Glud Museum på besøg
Glud Museum på besøk
Glud Museum zu Besuch
Glud Museum visiting

09-09-2019
courtesy of Glud Museum
Det østjyske landsbymuseum, Glud Museum, har i mange år fået trykt deres årsskrifter og andre publikationer hos Narayana Press.
Det østjyske landsbymuseum, Glud Museum, har i mange år fått trykt deres årsskrifter og andre publikasjoner hos Narayana Press.
Das östjütländische Dorfmuseum, ­Glud ­Museum, hat seit vielen Jahren ihre Jahresschriften und andere Veröffentlichungen bei ­Narayana ­Press drucken lassen.
Glud Museum, a village museum in Eastern Jutland, has for many years printed their yearbooks and other publications at Narayana Press.
Museumsleder Rasmus Krath kom sammen med en gruppe medarbejdere for at sætte produktionen af ‘Årsskrift 2019’ i gang, og for at se trykkeriet og prepress­afdelingerne.
Museumsleder Rasmus Krath kom sammen med en gruppe medarbeidere for å sætte produksjonen av ‘Årsskrift 2019’ i gang, og for å se trykkeriet og prepress­avdelingene.
Heute kam Museumsleiter Rasmus Krath zusammen mit einer Gruppe Mitarbeiter, um die ‘Jahresschrift 2019’ in Gang zu setzen, und um die Druckerei und Prepress-Abteilungen zu sehen.
Head of museum Rasmus Krath came together with a group of employees to initiate the production af ‘Årsskrift 2019’ as well as to see the printing press and the prepress departments.
Her ses et par glimt fra rundvisningen ved trykmaskinerne og i pladekopiafdelingen.
Her ses et par glimt fra rundvisningen ved trykkmaskinerne og i platekopiavdelingen.
Hier einige Schnappschüsse von der Rundführung bei den Druckmaschinen und der CTP-Abteilung.
Here are seen some glimpses from the tour at the printing machines and the plate processors.
Rasmus Krath (til højre) og Erik Tarp ved en af KBA Rapida 106 trykmaskinerne, under en gennemgang af principperne bag den miljøvenlige LED-UV teknik.
Rasmus Krath (til høyre) og Erik Tarp ved en av KBA Rapida 106 trykkmaskinene, under en gjennomgang av prinsippene bak den miljøvennlige LED-UV teknikk.
Rasmus Krath (zur Rechten) und Erik Tarp bei einer der KBA Rapida 106 Druckmaschinen, beim Durchgang der Prinzipien der umweltfreundlichen LED-UV-Technik.
Rasmus Krath (to the right) and Erik Tarp at one of the KBA Rapida 106 printing presses, while going through the principles behind the environmentally friendly LED-UV technique.