Forlaget emancipa(t/ss)tionsfrugten til trykstart
Forlaget emancipa(t/ss)tionsfrugten til trykkstart
Verlag emancipa(t/ss)tionsfrugten zur Druckabnahme
The publisher emancipa(t/ss)tionsfrugten at Printing Start-Up

07-10-2019
courtesy of Peter Olsen, Jonas Georg Christensen & Absalon Kirkeby
Absalon Kirkeby, Jonas Georg Christensen og Peter Olsen ved betragterbordet.
Absalon Kirkeby, Jonas Georg Christensen og Peter Olsen ved betrakterbordet.
Absalon Kirkeby, Jonas Georg Christensen und Peter Olsen beim Betrachtertisch.
Absalon Kirkeby, Jonas Georg Christensen and Peter Olsen at the viewing table.
Billedkunstnerne Peter Olsen, Jonas Georg Christensen og forlægger Absalon Kirkeby var til trykstart på bogen ‘Paintworks’, der udgives af Forlaget emancipa(t/ss)tions­frugten.
I dag var billedkunstnerne Peter Olsen, Jonas Georg Christensen og forlegger Absalon Kirkeby til trykkstart på boken ‘Paintworks’, som utgis av Forlaget emancipa(t/ss)tions­frugten.
Bilderkünstler Peter Olsen, Jonas Georg Christensen und Verleger Absalon Kirkeby kamen zur Druckabnahme des Buches ‘Paintworks’, das vom Verlag ‘emancipa(t/ss)tions­frugten’ herausgegeben wird.
Today the artists Peter Olsen, Jonas Georg Christensen and publisher Absalon Kirkeby came to be present at print start-up of the book ‘Paintworks’, which is published by the publisher emancipa(t/ss)tions­frugten.
Bogens indhold trykkes på Arctic Volume Ivory, omslaget på 350g Chromolux. Den bliver bundet som et OTA bind med 5 portfalse og 2 6-sidige indstik og omlagt med et ­smudsomslag trykt på 90g Munken Pure 13.
Bokens innhold trykkes på Arctic Volume Ivory, omslaget på 350g Chromolux. Den bliver bundet som et OTA bind med 5 portfalser og 2stk. 6-sidige innstik og omlagt med et ­smussomslag trykt på 90g Munken Pure 13.
Der Inhalt des Buches wurde auf Arctic Volume Ivory gedruckt, und der Umschlag auf 350g Chromolux. Es wird als OTA Band mit 5 Altarfalzen und 2 6-seitigen Einsteckern gebunden, und mit einem ­Schutzumschlag umgeben, der auf 90g Munken Pure 13 gedruckt ist.
The inside pages are printed on Arctic Volume Ivory, and the cover on 350g Chromolux. The book will be bound as OTA binding with 5 gatefolds and 2 6-page inserts. And around the cover will be put a dust jacket printed on 90g Munken Pure 13.
Et trykark.
Et trykkark.
Ein Druckbogen.
A printing sheet from the book.