Trykstart med Plethora Publications og besøg fra Japan
Trykkstart med Plethora Publications og besøk fra Japan
Druckabnahme mit Plethora Publications und Besuch aus Japan
Printing Start-Up with Plethora Publications and visit from Japan

03-09-2019
COURTESY OF Plethora Publications
På billedet ses fra venstre forlægger Peter Steffensen, Asato Sakamoto, Arina Tsukada, Akemi Higashimoto, Adam Jeppesen og scannerfører Mads Kjær. De vurderer matchprint i forhold til et af de originale japanske træsnit fra 1600-tallet, som blev scannet under besøget. Scanningerne skal bruges til et fremtidigt nummer af Plethora Magazine. De japanske gæster står for salget af magasinet i Japan.
På bildet ses fra venstre forlegger Peter Steffensen, Asato Sakamoto, Arina Tsukada, Akemi Higashimoto, Adam Jeppesen og skannerfører Mads Kjær. De vurderer matchprint i forhold til et af de originale japanske tresnitt fra 1600-tallet, som ble skannet under besøket. Skanningene skal brukes til et fremtidig nummer av Plethora Magazine. De japanske gjester står for salget af magasinet i Japan.
Auf dem Bild sieht man von links Verleger Peter Steffensen, Asato Sakamoto, Arina Tsukada, Akemi Higashimoto, Adam Jeppesen und Scannerführer Mads Kjær. Sie bewerten den Matchprint im Vergleich zu den originalen japanischen Holzschnitten aus dem 17. Jahrhundert, die während des Besuches eingescannt wurden. Die Scans werden in einer zukünftigen Ausgabe des Plethora Magazines verwendet. Die japanischen Gäste sind verantwortlich für die Distribution des Magazins in Japan.
On the picture are seen publisher Peter Steffensen, Asato Sakamoto, Arina Tsukada, Akemi Higashimoto, Adam Jeppesen and scanner operarator Mads Kjær. They evaluate a matchprint comparing it to one of the original Japanese woodcuts from the 17th century, that were scanned during the visit. The scans are to be used in a future issue of Plethora Magazine. The Japanese guests take care of the sale of this magazine in Japan.
Under besøget var der trykstart på kunstneren Adam Jeppesens bog ‘Error, Object, Structure’, der udgives af forlaget Plethora i forbindelse med udstillingen ‘Unseen’ på museet ‘Foam’ i Amsterdam. Adam Jeppesen deltager med en retrospektiv udstilling af sine værker fra de sidste ti år.
Under besøket var det trykkstart på kunstneren Adam Jeppesens bok ‘Error, Object, Structure’, som utgis av forlaget Plethora i anledning av utstillingen ‘Unseen’ på museet ‘Foam’ i Amsterdam. Adam Jeppesen deltar med en retrospektiv utstilling av sine verker fra de siste ti år.
Während des Besuches war Druckabnahme des Buches ‘Error, Object, Structure’ des Künstlers Adam Jeppesen, das vom Verlag Plethora anlässlich der Ausstellung ‘Unseen’ im Museum ‘Foam’ in Amsterdam herausgegeben wird. Adam Jeppesen nimmt mit einer retrospektiven Ausstellung seiner Werke aus den letzten 10 Jahren teil.
During the visit there was also a printing start-up of the artist Adam Jeppesen’s book ‘Error, Object, Structure’, which is published by Plethora Publisher in connection with the exhibition ‘Unseen’ at the museum ‘Foam’ in Amsterdam. Adam Jeppesen contributes with a retrospective exhibition of his works from the last ten years.
Indholdet til helbindsbogen er trykt på 170g Munken Lynx. Bogens overtræk blev trykt på et meget groft lærred, van Heek Halflinnen Dark. Resultatet ses nederst.
Innholdet til boken er trykt på 170g Munken Lynx. Bokens overtrekksomslag ble trykt på et meget grovt lerret, van Heek Halflinnen Dark. Resultatet ses nederst.
Für den Inhalt des Hardcovers wurde 170g Munken Lynx verwendet. Der Überzug wurde auf sehr grober Leinwand gedruckt, van Heek Halflinnen Dark. Das Resultat sehen Sie untenstehend.
The inside pages of this hardcover book is printed on 170g Munken Lynx. The cover is printed on a very rough cloth, van Heek Halflinnen Dark. The result is seen at the bottom.
Adam Jeppesen sammenligner det originale kunstværk med trykket.
Adam Jeppesen sammenligner det originale kunstverk med trykket.
Adam Jeppesen vergleicht das originale Kunstwerk mit dem Druckbogen.
Adam Jeppesen compares the original art work with the print.
Peter Steffensen ser på pasning med en lup, en såkaldt trådtæller.
Peter Steffensen ser på pasning med en lupe, en såkalt trådteller.
Peter Steffensen betrachtet die Passung mit einer Lupe, die sich Fadenzähler nennt.
Peter Steffensen looks at the fit in print with a magnifying glass, a so-called ‘thread count’.
Fra venstre Akihiko Mori, Akemi Higashimoto, Arina Tsukada og Asato Sakamoto. Sidstnævnte forklarer trykprocessen ud fra den store skærm på KBA-trykmaskinen til de andre.
Fra venstre Akihiko Mori, Akemi Higashimoto, Arina Tsukada og Asato Sakamoto. Sistnevnte forklarer trykkprosessen ut fra den store skjerm på KBA-trykkmaskinen til de andre.
Von links Akihiko Mori, Akemi Higashimoto, Arina Tsukada und Asato Sakamoto. Letzterer erklärt den anderen den Druckprozess, den man auf dem Großschirm der KBA-Druckmaschine sehen kann.
From the left Akihiko Mori, Akemi Higashimoto, Arina Tsukada and Asato Sakamoto. The latter explains to the others the printing process on the KBA printing machine from what they see on the big screen.
Adam Jeppesen og Peter Steffensen studerer et nytrykt ark
Adam Jeppesen og Peter Steffensen studerer et nytrykt ark
Adam Jeppesen und Peter Steffensen betrachten einen neugedruckten Bogen
Adam Jeppesen and Peter Steffensen study a newly printed sheet
– og gennemser et falset rentryk.
– og gjennomser et falset rentrykk.
– und prüfen einen gefalteten Aushänger.
– and go through a folded sample of the printed book.
Bogens overtræk.
Bokens overtrekk.
Überzug des Buches.
The cover of the book.