Jens Vellev & Jørgen Sparre til trykstart
Jens Vellev & Jørgen Sparre til trykkstart
Jens Vellev & Jørgen Sparre zur Druckabnahme
Jens Vellev & Jørgen Sparre to Printing Start-up

18-09-2019
courtesy of Jens Vellev & Jørgen Sparre
Den 18. september var der trykstart på ‘Frederik 2.s begravelse 5. juni 1588 – 21 grafiske blade af Frans Hogenberg og Simon Novellanus’, der udgives af Aarhus Universitetsforlag.
Den 18. september var det trykkstart på ‘Frederik 2.s begravelse 5. juni 1588 – 21 grafiske blade af Frans Hogenberg og Simon Novellanus’, som utgis av Aarhus Universitetsforlag.
Am 18. September war Druckabnahme von ‘Frederik 2.s begravelse 5. juni 1588 – 21 grafiske blade af Frans Hogenberg og Simon Novellanus’, (Die Beisetzung von Frederik II am 5. Juni 1588 – 21 grafische Bögen von Frans Hogenberg und Simon Novellanus’), das von Aarhus Universitetsforlag herausgegeben wird.
On 18th September there was a printing start-up on the book ‘Frederik 2.s begravelse 5. juni 1588 – 21 grafiske blade af Frans Hogenberg og Simon Novellanus’, which is published by Aarhus University Press.
Forfatteren, Jens Vellev, har siden 1980’erne samarbejdet med Narayana Press om flere af sine mange udgivelsesprojekter. I dag kom han sammen med grafisk designer, Jørgen Sparre, for at følge trykningen af denne bog, der har været 6-7 år undervejs. Den har et usædvanligt stort format, 46 × 31cm, således at de gamle kobberstik fra 1588 i bogen bliver gengivet i samme størrelse som i det ene ­originaleksemplar, der er bevaret på Det Kongelige Bibliotek. Narayana Press har udover trykning udført billedbehandling udfra Jørgen Sparres retningslinjer.
Forfatteren, Jens Vellev, har helt siden 1980-tallet samarbeidet med Narayana Press om flere av sine mange utgivelsesprosjekter. I dag kom han sammen med grafisk designer Jørgen Sparre for å følge trykkingen av denne bok, som har vært underveis i 6-7 år. Den har et usedvanlig stort format, 46 × 31cm, slik at de gamle kobberstikk fra 1588 i boken blir gjenngitt i samme størrelse som i det ene -originaleksemplar, som er bevart på Det Kongelige Bibliotek. Narayana Press har, utover trykning, utført billedbehandling utfra Jørgen Sparres retningslinjer.
Der Autor, Jens Vellev, hat seit den 1980’er Jahren um mehrere seiner vielen Projekte zur Veröffentlichung mit Narayana Press zusammngearbeitet. Heute kam er zusammen mit dem grafischen Designer, Jørgen Sparre, um dem Druck dieses Buches zu folgen, das 6-7 Jahre unterwegs war. Es hat ein ungewöhnlich großes Format, 46 × 31cm, so dass die alten Kupferstiche von 1588 im Buch widergegeben werden können wie in dem einen ­Originalexemplar, das in der Königlichen Bib­liothek bewahrt ist. Narayana Press har über den Druck hinaus auch Bildbehandlung nach Jørgen Sparres Richtlinien durchgeführt.
The author Jens Vellev has since the 1980s being working with Narayana Press around several of his publications. Today he came with graphic designer Jørgen Sparre to follow the printing of this book, which has been in the making for 6-7 years. It has an unusual large format, 46 × 31cm, so that the old copper engravings from 1588 in this book are reproduced in the same size as in the one existing original copy, that is preserved at the Royal Library in Copenhagen. Narayana Press has, apart from the printing, taken care of the image processing according to the guidelines from Jørgen Sparre.
På billedet checker Jens Vellev og Jørgen Sparre et falset og ren­skåret trykark. Nedenfor ses et opslag og en enkelt side med et af de mange kobberstik i bogen.
På billedet sjekker Jens Vellev og Jørgen Sparre et falset og ren­skåret trykkark. Nedenfor ses et oppslag og en enkelt side med et av de mange kobberstikk i boken.
Auf dem Bild prüfen Jens Vellev und Jørgen Sparre einen gefalzten und geschnittenen Druckbogen. Unten sieht man einen Buchaufschlag und eine Seite mit einem der vielen Kupferstiche aus dem Buch.
On the picture Jens Vellev and Jørgen Sparre look at a folded and cut printed sheet. Below is seen a spread form the book as well as a single page with one of the many copper engravings.