Frontløberne på besøg
Frontløberne på besøk
Frontløberne zu Besuch
‘Front Runners’ visiting

22-01-2019
courtesy of Frontløberne
Den 22. januar var projektleder Julie Melgaard Smidt og souschef Stine Skjødt Mygind fra Frontløberne i Århus på besøg sammen med grafiker Sophie Haack fra USE Studio. Frontløberne er et åbent projekthus for unge kulturskabere, og USE Studio er et ‘communication and spatial design agency’, også i Århus.
Den 22. januar var prosjektleder Julie Melgaard Smidt og sousjef Stine Skjødt Mygind fra Frontløberne i Århus på besøk sammen med grafiker Sophie Haack fra USE Studio. Frontløberne er et åpent prosjekthus for unge kulturskapere, og USE Studio er et ‘communication and spatial design agency’, også i Århus.
Am 22. Januar waren Projektleiterin Julie Melgaard Smidt und Stellvertretende Leiterin Stine Skjødt Mygind von Frontløberne aus Århus, zusammen mit Grafikerin Sophie Haack von USE Studio zu Besuch. ‘Frontløberne’ ist ein offenes Projekthaus für junge Kulturschaffer, und USE Studio ist eine ‘communication and spatial design agency’, auch aus Århus.
On January 22, Project Manager Julie Melgaard Smidt and Deputy Head Stine Skjødt Mygind from the ‘Front Runners’ in Aarhus were visiting together with Graphic Designer Sophie Haack from USE Studio. The front runners are an open project house for young cultural creators, and USE Studio is a communication and spatial design agency, also in Aarhus.
De tre kom for at gennemgå to bogprojekter, en hovedbog og en lommebog, og for at se trykkeriet. De kiggede på forskellige papir­kvaliteter i ubestrøget kvalitet, og forskellige omslagstyper, og valgte en indbindingstype med åben ryg, hvor man kan bruge farvet tråd.
De tre kom for å gjennomgå to bokprosjekter, en hovedbok og en pocketbok, og for å se trykkeriet. De kikket på forskjellige typer ubestrøkete papir­kvaliteter, og forskjellige omslagstyper, og valgte en innbindingstype med åpen rygg, hvor man kan bruke farget tråd.
Die drei kamen, um zwei Buchprojekte zu besprechen, ein Hauptbuch und ein Taschenbuch, und um die Druckerei zu sehen. Sie besahen verschiedene ungestrichene Papier­qualitäten und verschiedene Umschlagstypen, und wählten eine Einbindungstype mit offenem Rücken, wo man farbiges Garn anwenden kann.
The three came to plan two book projects, a ledger and a wallet, and to see the printing press. They looked at different uncoated paper types, and various cover types, and chose an open-back binding type where colored thread can be used.
På billedet studeres en vifte med Pantonefarver; fra venstre er det Stine, Julie og Sophie.
På bildet studeres en vifte med pantonefarger; fra venstre er det Stine, Julie og Sophie.
Auf dem Foto wird eine Fächer mit Pantonefarben studiert. Von links: Stine, Julie und Sophie.
In the picture Pantone Formula Color Guide is being studied; from the left are seen Stine, Julie and Sophie.