Trykstart med Pia Schirmer

21-08-2019
Courtesy of Pia Schirmer
I dag var Pia og Jens Schirmer til trykstart på bogen ‘Bevægelse gennem frygt til frihed’. Pia Schirmer er forfatter og fotograf på bogen, der udgives på eget forlag.
I dag var Pia og Jens Schirmer til trykkstart på boken ‘Bevægelse gennem frygt til frihed’. Pia Schirmer er forfatter og fotograf på boken, som udgis på eget forlag.
Heute waren Pia und Jens Schirmer zur Druckabnahme des Buches ‘Bevægelse gennem frygt til frihed’ (‘Bewegung durch Furcht zu Freiheit’). Pia Schirmer ist Autorin und Fotografin zum Buch, das im eigenen Verlag erscheint.
Today Pia and Jens Schirmer came for the printing start up of the book ‘Bevægelse gennem frygt til frihed’. Pia Schirmer is the author, photographer and publisher of the book.
Her godkender Pia Schirmer første ark sammen med trykker Thomas Juul og nedenfor ses et trykark fra bogen.