Forlaget Journal til trykstart på to bøger
Forlaget Journal til trykkstart på to bøker
Forlaget Journal zur Druckabnahme von zwei Büchern
The publisher Journal at Printing Start-up of two books

11-10-2019
courtesy of Journal
Gösta Flemming, forlagsdirektør på forlaget Journal i Sverige, har netop været på arbejdsbesøg i anledning af to nye fotobøger, ‘The Young Ones’ og ‘Reconnect’.
Gösta Flemming, forlagsdirektør på forlaget Journal i Sverige, har nettopp vært på arbeidsbesøk i anledning to nye fotobøker, ‘The Young Ones’ og ‘Reconnect’.
Gösta Flemming, Verlagsdirektor vom Verlag Journal in Schweden, war gerade auf Arbeitsbesuch anlässlich von zwei neuen Fotobüchern, ‘The Young Ones’ und ‘Reconnect’.
Gösta Flemming, publishing ­director of the Swedish publisher Journal, has just been on a working visit in connection with two new photo books, ‘The Young Ones’ and ‘Reconnect’.
Her ses han sammen med foto­grafen Simon Johansson, som har taget billederne af børn fra hele verden til bogen ‘The Young Ones’.
Her ses han sammen med foto­grafen Simon Johansson, som har tatt bildene av barn fra hele verden til boken ‘The Young Ones’.
Hier sieht man ihn zusammen mit Foto­graf Simon Johansson, der die Bilder von Kindern aus der ganzen Welt für das Buch ‘The Young Ones’ aufgenommen hat.
Here he is seen with the photo­grapher Simon Johansson, who has taken photos of children all over the world for the book ‘The Young Ones’.
Billederne er konverteret fra RGB til tritone, og fotografen har fin­justeret billederne i samarbejde med scannerafdelingen. De færdige tritonebilleder trykkes med 2 x sort + 1 x Pantone Cool Gray 9. Med denne trykmetode opnås en dybde og kontrast, som normalt kun ses i et RGB billede.
Bildene er konvertert fra RGB til tritone, og fotografen har fin­justert bildene i samarbeid med skanneravdelingen. De ferdige tritonebilder trykkes med 2 x sort + 1 x Pantone Cool Gray 9. Med denne trykkmetode oppnås en dybde og kontrast, som normalt kun ses i et RGB-bilde.
Die Bilder wurden von RGB zu Tritone konvertiert, und der Fotograf fein­justierte sie unter Zusammenarbeit mit der Scannerabteilung. Die fertigen Tritone­bilder wurden mit 2 x Schwarz + 1 x Pantone Cool Gray 9 gedruckt. Mit dieser Druckmethode erreicht man Tiefe und Kontrast, welche man sonst nur in einem RGB-Bild sehen kann.
The images have been converted from RGB to tritone, and the photo­grapher has tuned the pictures together with the scanner department. The printready tritone photo­graphs are printed with 2 x black and 1 x Pantone Cool Gray 9. By this printing method is achieved a depth and contrast which is usually found only in a RGB image.
Nedenunder ses et trykark fra ­bogen.
Nedenunder ses et trykkark fra ­boken.
Unten ein Druckbogen.
Below is seen a printing sheet from the book.
Et trykark af ­bogen ‘The Young Ones’.
Et trykkark av ­boken ‘The Young Ones’.
Ein Druckbogen des Buches ‘The Young Ones’.
A printing sheet from the book ‘The Young Ones’.
I samme besøg deltog også den svenske ­fotograf Martin Rosengren i forberedelse og trykstart af hans fotobog ‘Reconnect’.
I samme besøk deltok også den svenske ­fotograf Martin Rosengren i forberedelse og trykkstart av hans fotobok ‘Reconnect’.
Bei selbigem Besuch nahm auch der schwedische ­Fotograf Martin Rosengren bei Vor­bereitung und Druckabnahme seines ­Foto­buches ‘Reconnect’ teil.
During the same visit the Swedish photo­grapher Martin Rosengren also joined in preparation and printing of his photo book ‘Reconnect’.
Bogen indeholder portrætfotografier af unge mennesker, taget i Stockholms natteliv. Martin Rosengren tog billederne efter at have været udenlands i en årrække, deraf bogens titel. De kraftige farver i billederne er bibeholdt via trykning med LED-UV farver. Martin Rosengren og Gösta Flemming har brugt støttefarver som meget nøje matcher ­billederne.
Boken inneholder portrettfotografier av unge mennesker, tatt i Stockholms natteliv. Martin Rosengren tok bildene etter å ha vært utenlands i mange år, derav bokens tittel. De kraftige farger i bildene er bibeholdt via trykking med LED/UV-farger. Martin Rosengren og Gösta Flemming har brukt støttefarger som meget nøye matcher ­bildene.
Das Buch beinhaltet Portraitfotografien von jungen Menschen, aufgenommen im Nacht­leben von Stockholm, Schweden. Martin ­Rosen­gren nahm die Bilder auf, nachdem er einige Jahre im Ausland verbracht hatte, was sich im Buchtitel widerspiegelt. Die kräftigen Farben in den Bildern wurden durch den Druck mit LED-UV-Farben beibehalten. Martin Rosengren und Gösta Flemming benutzten Stützfarben, die den ­Bildern präzis ent­sprechen.
This book contains portrait photos of young people, taken in the nightlife of Stockholm. Martin Rosengren took the pictures after having been abroad for a number of years, hence the title of the book. The powerful colours of the pictures have been retained via printing with LED-UV colours. In the book Martin Rosengren and Gösta Flemming have used support colours that accurately match the photo­graphs.
Martin Rosengren godkender matchprint i scannerafdelingen.
Martin Rosengren godkjenner matchprint i skanneravdelingen.
Martin Rosengren gutheißt Matchprint in der Scannerabteilung.
Martin Rosengren approves of matchprints in the scanning department.
Gösta Flemming og Martin Rosengren checker et falset trykark.
Gösta Flemming og Martin Rosengren sjekker et falset trykkark.
Gösta Flemming und Martin Rosengren prüfen einen gefalzten Druckbogen.
Gösta Flemming and Martin Rosengren checking a folded, printed sheet.