‘Kunstens Meridian’ og litografi til ‘Silkeborg IF Fodbold’
‘Kunstens Meridian’ og litografi til ‘Silkeborg IF Fodbold’
‘Kunstens Meridian’ und Litografie für ‘Silkeborg IF Fodbold’
‘Kunstens Meridian’ and litography for ‘Silkeborg IF Fodbold’

07-10-2019
courtesy of Peter Brandes, Maja Lisa Engelhardt, Ettore Rocca & Søren Mogensen Larsen
Peter Brandes og Søren Mogensen Larsen.
Peter Brandes og Søren Mogensen Larsen.
Peter Brandes und Søren Mogensen Larsen.
Peter Brandes and Søren Mogensen Larsen.
Til højre Ettore Rocca.
Til høyre Ettore Rocca.
Zur Rechten Ettore Rocca.
Ettore Rocca to the right.
De sidste fire dage har der været arbejds­besøg i anledning af ‘Kunstens Meridian’, en bog om den danske billedkunstner Peter Brandes.
De siste fire dager har det vært arbeids­besøk i anledning ‘Kunstens Meridian’, en bok om den danske billedkunstner Peter Brandes.
In den letzten vier Tagen war Arbeitsbesuch anlässlich von ‘Kunstens Meridian’ (‘Meridian der Kunst’), ein Buch über den dänischen Bilderkünstler Peter Brandes.
During the last four days there has been a working visit in relation with ‘Kunstens Meridian’ (’The Meridian of Art’), a book about the Danish artist Peter Brandes.
Bogens forfatter, Ettore Rocca, er adjungeret professor ved Det Teologiske Fakultet. Han kom sammen med Peter Brandes og redaktionschef Søren Mogensen Larsen fra Aarhus Universitetsforlag, som udgiver bogen. Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt var med, for at godkende trykket af en litografi malet til Silkeborg IF Fodbold.
Bokens forfatter, Ettore Rocca, er adjungert professor ved Det Teologiske Fakultet. Han kom sammen med Peter Brandes og redaksjonssjef Søren Mogensen Larsen fra Aarhus Universitetsforlag, som utgir boken. Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt var med, for å godkjenne trykket av et litografi malt til Silkeborg IF Fodbold.
Der Autor des Buches, der italienische Lektor Ettore Rocca, war auf Arbeitsbesuch, zusammen mit Peter Brandes und Redaktionschef Søren Mogensen Larsen vom Aarhus Universitetsforlag, bei welchem das Buch erscheint.
The author of the book, Ettore Rocca, is an adjunct professor at the Theological Faculty. He came together with Peter Brandes and editorial director Søren Mogensen Larsen from Aarhus University Press, that is publishing the book. The artist Maja Lisa Engelhardt was also joining in order to approve a lithography painted for Silkeborg IF Fodbold.
Die Bilderkünstlerin Maja Lisa Engelhardt war dabei, um den Druck einer Litographie für Silke­borg IF Fodbold. (Silkeborg IF Fußball­verein) gutzuheißen.
Ettore Rocca har beskæftiget sig med Peter Brandes’ værker i mange år. Bogen indeholder et væld af gengivelser af Brandes’ malerier, skulpturer, tegninger, grafik, keramik, fotografier og ikke mindst glasmosaikker. Alle illustrationerne er taget fra en database med tusindvis af scanninger af kunstnerens origi­nale værker, som Narayana Press administrerer.
Ettore Rocca har beskeftiget seg med Peter Brandes’ verker i mange år. Bogen inneholder riktig mange gjengivelser av Brandes’ malerier, skulpturer, tegninger, grafikk, keramikk, fotografier og ikke minst glassmosaikker. ­Alle ­illustrasjonene er hentet fra en database med tusenvis av skanninger av kunstnerens ­origi­nale verker, som Narayana Press admini­strerer.
Ettore Rocca hat sich seit vielen Jahren mit ­Peter Brandes’ Werken beschäftigt. Das Buch beinhaltet eine Fülle von Wiedergaben von Brandes’ Gemälden, Skulpturen, Zeichnungen, Grafik, Keramik, Fotografien und nicht zuletzt Glasmosaiken. Alle Illustrationen stammen aus einer Database mit tausenden von Scanningen der originalen Werke, die von Nararayana Press administriert werden.
Ettore Rocca has been dealing with the works of Peter Brandes for several years. The book contains a great number of reproductions of Brandes’ paintings, sculptures, drawings, graphics, ceramics, photos and not the least stained glass. All the illustrations have been taken from a database with thousands of scannings of the artist’s original works, which is administered by Narayana Press.
Bogens grafiske design er lavet af Peter Brandes i samarbejde med Narayana Press, som også har stået for ­billed­behandling.
Bokens grafiske design er laget av Peter Brandes i samarbeid med Narayana Press, som også har stått for ­billed­behandling.
Das grafische Design des Buches wurde von Peter Brandes unter Zusammenarbeit mit Narayana Press gestaltet, welche auch für die Bilder­behandlung sorgte.
The graphic design of the book is made by Peter Brandes in collaboration with Narayana Press, that also has made the image processing.
To opslag fra bogen.
To opslag fra boken.
Zwei Buchaufschläge.
To spreads from the book.
Maja Lisa Engelhardt har skabt en litografi til Silkeborg IF Fodbold og godkender her trykningen sammen med Peter Brandes (til højre). Til venstre trykker Preben Andersen.
Maja Lisa Engelhardt har skapt et litografi til Silkeborg IF Fodbold og godkjenner her trykkingen sammen Peter Brandes (til høyre). Til venstre trykker Preben Andersen.
Maja Lisa Engelhardt schuf eine Litografie für Silkeborg IF Fodbold und gutheißt hier den Druck, zusammen mit Peter Brandes (rechts). Links Drucker Preben Andersen.
Maja Lisa Engelhardt has created a lithography for Silkeborg IF Fodbold and is here approving the printed sheet together with Peter Brandes (to the right). To the left printer Preben Andersen.