Trykstart på ‘Danmarks Svampeatlas 2009-2013’
Trykkstart på ‘Danmarks Svampeatlas 2009-2013’
Druckabnahme von ‘Dänemarks Pilzatlas 2009-2013’
Printing Start-up at ‘Danmarks Svampeatlas 2009-2013’

06-02-2019
courtesy of Jens H. Petersen
Den 6. februar var mykolog og naturfotograf Jens H. Petersen og hans hustru, fotograf Karin Jensen, til trykstart på ‘Danmarks Svampeatlas 2009-2013’, et citizen science-projekt om kortlægning af Danmarks svampe, som udgives af forlaget Svampetryk.
Den 6. februar var mykolog og naturfotograf Jens H. Petersen og hans hustru, fotograf Karin Jensen, til trykstart på ‘Danmarks Svampeatlas 2009-2013’, et citizen science-prosjekt om kartlegning av Danmarks sopper, som utgives av forlaget Svampetryk.
Am 6. Februar kamen Mykolog und Naturfotograf Jens H. Petersen und seine Ehefrau, Fotografin Karin Jensen, zur Druckabnahme von ‘‘Dänemarks Pilzatlas 2009-2013’, einem Citizen Science-Projekt über Kartierung von Dänmarks Pilzen, welcher vom Verlag Svampetryk herausgegeben wird.
On the 6th of February, Mycologist and Nature Photographer, Jens H. Petersen, and wife, Photographer, Karin Jensen, visited for print start on ‘Danmarks Svampeatlas 2009-2013’, a citizen science-project about mapping the mushrooms of Denmark, published by Svampetryk.
Bogen er skrevet af Jacob Heilmann-Clausen, Tobias Guldberg Frøslev, Thomas Læssøe og Jens H. Petersen, som også har stået for layout og prepress.
Boken er skrevet av Jacob Heilmann-Clausen, Tobias Guldberg Frøslev, Thomas Læssøe og Jens H. Petersen, som også har stått for layout og prepress.
Autoren des Buches sind Jacob Heilmann-Clausen, Tobias Guldberg Frøslev, Thomas Læssøe und Jens H. Petersen, die auch für Layout und Prepress sorgten.
The book is written by Jacob Heilmann-Clausen, Tobias Guldberg Frøslev, Thomas Læssøe og Jens H. Petersen, who also did the layout and prepress.
Jens og Karin kom for at checke de sidste rettelser, og godkende de enkelte ark inden hele oplaget blev trykt. På billedet herover kigger de på forskellige typer forsatspapir, og vælger farver til papir og kapitælbånd.
Jens og Karin kom for å sjekke de siste rettelser, og godkjenne de enkelte ark innen hele opplaget ble trykt. På bildet ovenfor kikker de på forskjellige typer forsatspapir, og velger farger til papir og kapittelbånd.
Jens und Karin kamen zur Gutheißung der letzten Korrektionen, samt Druckbogen vor dem Druck der gesammten Auflage. Auf dem oberen Foto betrachten sie verschiedene Typen Vorsatzpapier, und wählen Farben zum Papier und Kapitalband.
Jens and Karin visited to oversee final corrections, and approve the individual printing sheets before printstart. On the image above, they are deciding between different types of fly leaf, and choosing paper colour and head- and tailband.
Nedenfor 3 opslag fra bogen.
Nedenfor 3 oppslag fra boken.
Unten 3 Aufschläge aus dem Buch.
Below: 3 examples from the book.