Pernille Taagaard Dinesen, Tine Meyer, Erik Tarp og Troels Faber ved trykmaskinens betragterbord.
Pernille Taagaard Dinesen, Tine Meyer, Erik Tarp og Troels Faber ved trykkmaskinens betrakterbord.
Pernille Taagaard Dinesen, Tine Meyer, Erik Tarp und Troels Faber beim Betrachtertisch der Druckmaschine.
Pernille Taagaard Dinesen, Tine Meyer, Erik Tarp and Troels Faber at the viewing table of the printing machine.

Trykstart med ARoS Aarhus Kunstmuseum
Trykkstart med ARoS Aarhus Kunstmuseum
Druckabnahme mit ARoS Aarhus Kunstmuseum
Primting start-up with ARoS Aarhus Kunstmuseum

12-09-2019
courtesy of ARoS
I dag var der trykstart på kataloget til ARoS’ nye internationale udstilling af skulpturer fra 1960 og frem til i dag, ‘Objects of Wonder – from Pedestal to Interaction’. Udstillingen er blevet til i tæt samarbejde med Tate Gallery, London, og åbner i Århus den 12. oktober.
I dag var det trykkstart på katalogen til ARoS’ nye internasjonale utstilling av skulpturer fra 1960 og frem til i dag, ‘Objects of Wonder – from Pedestal to Interaction’. Utstillingen er blitt til i tett samarbeid med Tate Gallery, London, og åpner i Århus den 12. oktober.
Heute war Druckabnahme des Kataloges für ARoS’ neue internationale Ausstellung mit Skulpturen von 1960 bis heute, ‘Objects of Wonder – from Pedestal to Interaction’. Die Ausstellung entstand unter Zusammenarbeit mit Tate Gallery, London, und öffnet am 12. Oktober in Århus.
Today there was printing start-up of ARoS’ new international exhibition of sculptures from 1960 to today, ‘Objects of Wonder – from Pedestal to Interaction’. The exhibition has been arranged in close collaboration with Tate Gallery, London, and it opens in Aarhus on 12th October.
Fra ARoS kom museumsinspektør Pernille Taagaard Dinesen, udstillingskoordinator Ellen Drude Skeel Langvold og udstillingsarkitekt Lotte Helle-Valle, sammen med grafiker Troels Faber fra det kreative studio ‘NR2154’.
Fra ARoS kom museumsinspektør Pernille Taagaard Dinesen, utstillingskoordinator Ellen Drude Skeel Langvold og utstillingsarkitekt Lotte Helle-Valle, sammen med grafiker Troels Faber fra det kreative studio ‘NR2154’.
Von ARoS kamen Museumsinspekteurin Pernille Taagaard Dinesen, Ausstellungskoordinatorin Ellen Drude Skeel Langvold und Ausstellungsarchitektin Lotte Helle-Valle, zusammen mit Grafiker Troels Faber vom kreativen Studio ‘NR2154’.
From ARoS came museum inspector Pernille Taagaard Dinesen, exhibition coordinator Ellen Drude Skeel Langvold and exhibition architect Lotte Helle-Valle, together with graphic designer Troels Faber from the creative studio ‘NR2154’.
Det var vigtigt for ARoS, at den gennem­gående farve i selve kataloget og på omslaget stemte nøje med farverne i udstillings­lokalerne, trods de forskellige materialer og papirtyper. Derfor havde gæsterne medbragt prøver på både vægmaling og gulvtæppe, som blev sammenlignet med trykket både ­under det kalibrerede lys ved trykmaskinens ­betragterbord og i dagslys.
Det var viktig for ARoS, at den gjennomgående farge i selve katalogen og på omslaget stemte nøye med fargerne i utstillingslokalene, tross de forskjellige materialer og papirtyper. Derfor havde gjestene medbrakt prøver på både veggmaling og gulvteppe, som ble sammenlignet med trykket både under det kalibrerede lys ved trykkmaskinens betrakterbord og i dagslys.
Für ARoS war es wichtig, dass die durchgehende Farbe im selbigen Katalog und auf dem Umschlag genau mit den Farben in den Ausstellungsräumen übereinstimmt, trotz verschiedener Materialien und Papiersorten. Deshalb brachten die Gäste Proben der Wandfarbe und Teppiche mit, die mit dem Druck verglichen wurden, sowohl im kalibrierten Licht beim Betrachtertisch als auch im Tageslicht.
It was important for ARoS that the colour throughout the catalogue’s inside pages and on the cover were carefully matching the colours in the exhibition rooms at the museum, even in spite of the various materials and paper types. For this reason the guests had brought samples of both the wall painting and the carpet, which were compared with the print both under the calibrated light at the viewing table, and in daylight.
Kataloget blev trykt på Munken Pure Rough og Galerie Art Gloss. Overtrækket er et rosa stof, og teksten bliver præget med blank folie.
Katalogen ble trykt på Munken Pure Rough og Galerie Art Gloss. Overtrekket er et rosa stoff, og teksten blir preget med blank folie.
Der Katalog wurde auf Munken Pure Rough und Galerie Art Gloss gedruck. Der Überzug ist aus rosafarbenem Stoff, und der Text wird mit glänzender Folie geprägt.
The cataloge is printed on Munken Pure Rough and Galerie Art Gloss. The cover is printed on a rosa cloth, and the text is embossed with a glossy foil.
En prøve på vægmalingen sammenlignes med delbladene, som skal fremstå i en lysere nuance af samme farve. Fra venstre: Ellen Drude Skeel Langvold, Lotte Helle-Valle, Troels Faber, trykfaktor Jeppe Madsen og Pernille Taagaard Dinesen.
En prøve på veggmalingen sammenlignes med delebladene, som skal fremstå i en lysere nyanse av samme farge. Fra venstre: Ellen Drude Skeel Langvold, Lotte Helle-Valle, Troels Faber, trykkfaktor Jeppe Madsen og Pernille Taagaard Dinesen.
Eine Probe der Wandfarbe wird mit den Teilblättern verglichen, die in einer helleren Nuance der gleichen Farbe erscheinen soll. Von links: Ellen Drude Skeel Langvold, Lotte Helle-Valle, Troels Faber, Druckerleiter Jeppe Madsen und Pernille Taagaard Dinesen.
A sample of the wall paint is compared to the section pages, which are to appear in a lighter shade of the same colour. From the left: Ellen Drude Skeel Langvold, Lotte Helle-Valle, Troels Faber, printing factor Jeppe Madsen and Pernille Taagaard Dinesen.
Farverne sammenlignes også i daglys.
Fargene sammenlignes også i daglys.
Die Farben werden auch im Tageslicht verglichen.
The colours are also compared in daylight.