Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018
Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018
Dänisches medizinhistorisches Jahrbuch 2018
Yearbook of Danish Medical History 2018

27-02-2019
courtesy of Ole Sonne
Den 27. februar var redaktør og universitetslektor emeritus Ole Sonne på besøg for at checke blåkopien og gennemgå matchprint af omslag og alle billeder til ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’, inden bogen trykkes et par dage senere.
Den 27. februar var redaktør og universitetslektor emeritus Ole Sonne på besøk for å sjekke blåkopien og gjennomgå matchprint av omslag og alle bilder til ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’, innen boken trykkes et par dager senere.
Am 27. Februar war Redakteur und Universitetslektor Emeritus Ole Sonne zu Besuch, um die Blaupause zu prüfen und Matchprint zum Umschlag und allen Bildern von ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’ (Dänisches medizinhistorisches Jahrbuch 2018’), gutzuheißen, bevor das Buch in einigen Tagen gedruckt wird.
On February 27, editor and senior lecturer emeritus Ole Sonne was visiting to check the blueprint and review the match prints of the cover and all images for ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’ (Yearbook of Danish Medical History 2018), before the book is printed a few days later.
Narayana Press har indscannet og bearbejdet billederne, og står for det grafiske design.
Narayana Press har innskannet og bearbejdet bildene og står for det grafiske design.
Narayana Press hat die Bilder eingescannt und bearbeitet, und ist verantworlich für das grafische Design.
Narayana Press did the scanning and editing of the images, and created the graphic design.
Årbogen udgives af Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.
Årboken utgis av Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.
Das Jahresbuch erscheint bei ‘Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland’ (‘Dänische medizinhistorische Gesellschaft und Stenogesellschaft – Medizinhistorische Gesellschaft für Fünen und Jütland’).
The yearbook is published by the Danish Society of Medical History and the Steno Society - Medical History Company for Funen and Jutland.
Ole Sonne checker billedkvalitet.
Ole Sonne sjekker billedkvalitet.
Ole Sonne prüft die Bilderqualität.
Ole Sonne is checking the image quality.