Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt
Peter Brandes and Maja Lisa Engelhardt
Peter Brandes and Maja Lisa Engelhardt
Peter Brandes and Maja Lisa Engelhardt

22-02-2019
courtesy of Peter Brandes & Maja Lisa Engelhardt
Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes har i denne måned været på besøg flere gange, sidst den 22. februar, for at få indscannet og bearbejdet originaler og lave grafisk tilrettelæggelse til fire forskellige ­projekter, og for at følge trykningen:
Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes har i denne måned vært på besøk flere ganger, sist den 22. februar, for å få innskannet og bearbeidet originaler, lage grafisk tilretteleggelse til fire forskjellige prosjekter og for å følge trykkingen:
Die Künstler Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes waren in diesem Monat mehrere Male zu Besuch, zuletzt am 22. Februar, um Originale einscannen zu lassen, grafische Bearbeitung von vier verschiedenen Projekten vorzunehmen, und um dem Druck zu folgen:
In February, Artists Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes have visited us on several ­occasions, last on the 22nd, to scan and process originals, organize graphic content for four seperate projects, and to oversee the printing.

‘I morgen gælder alle hjerter’
‘I morgen gælder alle hjerter’
‘I morgen gælder alle hjerter’ (‘Morgen gelten alle Herzen’)
‘I morgen gælder alle hjerter’ (Tomorrow All Hearts Count)

– en bog med salmer af Simon Grotrian og tegninger af Peter Brandes.
– en bok med salmer av Simon Grotrian og tegninger af Peter Brandes.
– ein Buch mit Psalmen von Simon Grotrian und Zeichnungen von Peter Brandes.
– A book with hymns by Simon Grotrian and drawings by Peter Brandes.
Bogen udgives af Forlaget Wunderbuch i samarbejde med Kristeligt Dagblad, i anledning af Peter Brandes’ 75 års fødselsdag.
Bogen utgis av Forlaget Wunderbuch i samarbeid med Kristeligt Dagblad, i anledning av Peter Brandes’ 75 års fødselsdag.
Das Buch erscheint beim Verlag Wunderbuch, unter Zusammenarbeit mit Kristeligt Dagblad, anlässlich von Peter Brandes’ 75-jährigem Geburtstag.
The book is published by publisher Wunderbuch in cooperation with Kristeligt Dagblad, for Peter Brandes’ 75th birthday.
Den blev trykt på et eksklusivt papir, Hahnemühle bøttepapir, i 250 ­eksemplarer.
Den ble trykt på et eksklusivt papir, Hahnemühle bøttepapir, i 250 ­eksemplarer.
Es wurde auf exklusivem Papier gedruckt, Hahnemühle Büttenpapier, in 250 ­Exemplaren.
It was printed on exclusive quality paper, Hahnemühle handmade paper, in 250 ­copies.
Omslaget laves som lærredsbind med præg i sort og sølv.
Omslaget lages som lerretsbind med preg i sort og sølv.
Der Umschlag wird als Leinenband mit Prägung in Schwarz und Silber gebunden.
The cover is made with cloth binding with ­black and silver embossing.
Peter Brandes checker trykark til ‘I morgen gælder alle hjerter’.
Peter Brandes sjekker trykkark til ‘I morgen gælder alle hjerter’.
Peter Brandes prüft einen Druckbogen zu ‘I morgen gælder alle hjerter’.
Peter Brandes is approving a print sheet for ‘I morgen gælder alle hjerter’.
Peter Brandes, forlægger Klaus Gjørup og forfatter Simon Grotrian vælger farver til forsats, kapitælbånd og læsebånd.
Peter Brandes, forlegger Klaus Gjørup og forfatter Simon Grotrian velger farger til forsats, kapittelbånd og lesebånd.
Peter Brandes, Verleger Klaus Gjørup und Autor Simon Grotrian wählen Farben zu Vorsatz, Kapitalband und Leseband.
Peter Brandes, Publisher Klaus Gjørup and Author Simon Grotrian, are choosing colours for the fly leaf, head- and tailband and marker ribbons.

