Glimt fra dagligdagen hos Narayana Press
Glimt fra hverdagen hos Narayana Press
Blick in den Alltag bei Narayana Press
Glimpses from everyday life at Narayana Press

19-02-2019
courtesy of Katja Kejser, Hørdum & Engelbreth, Cecilie Nellemann, Rasmus Koch, Jacob Fischer, Simon Grotrian, Peter Brandes, Maja Lisa Engelhardt, Klaus Gjørup, Ole Sonne, Jytte Høy
31. januar: Trykstart med Creative Director Katja Kejser på den nye ‘Lookbook’ fra PP Møbler, her sammen med trykker Tom Pedersen og trykfaktor Jeppe Madsen.
31. januar: Trykkstart med Creative Director Katja Kejser på den nye ‘Lookbook’ fra PP Møbler, her sammen med trykker Tom Pedersen og trykkfaktor Jeppe Madsen.
31. Januar: Druckabnahme mit Creative Director Katja Kejser von dem neuen ‘Lookbook’’ von PP Møbler, hier zusammen mit Drucker Tom Pedersen und Druckermeister Jeppe Madsen.
January 31: Print start with Creative Director Katja Kejser on the new ‘Lookbook’ from PP Furniture, together with printer Tom Pedersen and printing foreman Jeppe Madsen.
2. februar: Redaktør Ditte Jensen er på besøg for at foretage de sidste justeringer af den tyske udgave af Christian Monggaards bog om Olsenbanden, ‘Die Olsenbande’, og for at planlægge fremtidige projekter.
2. februar: Redaktør Ditte Jensen er på besøk for å foreta de siste justeringer til den tyske utgave av Christian Monggaards bok om Olsenbanden, ‘Die Olsenbande’, og for å planlegge fremtidige prosjekter.
2. Februar: Redakteurin Ditte Jensen ist zu Besuch, um die letzten Feinjustierungen der neuen deutschen Ausgabe von Christian Monggaards Buch ‘Die Olsenbande’, vorzunehmen, und um zukünftige Projekte zu planen.
February 2: Editor Ditte Jensen is visiting to make the last adjustments of the German version of Christian Monggaard’s book about Olsenbanden (the Olsen Gang), ‘Die Olsenbande’, and to plan future projects.
2. februar: Grafisk designer Cecilie Nellemann er til trykstart på bogen ‘Kritisk By · Den danske velfærdsbys succes og fiasko’, som udgives af Arkitektens Forlag.
2. februar: Grafisk designer Cecilie Nellemann er til trykkstart på boken ‘Kritisk By · Den danske velfærdsbys succes og fiasko’, som udgis av Arkitektens Forlag.
2. Februar: Grafikdesignerin Cecilie Nellemann kommt zur Druckabnahme des Buches ‘Kritisk By · Den danske velfærdsbys succes og fiasko’ (‘Kritische Stadt · Erfolg und Fiasko der dänischen Wohlstandsstadt’), das von Arkitektens Forlag herausgegeben wird.
February 2: Graphic Designer Cecilie Nellemann is here to oversee the printing of ‘Critical City · The Danish Welfare City's success and failure’, which is published by Arkitektens Forlag.
8. februar: Grafisk designer Rasmus Koch er til trykstart på bogen ‘Stig Brøgger – Now Here’. Her er han sammen med Erik Tarp; i baggrunden Tine Meyer.
8. februar: Grafisk designer Rasmus Koch er til trykkstart på boken ‘Stig Brøgger – Now Here’ Her er han sammen med Erik Tarp; i bakgrunden Tine Meyer.
8. Februar: Grafikdesigner Rasmus Koch bei der Druckabnahme des Buches ‘Stig Brøgger – Now Here’ (‘Stig Brøgger – Jetzt Hier’). Hier ist er zusammen mit Erik Tarp; im Hintergrund Tine Meyer.
February 8: Graphic Designer Rasmus Koch is visiting in connection with the print start of the book ‘Stig Brøgger – Now Here’. Here he is with Erik Tarp; in the background, Tine Meyer.
10. februar: Forfatterne og landskabsarkitekterne Jacob Fischer og Louise Risør er til trykstart på deres bog ‘Smuk Køkkenhave’.
10. februar: Forfatterne og landskapsarkitektene Jacob Fischer og Louise Risør er til trykkstart på deres bok ‘Smuk Køkkenhave’.
10. Februar: Autoren und Landschaftsarchitekten Jacob Fischer und Louise Risør sind zur Druckabnahme ihres Buches ‘Smuk Køkkenhave’ (‘Schöner Gemüsegarten’) gekommen.
February 10: The authors and landscape architects Jacob Fischer and Louise Risør are monitoring the printing of their book ‘Smuk Køkkenhave’ (Beautiful Kitchen Garden).
12.-13. februar: Forfatteren Simon Grotrian, kunstnerne Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt og forlægger Klaus Gjørup er på besøg for at færdiggøre bogen ‘I morgen gælder alle hjerter’.
12.-13. februar: Forfatteren Simon Grotrian, kunstnerne Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt og forlegger Klaus Gjørup er på besøk for å ferdiggjøre boken ‘I morgen gælder alle hjerter’.
12.-13. Februar: Der Autor Simon Grotrian, die Künstler Peter Brandes und Maja Lisa Engelhardt und der Verleger Klaus Gjørup sind zu Besuch, um ihr Buch ‘I morgen gælder alle hjerter’ (‘Morgen gelten alle Herzen’) fertigzustellen.
12th-13th February: The author Simon Grotrian, the artists Peter Brandes and Maja Lisa Engelhardt and publisher Klaus Gjørup are visiting to put the final touches to the book ‘I morgen gælder alle hjerter’ (Tomorrow all hearts count).
14. februar: Redaktør Ole Sonne er kommet for at lægge sidste hånd på ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’ sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press.
14. februar: Redaktør Ole Sonne er kommet for å legge siste hånd på ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’ sammen med Else Marie Madsen fra Narayana Press.
14. Februar: Redakteur Ole Sonne ist gekommen, um ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’ (‘Dänisches medizinhistorisches Jahrbuch’) den letzten Schliff zu geben, zusammen mit Else Marie Madsen von Narayana Press.
February 14: Editor Ole Sonne has come to finalize ‘Dansk Medicinhistorisk Årbog 2018’ (Danish Yearbook of Medical History) together with Else Marie Madsen from Narayana Press.
15. februar: Kunstneren Jytte Høy er til trykstart på sin bog ‘Hair Net Geometry’ – her sammen med trykker Lars Thyssen.
15. februar: Kunstneren Jytte Høy er til trykkstart på hennes bok ‘Hair Net Geometry’ – her sammen med trykker Lars Thyssen.
15. Februar: Künstlerin Jytte Høy zur Druckabnahme ihres Buches ‘Hair Net Geometry’ (‘Haarnetzgeometrie’) – hier zusammen mit Drucker Lars Thyssen.
February 15: The artist Jytte Høy is overseeing the printing of her book ‘Hair Net Geometry’ - here together with Lars Thyssen.