved at blive fremkaldt til hans bog.
Peter Funch studerer en trykkplate, til hans bok, som er i ferd med å bli fremkaldt.
Peter Funch studiert eine Druckplatte, die gerade für sein Buch ausgefahren wird.
Peter Funch studying a printing plate being developed for his book.
Peter Funch, Palle Overgaard Sørensen (til højre) og trykker Tom Pedersen ved godkendelse af et trykark.
Peter Funch, Palle Overgaard Sørensen (til høyre) og trykker Tom Pedersen ved godkjennelse av et trykkark.
Peter Funch, Palle Overgaard Sørensen (zur Rechten) und Drucker Tom Pedersen bei der Gutheißund eines Druckbogen.
Peter Funch, Palle Overgaard Sørensen (to the right) and printer Tom Pedersen while approving a printed sheet.