‘Det man spiser er man selv’
‘Det man spiser er man selv’
‘Det man spiser er man selv’
‘Det man spiser er man selv’ (‘You are what you eat’)

15-10-2019
Courtesy of Det Flydende Forlag
Tirsdag var der trykstart med forfatteren Lone Vitus alias Lone Landmand, grafisk designer Mads Hjort alias Hjortefar og forlagsdirektør Søren Kvist alias Søren Sørøver fra Det Flydende Forlag, Brandbygegaard.
Tirsdag var det trykkstart med forfatteren Lone Vitus alias Lone Landmand, grafisk designer Mads Hjort alias Hjortefar og forlagsdirektør Søren Kvist alias Søren Sørøver fra Det Flydende Forlag, Brandbygegaard.
Am Dienstag war Druckabnahme mit Autorin Lone Vitus alias Lone Landmand, Grafikdesigner Mads Hjort alias Hjortefar und Verlagsdirektor Søren Kvist alias Søren Sørøver von Det Flydende Forlag, Brandbygegaard.
Tuesday there was a Print start-up with the author Lone Vitus alias Lone Landmand, graphic designer Mads Hjort alias Hjortefar and publishing director Søren Kvist alias Søren Sørøver from Det Flydende Forlag, Brandbygegaard.
Lone Vitus har skrevet og fotograferet, og Mads Hjort illustreret og tilrettelagt bogen ‘Det man spiser er man selv’ – 340 rigt illustrerede sider, hovedsagelig for store børn og unge, om hvad der sker med kroppen når vi spiser, hvordan vores fødevarer bliver til, hvordan man passer på sin krop, og 54 opskrifter som kan laves af hele familien.
Lone Vitus har skrevet og fotografert, og Mads Hjort illustrert og tilrettelagt boken ‘Det man spiser er man selv’ – 340 rikt illustrerte sider, hovedsakelig for store barn og unge, om hvad som skjer med kroppen når vi spiser, hvordan vores fødevarer blir til, hvordan man passer på sin kropp, og 54 oppskrifter som kan lages av hele familien.
Lone Vitus hat den Text verfasst und fotografiert, und Mads Hjort illustriert und das Buch zurechtgelegt: ‘Det man spiser er man selv’ (‘Was man ißt, ist man selber’ – 340 reich illustrierte Seiten, hauptsächlich für große Kinder und Jugendliche, darüber, was mit dem Körpter geschieht, wenn wir essen, wie unser Nahrungsmittel entstehen, wie man auf seinen Körper aufpasst, und 54 Rezepte, die von der ganzen Familie ausgeführt werden können.
Lone Vitus has written and photographed, and Mads Hjort has illustrated and designed the book ‘Det man spiser er man selv’ (You are what you eat). The 340 richly illustrated pages are mainly for older children and young people, and describe what happens with the body when we eat, how our food is made and how one takes care of one’s body. Finally, the book contains 54 recipes that can be made by the whole family.
Bogens format er ret stort med 21 x 27 cm, og den blev trykt med 40 sider på arket på husets største trykmaskine, Roland 905, som kan tage papirformater op til 102 x 142 cm.
Bokens format er ganske stort med 21 x 27 cm, og den ble trykt med 40 sider på arket på husets største trykkmaskin, Roland 905, som kan trykke på papirformater opp til 102 x 142 cm.
Das Buchformat ist mit 21 x 27 cm recht groß, und es wurde mit 40 Seiten per Druckbogen auf der größten Druckmaschine des Hauses gedruckt, Roland 905, die Papierformate bis 102 x 142 cm behandeln kann.
The book format is rather big: 21 x 27 cm, and it was printed with 40 pages on each printing sheet on Narayana’s largest printing press, a Roland 905, that can take paper formats up to 102 x 142 cm.
Nedenunder ses en palle med færdige trykark fra ­bogen.
Nedenunder ses en palle med ferdige trykkark fra ­boken.
Unten sehen Sie eine Palette mit fertigen Druckbögen aus dem ­Buch.
Below you can see a pallet with finished printing sheets from the ­book.
Søren Kvist, Lone Vitus og Mads Hjort.
Søren Kvist, Lone Vitus og Mads Hjort.
Søren Kvist, Lone Vitus und Mads Hjort. Unten sieht man eine Palette mit fertigen Druckbogen zum ­Buch.
Søren Kvist, Lone Vitus and Mads Hjort. Below is seen a pallet with printed sheets from the book.