Trykstart på ‘Dansk Guldalder’
Trykkstart på ‘Dansk Guldalder’
Druckabnahme von ‘Dansk Guldalder’ (‘Dänisches Goldenes Zeitalter’)
Printing Start-Up of ‘Dansk Guldalder’ (‘Danish Golden Age’)

30-01-2019
courtesy of Statens Museum for Kunst
Den 30. januar var der trykstart på ‘Dansk Guldalder’, som udgives i forbindelse med en stor udstilling på Statens Museum for Kunst fra 24. august til 8. december 2019. Udstillingen har undertitlen ‘Verdenskunst mellem to katastrofer’, og viser over 200 malerier og tegninger fra 1807 til 1864. Den kan også ses på Nationalmuseet i Stockholm og Petit Palais i Paris.
Den 30. januar var det trykkstart på ‘Dansk Guldalder’, som utgis i forbindelse med en stor utstilling på Statens Museum for Kunst fra 24. august til 8. desember 2019. Utstillingen har undertittelen ‘Verdenskunst mellom to katastrofer’, og viser over 200 malerier og tegninger fra 1807 til 1864. Den kan også ses på Nationalmuseet i Stockholm og Petit Palais i Paris.
Am 30. Januar war Druckabnahme von ‘Dansk Guldalder’ (‘Dänisches Goldenes Zeitalter’), welches anlässlich einer großen Ausstellung im Statens Museum for Kunst (Staatsmuseum für Kunst) vom 24. August bis 8. Dezember 2019 erscheint. Die Ausstellung hat den Untertitel ‘Weltkunst zwischen zwei Katastrophen’, und zeigt über 200 Gemälde und Zeichnungen von 1807 bis 1864. Sie kann auch im Nationalmuseum in Stockholm und Petit Palais in Paris besucht werden.
January 30th was the day for printing start up of ‘Dansk Guldalder’, which is being published in connection with a large exhibition at National Gallery of Denmark / Statens Museum for Kunst from August 24th to December 8th 2019. The exhibition is called ‘Danish Golden Age – World-class art between disasters’ and shows more than 200 paintings and drawings from the period 1807 to 1864. It is also shown at Nationalmuseum in Stockholm and at Petit Palais in Paris.
På billedet ses grafisk designer Åse Eg Jørgensen, overinspektør og seniorforsker Peter Nørgaard Larsen og redaktør Cecilie Høgsbro i biblioteket på Narayana Press. De tre var kommet for at følge trykningen, og arbejdede indimellem godkendelse af trykarkene bl.a. med at checke de sidste rettelser i blåkopien.
På bildet ses grafisk designer Åse Eg Jørgensen, overinspektør og seniorforsker Peter Nørgaard Larsen og redaktør Cecilie Høgsbro i biblioteket på Narayana Press. De tre var kommet for å følge trykkingen, og arbeidet innimellom godkjennelse av trykkarkene, bl.a. med å sjekke de siste rettelser i blåkopien.
Auf dem Foto sieht man Grafikdesignerin Åse Eg Jørgensen, Chefinspektor und Seniorforscher Peter Nørgaard Larsen und Redakteurin Cecilie Høgsbro in der Bibliothek von Narayana Press. Die drei kamen, um dem Druck zu folgen, und zwischen den einzelnen Gutheißungen der Druckbogen arbeiteten sie u.a. mit der Prüfung der letzten Korrekturen zur Blaupause.
Above are seen graphic designer Åse Eg Jørgensen, chief curator and senior researcher Peter Nørgaard Larsen and editor Cecilie Høgsbro in the library at Narayana Press. The three of them had come to participate in the printing process. And in between approving the printed sheets, they were working, too, approving some last corrections to the blueprint, etc.
Narayana Press har stået for repro og farvekorrektion til det rigt illustrerede katalog med værker af Christen Købke, C.W. Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin Hansen, J.Th. Lundbye, Wilhelm Bendz, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye og P.C. Skovgaard samt mere ukendte kunstnere. Inden trykningen blev der lavet matchprint på to forskellige papirtyper, inden valget faldt på Arctic Volume White.
Narayana Press har stået for repro og fargekorreksjon til den rikt illustrerte katalog med verker av Christen Købke, C.W. Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin Hansen, J.Th. Lundbye, Wilhelm Bendz, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye og P.C. Skovgaard samt flere ukjente kunstnere. Innen trykkingen ble det laget matchprint på to forskjellige papirtyper, innen valget falt på Arctic Volume White.
Narayana Press war verantwortlich für Repro und Farbkorrektion des reich illustrierten Kataloges mit Werken von Christen Købke, C.W. Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin Hansen, J.Th. Lundbye, Wilhelm Bendz, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye und P.C. Skovgaard, sowie mehreren unbekannten Künstlern. Vor dem Druck wurde Matchprint zu verschiedenen Papiertypen ausgefahren, wonach die Wahl auf Arctic Volume White fiel.
Narayana Press has made the reproductions and colour corrections for the richly illustrated catalogue with works by Christen Købke, C.W. Eckersberg, Elisabeth Jerichau-Baumann, Constantin Hansen, J.Th. Lundbye, Wilhelm Bendz, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye and P.C. Skovgaard, as well as less known artists. Prior to printing, proofs were made on two different types of papers, before Arctic Volume White was chosen.
Bogen er en flersprogsproduktion, og blev trykt på svensk, engelsk og dansk med pladeskift i den sorte ­farve.
Boken er en flerspråksproduksjon, og ble trykt på svensk, engelsk og dansk med plateskift i den sorte farge.
Das Buch ist eine Mehrsprachsproduktion, und es wurde auf schwedisch, englisch und dänisch mit Druckplattenwechsel der schwarzen Farbe gedruckt.
The book is being published in several languages and was printed in Swedish, English and Danish, changing only the printing plates with black.
Nederst to trykark fra bogen, med henholdsvis engelsk og dansk tekst.
Nederst to trykkark fra boken, med henholdsvis engelsk og dansk tekst.
Unten zwei Druckbogen zum Buch, mit jeweils englischem und dänischen Text.
Below two sheets from the book, with English and Danish text.
Cecilie Høgsbro.
Cecilie Høgsbro.
Cecilie Høgsbro.
Cecilie Høgsbro.