Kasper Bjerre og Peter Buch Hansen sammenligner trykket fra de to maskiner.
Kasper Bjerre og Peter Buch Hansen sammenligner trykket fra de to maskiner.
Kasper Bjerre und Peter Buch Hansen vergleichen den Druck von zwei Maschinen.
Kasper Bjerre and Peter Buch Hansen are comparing the test prints from the two machines.

Prøvetryk med Salvador
Prøvetrykk med Salvador
Probedruck mit Salvador
Test Printing with Salvador

19-02-2019
courtesy of Salvador
Den 19. februar var Art Director Kasper Bjerre og CEO Peter Buch Hansen fra det danske kreative bureau Salvador på besøg for at få lavet prøvetryk til deres kommende projekt, ‘Sild a la Palægade’.
Den 19. februar var Art Director Kasper Bjerre og CEO Peter Buch Hansen fra det danske kreative byrå ‘Salvador’ på besøk for å få laget prøvetrykk til deres kommende prosjekt, ‘Sild a la Palægade’.
Am 19. Februar war Art Director Kasper Bjerre und CEO Peter Buch Hansen vom dänischen ‘kreative bureau Salvador’ zu Besuch für einen Probedruck ihres kommenden Projektes ‘Sild a la Palægade’ (‘Hering à la Restaurant Palægade’).
On February 19, Art Director Kasper Bjerre and CEO Peter Buch Hansen from the Danish creative agency Salvador were visiting to see some test prints for their upcoming project, ‘Sild a la Palægade’ (Herring a la Palægade).
Bogen bliver en coffee table book med 100 af Restaurant Palægades bedste sildeopskrifter, illustreret med fotos af Mikkel Adsbøl.
Boken blir en coffee table book med 100 av Restaurant Palægades beste sildoppskrifter, illustrert med fotos av Mikkel Adsbøl.
Das Buch wird ein coffee table book mit 100 der besten Heringsrezepte des Restaurantes Palægade, illustriert mit Fotos von Mikkel Adsbøl.
The book will be a coffee table book with 100 of Restaurant Palægade’s best herring recipes, illustrated with photographs by Mikkel Adsbøl.
Der blev lavet prøvetryk på to forskellige trykmaskiner, KBA Rapida 106 og Roland 705, for at se hvad der gav det bedste resultat til lige denne opgave, LED-UV teknik eller de klassiske oliebaserede trykfarver
Det ble laget prøvetrykk på to forskjellige trykkmaskiner, KBA Rapida 106 og Roland 705, for å se hva som gav det beste resultat til akkurat denne oppgave, LED-UV teknik eller de klassiske oljebaserte trykkfarger.
Es wurde Probedruck auf zwei verschiedenen Druckmaschinen vorgenommen, KBA Rapida 106 und Roland 705, um das beste Resultat zu dieser Aufgabe zu finden, LED-UV-Technik oder die klassischen ölbasierten Druckfarben.
Tests were made on two different printing machines, KBA Rapida 106 and Roland 705, to see which gave the best results for this task, LED UV technology or the classic oil-based inks.
Bureauets navn er iøvrigt inspireret af Salvador Dali’s udtalelse ‘Have no fear of perfection, you’ll never reach it’, som de har sat sig for at modbevise.
Byråets navn er forøvrig inspirert av Salvador Dali’s uttalelse ‘Have no fear of perfection, you’ll never reach it’, noe som de har bestemt seg for å motbevise.
Der Name des Büros wurde im Übrigen inspiriert von Salvador Dali’s Zitat ‘Have no fear of perfection, you’ll never reach it’ (‘Habe keine Angst vor der Perfektion, Du wirst sie niemals erreichen’), was sie gerne widerlegen möchten.
By the way, the name of the agency is inspired by Salvador Dali’s statement ‘Have no fear of perfection, you’ll never reach it’ – which they are determined to disprove.
Udsnit af et af prøvetrykkene.
Utsnitt fra et av prøvetrykkene.
Ausschnitt eines der Probedrucke.
One of the proofs.