‘Brandes Tonhalle · Leipzig 1933’
‘Brandes Tonhalle · Leipzig 1933’
‘Brandes Tonhalle · Leipzig 1933’
‘Brandes Tonhalle · Leipzig 1933’

– en bog skrevet og illustreret af Peter Brandes til minde om hans far, Thomas Johannes Isidor Brandes.
– en bok skrevet og illustrert av Peter Brandes til minne om hans far, Thomas Johannes Isidor Brandes.
– ein Buch, geschrieben und illustriert von Peter Brandes, zur Erinnerung an seinen Vater, Thomas Johannes Isidor Brandes.
- a book written and illustrated by Peter Brandes in memory of his ­father, Thomas Johannes Isidor Brandes.
Bogen udgives af Galerie Moderne, Silkeborg, i et oplag på 250 eksemplarer.
Boken utgis av Galerie Moderne, Silkeborg, i et opplag på 250 eksemplarer.
Das Buch erscheint bei Galerie Moderne, Silkeborg, in einer Auflage von 250 Exemplaren.
The book is published by Galerie Moderne, Silkeborg, in 250 copies.
Den blev trykt samtidig med ovennævnte, på Hahnemühle bøttepapir.
Den ble trykt samtidig med ovennevnte, på Hahnemühle bøttepapir.
Es wird gleichzeitig mit dem oben Genannten gedruckt, auf Hahnemühle Büttenpapier.
It was printed together with above mentioned, on Hahnemühle handmade paper.
Et opslag fra ‘Brandes Tonhalle · Leipzig 1933’.
Et oppslag fra Brandes Tonhalle · Leipzig 1933.
Ein Buchaufschlag von ‘Brandes Tonhalle · Leipzig 1933’.
A spread from ‘Brandes Tonhalle · Leipzig 1933’.
Her arbejder Peter sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press. På bordet ligger nogle af de originale raderinger, som er indscannet til bogen.
Her arbejder Peter sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press. På bordet ligger noen av de originale raderinger, som er innskannet til boken.
Hier arbeitet Peter zusammen mit Else Marie Madsen von Narayana Press. Auf dem Tisch liegen einige der originalen Radierungen, die für das Buch eingescannt wurden.
Peter working together with Else Marie Madsen from Narayana Press. On the desk are some of the original engravings, scanned for the book.

‘Det ufærdige menneske og Gud’
‘Det ufærdige menneske og Gud’
‘Det ufærdige menneske og Gud’ (‘Der unvollkommene Mensch und Gott’)
‘Det ufærdige menneske og Gud’ (The Incomplete Human and God)

– en bog om kristendommen, skrevet af Johannes Værge, og med monotypier af Maja Lisa Engelhardt.
– en bok om kristendommen, skrevet av Johannes Værge, og med monotypier af Maja Lisa Engelhardt.
– ein Buch über Christentum, geschrieben von Johannes Værge, und mit Monotopien von Maja Lisa Engelhardt.
– A book about Christianity, written by Johannes Værge, with monotypes by Maja Lisa Engelhardt.
Udkommer på Akademisk Forlag.
Utkommer på Akademisk Forlag.
Erscheint bei Akademisk Forlag.
Published by Akademisk Forlag.
To af Maja Lisa Engelhardts monotypier fra ’Det ufærdige menneske og Gud’.
To af Maja Lisa Engelhardts monotypier fra ‘Det ufærdige menneske og Gud’.
Zwei von Maja Lisa Engelhardts Monotypien aus ’Det ufærdige menneske og Gud’.
Two of Maja Lisa Engelhardt’s monotypes from ’Det ufærdige menneske og Gud’.
Bogens omslag.
Bokens omslag.
Umschlag zum Buch.
The cover.

‘Dansk og international påskeudstilling 2019’
‘Dansk og international påskeudstilling 2019’
‘Dansk og international påskeudstilling 2019’ (‘Dänische und ­internationale Osterausstellung 2019’)
‘Dansk og international påskeudstilling 2019’ (Danish and International Easter Exhibition 2019)

– et katalog til Galerie Modernes påskeudstilling 16. marts til 27. april 2019, med værker af blandt andre Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes.
– en katalog til Galerie Modernes påskeutstilling 16. mars til 27. april 2019, med verker af blandt andre Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes.
– ein Katalog zu Galerie Modernes Osterausstellung vom 16. März bis 27. April 2019, mit Werken von u.a. Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes.
– A Catalog for the Spring Exhibition at Galerie Moderne in Silkeborg, March 16 to April 27, 2019, showing works by Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes, among others.
Katalogets omslag.
Katalogens omslag.
Umschlag zum Katalog.
Cover of the book.
Et opslag fra kataloget.
Et oppslag fra katalogen.
Ein Aufschlag aus dem Katalog.
A spread from the Catalog.